FIBS etsii graafikkoa pitkäaikaiseen yhteistyöhön

24 huhtikuuta 2020

Ihmisoikeudet, toimitusketjujen hallinta ja monimuotoisuuden johtaminen. Kiertotalous, SDGt ja vastuullisuusraportointi. Ilmastokriisi. Biodiversiteettikriisi. Koronakriisi.

Tässä muutama tämän hetken keskeinen vastuullisuusteema, joiden parissa me yritysvastuuverkosto FIBSissä teemme töitä yhdessä yli 300 jäsenorganisaatiomme kanssa: järjestämme tilaisuuksia, tuotamme tutkimuksia, pidämme yritykset ajan tasalla alan uusimmista uutisista ja trendeistä ja tuomme yritysvastuuseen panostavat toimijat yhteen jakamaan tietoa ja kokemuksia parhaista käytännöistä. Muun muassa. Missiomme on vauhdittaa kestävää liiketoimintaa Suomessa ja kehittää yritysten asiantuntijuutta vastuullisuuskysymyksissä laidasta laitaan.

Saadaksemme viestimme jatkossa entistä paremmin perille, etsimme nyt pitkäaikaiseen yhteistyöhön graafista suunnittelijaa, joka tuottaa tutkimustemme yhteenvetoraportit ja osaa muuntaa avaintulokset kiinnostaviksi infograafeiksi.

Etsimämme graafikko on

 • kokenut infograafien tekijä ja ikoneiden suunnittelija, joka tietää miten erilaiset tutkimustulokset kannattaa visualisoida, jotta tulosten viesti avautuu helposti ja herättää yritysten, median ja muiden kohderyhmiemme huomion eri kanavissa, powerpoint-esityksistä someen
 • aito yhteistyökumppani, joka ei vain toteuta toimeksiantoja kirjaimellisesti tarjouspyynnön mukaisesti, vaan osaa ja haluaa myös tarvittaessa opastaa ja ohjeistaa asiakaskumppaniaan, jotta lopputulos on paras mahdollinen
 • kiinnostunut yritysvastuun ja kestävän kehityksen kysymyksistä ja haluaa olla mukana edistämässä vastuullista liiketoimintaa yhdessä kanssamme

Jos innostuit, pyydämme tarjoustasi seuraaville töille:

1.  FIBSin tutkimusten tulosten esittäminen graafien muodossa FIBSin powerpoint-pohjassa Kts. esimerkki: FIBSin 2019 yritysvastuututkimuksen raportti

 • Graafilla tarkoitamme kaaviokuvaa (esim. pylväs- tai rinkuladiagrammi). FIBSin tutkimustulokset esitetään powerpoint-esityksessä eksakteina graafeina
 • FIBS toimittaa yhteistyökumppanille datan excel-muodossa
 • Yhteistyökumppani tuottaa graafit annetun ilmeen mukaisesti kahdella kielellä (suomeksi ja englanniksi). Kieliversioiden osalta FIBS toimittaa tarvittavat käännöstyöt
 • Tarkempi visuaalinen ohjeistus toimitetaan yhteistyökumppanille ennen toimeksiantoa
 • Pyydetään hintatarjousta seuraavasti:
  – € per graafi yksi kieliversio
  – € per graafi sisältäen kaksi kieliversiota
 • Tarjoukseen tulee sisällyttää kolme luonnoskierrosta, mikäli jo ensimmäinen luonnos voidaan hyväksyä, muita ei tarvita

2.  Ikonien ja infograafien tuottaminen FIBSin tutkimusten tutkimuksten osalta (keväällä 2020 ”Yritysvastuuammattilaiset Suomessa” sekä ”Vastuullinen markkinointi”, myöhemmin muut)

