​Onko organisaatiosi sitoutunut monimuotoisuusjohtamiseen?

21 elokuuta 2018

Monimuotoisuusjohtaminen tarkoittaa henkilöstön ja asiakkaiden erilaisten taustojen ymmärtämistä, kunnioittamista ja hyödyntämistä. Useat tutkimukset osoittavat, että tiimit, joissa on eri taustoista, elämäntilanteista ja näkökulmista tulevia ihmisiä, ovat tuottavampia ja innovatiivisempia kuin homogeeniset verrokkinsa. Monimuotoisuus ei kuitenkaan yksin takaa innovaatioita: jotta erilaisia näkökulmia voidaan hyödyntää, tiimissä on vallittava psykologinen turvallisuus ja ihmisten aito kunnioittaminen.

Eurobarometrin mukaan EU-tasolla ihmisiä syrjitään yleisimmin etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella. Yli puolet vuonna 2015 julkaistuun barometriin vastanneista kertoivat, etteivät he voi olla omia itsejään työpaikallaan. On todennäköistä, että identiteettiään tai identiteettinsä osaa piilotteleva ihminen kokee ulkopuolisuuden tunnetta, kunnioituksen puutetta ja kielteisyyttä työtään kohtaan. Jos emme saa olla työpaikalla kokonaisia, potentiaalistamme jää paljon hyödyntämättä.

Syrjintä ei ole aina tahallista tai tiedostettua, mutta se on silti aitoa ja vakavaa. Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntijoiden kuulee usein sanovan, että niissä firmoissa, joissa asioiden ajatellaan olevan hyvin, asiat ovat yleensä kaikkein huonoiten. Lausahdus ”meillä nyt kaikki on tällaisia samasta puusta veistettyjä insinöörejä” kertoo yleensä enemmän kuin tuhat muuta sanaa. Kunnioitetaanko näissä firmoissa ihmisiä, jotka eivät ole samasta puusta veistettyjä insinöörejä? Uskaltavatko ihmiset olla omia itsejään? Rekrytoidaanko näihin yrityksiin toistensa kaltaisia työntekijöitä? Hakeutuvatko muunlaiset ihmiset sinne töihin? Mitä yritysten innovaatioille tapahtuisikaan, jos hakeutuisi, heidät valittaisiin ja heitä kunnioitettaisiin omina itsenään?

Yhdenvertaisen johtamisen vaatimus tulee laista, mutta Eurobarometrin luvut ja arjen kokemukset osoittavat, että aitoon inkluusioon on vielä matkaa, meillä kaikilla.

FIBS on edistänyt yhdenvertaisen työelämän ja yhteiskunnan toteutumista koordinoimalla Suomen Monimuotoisuusverkostoa vuodesta 2012 alkaen. Verkosto on saanut alkunsa Euroopan komission aloitteesta. Vastaavaa toimintaa on nykyisin jo yli 20 Euroopan maassa, viimeisimmäksi Kroatiassa ja Slovakiassa. Vuosien varrella olemme sitouttaneet yli 120 Suomessa toimivaa organisaatiota monimuotoisuusjohtamiseen, järjestäneet lukuisia valmennusia, seminaareja ja kansainvälisiä opintomatkoja sekä tuoneet alan johtavia asiantuntijoita Suomeen. Kuudessa vuodessa olemme yhdessä aktiivisen verkostomme kanssa olleet tekemässä monimuotoisuusjohtamisesta yritysten keskeistä kilpailutkeijää ja ylpeydenaihetta.

Haluamme auttaa yrityksiä siirtymään johtamiskäytännöissään edelleen uudelle tasolle. Tuotamme myös jatkossa monimuotoisuusjohtamiseen liittyviä webinaareja, seminaareja, valmennuksia ja pienryhmätilaisuuksia osana uusia jäsenpalveluitamme. Nostamme esiin alan parhaita käytäntöjä, ja tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden sparrata toisiaan, vaihtaa kokemuksia sekä kehittää omia johtamiskäytäntöjään alan huippuasiantuntijoiden opastuksella. Monimuotoisuussitoumus säilyy tärkeänä monimuotoisuusjohtamisen työkaluna, jonka hyödyntämiseen kannustamme kaikkia yrityksiä.

Monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittaminen on tärkeä osoitus siitä, että organisaatio on julkisesti sitoutunut monimuotoisuusjohtamisen kehittämiseen henkilöstöhallinnossa ja asiakkuuksissa. Sitoumus viestii työntekijöille, -hakijoille ja asiakkaille yrityksen arvoista ja käytännön toimista yhdenvertaisuuden eteen.

Kiinnostuitko? Kysy lisää sitoumuksesta: riikka.leppanen@fibsry.fi

Tutustuthan myös laajempaan jäsenpalvelu-uudistukseemme, joka astuu voimaan 1.1.2019. Uudistuksen ansiosta voimme tarjota entistä räätälöidympää palvelua eri jäsenryhmillemme, ja mikä parasta: muun muassa monimuotoisuusjohtamiseen liittyviä palveluitamme on jatkossa tuottamassa entistä kattavampi joukko teeman johtavia asiantuntijoita uuden FIBS Partneri -ohjelmamme myötä.

Monimuotoisuusjohtaminen tarvitsee edelläkävijöitä. Liity joukkoomme allekirjoittamalla monimuotoisuussitoumus ja tulemalla aktiivisesti mukaan toimintaamme. Nähdään syksyn mittaan!

RIIKKA LEPPÄNEN
Yritysvastuuasiantuntija, FIBS

Sosiaalinen vastuu
close