​Kannattaako vai kangistaako vastuullisuus liiketoiminnassa? Laaja selvitys julkaistu!

12 helmikuuta 2018

Vastuullisuus liiketoiminnassa on kiihtyvään tahtiin kasvava trendi ja mediassa on harva se päivä kirjoituksia aiheesta. Useimmat yritysjohtajat eivät enää selviä ilman keskustelua yrityksensä vastuullisuudesta. Mutta onko se vain merkityksetöntä hömppää vai hyvän liiketoiminnan ajuri?

Harvard Business Review kirjoitti joulukuussa siitä, miten käsitys kestävyydestä liiketoiminnassa kehittyy erittäin nopeasti. Teema kattaa jo laajasti yrityksen kyvyn hallita sekä ympäristöllisiä että monitahoisia sosiaalisia haasteita. Lehti totesi myös, että vuosi 2017 menee historiaan siitä, että isot sijoittajat heräsivät kestävän kehityksen hyötyihin. Esimerkiksi BlackRockin toimitusjohtajan Larry Flink kehotti yritysjohtajia fokusoimaan pitkäjänteiseen arvonluontiin.

Cone Communications toteaa vuoden 2017 vastuullisuusselvityksessään, että ”2017 will be remembered as the year that corporate social responsibility (CSR) was redefined. Although CSR will always be grounded in business operations – from water conservation to supply chain transparency – recently, the stakes have gotten a lot higher.” Valtaosa haastatelluista toivoo, että yritykset ottavat tehtäväkseen ajaa sosiaalista ja ympäristöllistä muutosta ja ottavat kantaa sosiaalisiin epäkohtiin. Vastaavia tuloksia on saatu suomalaisista tutkimuksista.

Mitä vastuullisuus sitten tarkoittaa?

Vastuullisuus on kuitenkin teemana monelle vielä hämärän peitossa – mitä se lopulta tarkoittaa käytännössä ja miksi se on tärkeää. Yritysvastuu onkin erittäin monitahoinen asia, aihe muuttaa muotoaan ja maali liikkuu koko ajan.

Nyt tarjoan konkreettista apua tähän tuskaan julkaisemalla laajan selvitykseni vastuullisen liiketoiminnan kannattavuudesta. Tutkimus kuvaa yhteyttä menestyksekkään yritystoiminnan ja vastuullisuuden välillä. Miten vastuullisuus vaikuttaa liiketoimintamahdollisuuksiin ja taloudelliseen tulokseen?

Tavoitteena on ennen kaikkea tarjota erilaisille ja erikokoisille yrityksille toimialasta riippumatta inspiraatiota, ideoita, hyviä esimerkkejä ja uusia ajatuksia vastuullisesta liiketoiminnasta. Vastuullinen toiminta ja sen tarjoamat mahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu vain yrityksiin, vaan se koskee aivan kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Samat periaatteet soveltuva siis myös esimerkiksi julkisen sektorin toimijoihin, politiikkaan ja järjestöihin.

Selvityksen ytimessä ovat noin 40 haastatteluani erilaisten ja erikokoisten yritysten, sijoittajien, hallitusammattilaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Haastattelemani henkilöt kertovat, miten he rakentavat menestystä vastuullisuudella ja millä keinoilla onnistuu.

Raportti käy myös läpi tutkimuksia ja muita selvityksiä vastuullisuuden vaikutuksesta liiketoiminnan menestykseen.

Miksi vastuullisuus kannattaa?

Vastuullisen liiketoiminnan todellisen sisällön sisäistänyt yritys on oivaltanut, että vastuullisuus tuo uusia näkökulmia liiketoimintaan ja tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kasvattaa yritystä kestävästi ja parantaa tulosta. Yhä useamman yrityksen kohdalla vastuullisuus on myös koko liiketoiminnan perusedellytys.

Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt vaihtelevat yrityksittäin ja riippuu siitä, miten vastuullisuus on toteutettu. Kuitenkin haastatteluissa painottuu ennen kaikkea hyvien työntekijöiden rekrytoinnin helpottuminen ja työntekijöiden sitoutumisen vahvistuminen. Moni haastateltu kertoo myös, miten vastuullisuus tarjoaa mahdollisuuksia positioida itseään markkinoilla toisin ja se tarjoaa monesti isojakin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutkimustenkin mukaan kestävä liiketoiminta antaa etumatkaa suhteessa kilpailijoihin. Vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta kasvattavat nykyään myös yrityksen arvoa tuntuvasti. Haastatellut painottavat lisäksi asiakkaiden esittämiä vaatimuksia sekä brändiarvon ja maineen parantamista.

Vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet eivät sulje pois toisiaan – hyvä tulos ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä.

Vastuullisuus ei ole kaavamaista – päätöksenteko, arvot ja johtaminen keskiössä

Tutkimus osoittaa, että vastuullisuus näyttäytyy eri yrityksissä eri tavalla, eikä asiaa voi lähestyä kaavamaisesti. Hyötyjen, vaikuttavuuden ja uskottavuuden näkökulmasta on kuitenkin keskeistä, että vastuullisuus lähtee yrityksen liiketoiminnasta. Tulee ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri tälle yritykselle ja miksi se on yritykselle tärkeää. Väärä tai liian kapea lähestymistapa voi ajaa hyödyttömään ja hallinnollisesti raskaaseen sustishumppaan, jossa vastuullisuus on liiketoiminnasta irrallista sanahelinää ja hyödytkin jäävät saamatta. Toteutuksessa tärkeintä on viedä vastuullisuus aidosti päätöksentekopöytiin, arvoihin ja johtamiseen.

Kyse on ennen kaikkea näkökulmista, asenteista ja halusta rakentaa liiketoimintaa vastuullisesti, koska se on oikein. Jotta vastuullisuus olisi aitoa, tulee yrityksen johdon kokea asian omakseen, toimitusjohtajaa myöten.

Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta rakentuu aidoimmillaan kahdesta yhtä tärkeästä elementistä, jotka tukevat toisiaan.

  1. Vastuullisen liiketoiminnan ytimessä on yrityksen vastuullinen tarkoitus ja tehtävä. Yrityksen päätehtävä kytkeytyy silloin ympäröivään yhteiskuntaan ja se ratkaisee jotakin ongelmaa tai täyttää jotakin tarvetta, joka maailmalla on.
  2. Sen lisäksi kaikkia yrityksen perustoimintoja tulee johtaa vastuullisesti ja toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan tulee huomioida. Tämä rakentaa sen luottamuksen, jonka yritys tarvitsee menestyäkseen.

Kun nämä osatekijät ovat kunnossa, vie liiketoiminta sekä yritystä että yhteiskuntaa eteenpäin, koska intressit ovat linjassa ja kumpikin voittaa, kun asioita tehdään oikein.

Vastuullisuuden vahvistaminen liiketoiminnassa on matka ja kyse on kulttuurin muutoksesta. Välillä tulee epäonnistumisia eikä kaikki ole heti valmista. Tärkeää on kuitenkin, että yrityksellä on halu toimia vastuullisesti, sitä pohditaan riittävän syvällisesti ja työtä tehdään määrätietoisesti.

Tästä kaikesta ja paljon muusta kerron lisää julkaisussani. Voit myös lukea kymmenistä käytännön esimerkeistä. Jos haluat oman kopion, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen michaela.ramm-schmidt@whyco.fi.

MICHAELA RAMM-SCHMIDT
Toimitusjohtaja, WhyCO Oy

Sosiaalinen vastuu Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Raportointi ja lainsäädäntö Ympäristövastuu
close