​Vältä ennakko-oletusten karikot kesätyöntekijöiden haussa

9 tammikuuta 2018

Työnantaja! Mieti hetki, ja voit löytää uudenlaisia hyviä tyyppejä. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret jäävät usein turhaan kesätyöhakujen ulkopuolelle.

Haasteita janoava, eteenpäinpyrkivä, kilpailuhenkinen. Adjektiivilista on työpaikkailmoituksesta, jolla yritys X haki myyntitehtäviin työntekijöitä. Lista oli ollut käytössä miesvaltaisessa työpaikassa pitkään, ja hakemuksia oli tullut ainoastaan miehiltä. Kun yritys halusi monimuotoistaa myyntitiimiään, ilmoituksen sanoitus tutkittiin ja luotiin toisenlainen lista. Ja simsalabim: hakijoiksi saatiin naisiakin!

Esimerkki ei ole poikkeuksellinen: rekrytoijilla on usein piileviä ennakko-oletuksia toivehakijan ominaisuuksista. Siksi työpaikkailmoituksellakin voi olla sukupuoli. Ilmoituksella voi olla myös tietty etninen tausta, ikä, toimintakyky, kielitaito tai oletus vammattomuudesta, vaikka nämä eivät liittyisi työn osaamisvaatimuksiin mitenkään.

Rekrytoinnissa ennakko-oletukset voivat jättää jonkin ryhmän haun ulkopuolelle ja johtaa syrjintään. Ennakko-oletusten vuoksi menetetään myös potentiaalista osaamista.

”Ei meille ole kesätöitä”

Haastattelimme Vamlasissa viime kesänä reilu kolmekymmentä erityisammattioppilaitoksessa opiskelevaa nuorta kesätöiden hakemisesta ja kesätyökokemuksista.

Osa opiskelijoista sanoi suoraan, että he eivät pitäneet itseään vammansa vuoksi kesätyöhön sopivana. Ei tällaisille… ei meille ole kesätöitä, joku heistä sanoi. Toinen piti pyörätuolilla liikkumista asiana, jonka vuoksi kesätyön saaminen tuntuu epätodennäköiseltä: Vaikeaa kesätöiden hakemisessa on se, että pitää miettiä, kun istuu pyörätuolissa, että mihin menee ja silleen.

Vastaukseksi saimme myös: en ole kesätyötyyppiä. Yli puolet haastattelemistamme nuorista ei ollut hakenut kesätöitä lainkaan. Isolle osalle heistä asia ei ollut juolahtanut mieleenkään, ennen kuin haastattelija kysyi, oletko hakenut kesäksi töitä.

Haastateltuja ei voi syyttää hakematta jättämisestä, sillä monet nuoret tarvitsevat ulkopuolisen kimmokkeen ensimmäisen kesätyönsä hakemiseen. Ketäpä meistä ei olisi vanhemmat, kaverit, työkkärin virkailija tai opettajat kannustaneet tai jopa pakottaneet? Ehkä myös lähipiirin olisi syytä tarkistaa käsityksensä erityisnuorten kyvykkyydestä ja tarpeesta päästä kokeilemaan työelämää.

Tällä hetkellä työikäisistä vammaisista ihmisistä vain 15-20 % on töissä, eli neljä viidesosaa on työelämän ulkopuolella. Näin siitäkin huolimatta, että koulutukseltaan he ovat samalla viivalla kuin muut työikäiset. Asialle olisi aika tehdä jotain.

Toimi toisin kuin aiemmin

Eivät nuoret haaveilleet kesälöhöilystä, vaan monilla oli kova halu oppia ja saada kokemusta työstä. He tiesivät, että kesätyöt olisivat tärkeitä jatkon kannalta: Kesätöissä oppii olemaan töissä. Oppii tuntemaan uusia ihmisiä. Oppii tekemään erilaisia töitä. Tietää, millaista on olla erilaisissa työpaikoissa.

Mutta mistä löytää töitä? Sitä nuoret eivät kysyttäessä tienneet, kuten ei moni mukaan, jolta puuttuu verkostoja.

Haastamme työnantajia. Lisätkää ilmoituksiin lause, joka osoittaa toiveenne saada hakijoiksi kaikenlaisia osaajia. Se rohkaisee hakemaan. Lause voi olla vaikkapa tällainen: Arvostamme yrityksessämme monimuotoisuutta ja toivomme hakemuksia myös vammaisilta ja maahanmuuttajataustailta hakijoilta.

Uudet, potentiaaliset hakijat eivät aina löydy niistä oppilaitoksista tai niiden medioiden lukijoista, joihin on aiemmin totuttu. Voimme Vamlasissa auttaa uusien kanavien löytämisessä. Tulkaa myös kesätyötilaisuuksiimme kohtaamaan nuoria.

Meillä kaikilla on taipumus suosia itsemme kaltaisia. Vähemmistöjen asema työelämässä paranisi tehokkaimmin siten, että johtotehtävissä olisi entistä enemmän vähemmistöryhmien edustajia. Niin, kuinka monta vammaista johtajaa muuten tiedätte?

Tärkeintä kuitenkin on, että rekrytoivat ihmiset välttävät tietoisesti ennakko-oletustensa karikot. Hidasta siis vähän, ennen kuin painat kaasua kohti kesätyöntekijöiden haku-urakkaa! Toimi vähän toisin kuin aiemmin, ja saat palkkioksi monimuotoisuuden hyödyt.

MINNA TARVAINEN
Hankesuunnittelija, Vamlas

Vamlasin #101kesaduunia -kampanjassa haastetaan työnantajia tarjoamaan kesätöitä vammaisille ja osatyökykyisille nuorille, joiden on muita vaikeampi päästä työelämään. Tavoitteena on löytää 101 kesätyöpaikkaa ensi kesäksi. Katso työnantajien haastevideot ja tule mukaan! www.vamlas.fi/101kesaduunia

Sosiaalinen vastuu
close