Yhteistyöverkostot ja -hankkeet

FIBS tekee aktiivista yhteistyötä FIBSin Partnereiden lisäksi muiden alan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tämän ansiosta saamme jäsentemme käyttöön uusimpia yritysvastuun johtamisen työkaluja, verkostoja sekä tietoa alan trendeistä.

World Business Council for Sustainable Development, WBCSD

WBCSD on maailman johtava toimitusjohtajavetoinen yritysvastuuverkosto, jonka toiminta ulottuu yli 70 maahan kansallisen yhteistyöverkostonsa kautta. FIBS on ollut WBCSD:n kansallinen partneri vuodesta 2012 alkaen.


Luontopääomaan keskittyvät kansainväliset yhteistyöverkostot


EU Diversity Charters Platform eli Monimuotoisuussitoumusten allekirjoittajien EU-tason verkosto

FIBS on ollut vuodesta 2012 alkaen Euroopan komission Monimuotoisuussitoumusten allekirjoittajien EU-tason verkoston edustaja Suomessa. FIBSin Monimuotoisuussitoumus auttaa yrityksiä ja muita työyhteisöjä nostamaan monimuotoisuuden johtamisen yhdeksi toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi sekä vahvistamaan mainetta toimialansa vastuullisena toimijana niin oman henkilöstön kuin ulkoisten sidosryhmien keskuudessa. Sitoumuksen on allekirjoittanut jo lähes 100 FIBSin jäsentä.

Kotimaiset yhteistyöhankkeet

FIBS on mukana alan keskeisissä kotimaisissa ohjausryhmissä ja hankkeissa: