​”Vastuullinen sijoituskohde on pitkällä tähtäimellä paras”

22 maaliskuuta 2018

Tätä mieltä on Handelsbankenin varainhoidon johtaja Mike Peltola. Hänen mukaansa vastuullisuus tulee olemaan jatkossa entistä laajemmin kaikenlaisen toiminnan standardi.

Pikku hiljaa on ymmärretty, miten suuri merkitys yrityksen vastuullisuudella on kiinnostavuuteen sijoittajan silmissä.

– Vastuullisten yritysten arvonnousupotentiaali koetaan korkeaksi.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa kestäviä valintoja ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta. Handelsbankenissa vastuullisuus ymmärretään näiden mittareiden lisäksi myös siten, että pankki antaa asiakkailleen vastuullista sijoitusneuvontaa.

− Neuvot ovat yksilöllisiä, asiakkaan tilanteeseen sopivia, Peltola sanoo.

Pankki ottaa tarkkaan selvää asiakkaan nykytilanteesta ja sijoittamisen tavoitteista. Vastuullisuus pätee myös lainanantoprosessiin.

− Olemme ylpeitä siitä, että mikään kannustin ei ohjaa meidän sijoitusneuvontaprosessiamme. Meillä ei makseta bonuksia henkilökunnalle.

Sijoitustoiminnan vastuullisuus noteerattiin myös pohjoismaisella ympäristömerkillä

Yhteistä kaikille Handelsbankenin rahastoille on, että vastuullisuus huomioidaan sijoituskohteita valitessa. Tämän lisäksi sijoitusprosessissa voidaan suosia sijoituskohteita, jotka ovat parhaiten omaksuneet vastuullisia toimintatapoja.

− Tutkimustulokset ja oma analyysimme viittaavat siihen, että pitkällä aikavälillä vastuullinen yritys on parempi sijoituskohde kuin yritys, joka toimii vähemmän vastuullisesti.

Vastuulliselle sijoittajalle on Suomessa tarjolla myös kolme Joutsenmerkittyä rahastoa, joista yksi on Handelsbankenin.

Pankin Kestävä Energia –rahasto sai lokakuussa 2017 Joutsenmerkin ensimmäisten pohjoismaisten sijoitusrahastojen joukossa. Kyseinen rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka keskittyvät energiankäyttöä tehostaviin, entistä vähäpäästöisempiin ratkaisuihin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

Handelsbankenissa myös indeksirahastot huomioivat vastuullisuuden keskittymällä oikean vertailuindeksin valintaan.

− Meille oikean vertailuindeksin valinta tarkoittaa sitä, että ne yritykset, joihin sijoittamista haluamme välttää, suljetaan pois indeksistä.

Vastuullisuus on arkista jalkatyötä

Handelsbankenissa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi rahastoihin sijoituskohteita valitsevat salkunhoitajat tekevät paljon jalkatyötä. He tapaavat yritysjohtajia, vierailevat tuotantolaitoksissa ja selvittävät eri keinoin, mitkä yritykset erottuvat edukseen vastuullisuudellaan.

Handelsbankenin periaatteena on myös toimia aktiivisena omistajana. Jos jonkin sijoituskohteena olevan yhtiön vastuullisuudessa havaitaan puutteita, pankki pyrkii aloittamaan vuoropuhelun yhtiön kanssa sen sijaan, että pyrkisi heti poissulkemaan sen.

− Pyrimme vaikuttamaan yhtiöön ja sen toimintatapaan, jotta maailmasta tulisi parempi.

Teksti: Iida Ylinen, Handelsbanken

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu
close