Miten yritysvastuun ja taloudellisen suorituskyvyn mittaaminen ja raportointi kytkeytyvät toisiinsa?