 • Ikonilla tarkoitamme tyyliteltyä graafista kuvaa, joka voi olla esimerkiksi aihetta esittävä kuvio (pilvi, puun lehti, rakennus, ihmishahmo, maapallo tms.), kookas numero tai nuoli. Kts. esimerkki: FIBSin yritysvastuututkimus 2019 tiivistelmä
 • Infograafilla tarkoitamme ikonin tai graafin sekä tekstin yhdistelmää. FIBSin tutkimusten avaintulokset esitetään infograafeina powerpoint-muotoisessa tiivistelmässä siten, että tulosten viesti välittyy lukijalle nopeasti ja ymmärrettävästi. Yksi avaintulos = yksi infograafi. Kts. esimerkki: FIBSn yritysvastuututkimus 2019 tiivistelmä
 • FIBS toimittaa yhteistyökumppanille avaintulokset, joista tuotetaan ikonit ja infograafit FIBSin tarpeisiin parhaiten soveltuvassa muodossa
 • FIBS toimittaa ikoneihin ja infograafitiivistelmiin sisältyvät käännöstyöt
 • Työssä tulee huomioida FIBSin graafinen ohjeistus, joka toimitetaan yhteistyökumppanille ennen työn aloitusta
 • Pyydetään hintatarjousta seuraavasti:
  – € per ikoni yksi kieliversio
  – € per ikoni sisältäen kaksi kieliversiota
  – € per infograafi yksi kieliversio
  – € per infograafi sisältäen kaksi kieliversiota

3.  Tutkimusten tiivistelmien (suomen- ja englanninkielinen) tuottaminen kohdassa 2 mainittujen infograafien muodossa

 • Tuotetaan 5-10 sivun powerpoint-esitys tutkimuksen avaintuloksista infograafeina FIBSin powerpoint-pohjaan, yhdellä sivulla voi olla 1-2 infograafia
 • Esitysten (per tutkimus) sivumäärä tarkennetaan ennen työn aloitusta
 • Powerpoint-pohjaan sijoitettujen ikonien ja infograafien yhteydessä olevien otsikoiden ja tekstien (esim. tutkimuskysymys) tulee olla erillisiä kokonaisuuksia, jotta tekstejä voi tarvittaessa päivittää
 • Jokaisesta infograafista tulee tehdä ja toimittaa tilaajalle myös erillinen, skaalattavissa (suurennus / pienennys) oleva sekä sähköisille alustoille että printtiin soveltuva tiedosto, joita voi hyödyntää omina kokonaisuuksinaan eri yhteyksissä (esim. tulosten julkistustilaisuuksien powerpoint-esitykset tai some-nostot)
 • Pyydetään hintatarjousta seuraavasti:
  – € per powerpoint-esitys yksi kieliversio
  – € per powerpoint-esitys sisältäen kaksi kieliversiota
 • Tarjoukseen tulee sisällyttää kolme luonnoskierrosta, mikäli jo ensimmäinen luonnos voidaan hyväksyä, muita ei tarvita

Tilaajalle tulee heti töiden hyväksymisen jälkeen lähettää:

 • Kaikista suunnitelluista ikoneista sekä taittopohjat (käytettävä taitto-ohjelma sovitaan ennen työn aloitusta) että julkaisuvalmiit, skaalattavissa olevat tiedostot (sekä sähköisille alustoille että printtiin soveltuvat) jokaisesta ikonista ja infograafista
 • Kaikista powerpoint-esityksistä muokattavat pptx-versiot (ml. eri kieliversiot)

Referenssit

Tarjouksen liitteeksi pyydämme muutaman tuoreen (viim. 2-3 vuoden ajalta) esimerkin tarjouspyyntöä vastaavista töistänne.

Tarjousten ja töiden aikataulu

Lähetä tarjouksesi liitteineen viimeistään 30.4.2020 osoitteella tarja.laakkonen@fibsry.fi

Keskustelemme tarvittaessa yhteistyömahdollisuudesta tarkemmin 2-3 tarjouksen määräaikaan mennessä lähettäneen kanssa puhelimitse tai Teamsin välityksellä viikolla 19.

Sopimus valitun graafisen suunnittelijan kanssa tehdään heti sopivan yhteistyökumppanin löydyttyä. Ensimmäisen tilaustyön (tutkimustiivistelmä infograafien muodossa) tulisi valmistua 29.5.2020 mennessä. Tarkempi projektiaikataulu (mm. luonnosversioiden ja kommenttien lähetysajat) määritellään työkohtaisesti.

Lisätietoa

Tarja Laakkonen, viestintäpäällikkö, tarja.laakkonen@fibsry.fi, p. 0400 877 396

close