​Yksikään yritys ei tule pärjäämään ilman monimuotoisuutta

10 tammikuuta 2018

Suomalainen yhteiskunta ja yritykset tulevat toimimaan paikallisen ekosysteemin lisäksi yhä tiiviimpänä osana myös globaalia ekosysteemiä. Muutoksen myötä suomalaisten yritysten palvelut ovat tarjolla nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle. Pysyäkseen muutoksessa mukana, on yritystenkin keksittävä erilaiset kohderyhmät aidosti huomioon ottavia palveluita ja ratkaisuja. Tässä olennaisessa asemassa ovat monimuotoiset työyhteisöt, joiden voima on erilaisista taustoista tulevissa ihmisissä.

Some-aikakauden keskustelukulttuuri on huutelua omasta ”kuplasta” toiseen kuplaan. Erilaisista taustoista tulevien asiakkaiden näkökulmien ja tarpeiden aitoon ymmärtämiseen sekä parhaan asiakaskokemuksen rakentamiseen tarvitaan vastaavasti erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Eri näkökulmat ja mielipiteet synnyttävät uusia oivalluksia toisin kuin samasta lähtökohdasta katsominen. Monimuotoisuuden arvon tunnistava yrityskulttuuri ja monimuotoinen henkilöstö ovat keskiössä myös uusien osaajien houkuttelemiseksi ja on samalla yrityksen rekrytoijien paras valttikortti.

Monimuotoisuus ei synny pelkästään tekijöistä joita voidaan HR-järjestelmällä raportoida, kuten eri ikäryhmät, sukupuoli tai osaaminen, vaan monimuotoisuudella on useita ulottuvuuksia. Monimuotoisuuden syntyyn vaikuttaa henkilön oma elämänkokemus, koulutus, harrastukset, perhesuhteet ja sosiaaliset verkostot, jotka ovat muovanneet hänestä juuri omanlaisensa yksilön. Tästä erityisyydestä hän tuo osansa myös työyhteisöön tehden siitä vahvemman.

Monimuotoisuutta edistetään OP:lla esimerkiksi monimuotoisuuden huomioimisena osana rekrytointia ja esimiesvalmennuksia. Monimuotoisuus huomioidaan myös henkilöstösuunnittelua tehtäessä ja henkilöstöraportoinnin yhtenä kohdealueena. Mietimme myös aktiivisesti miten voimme vahvistaa monimuotoisuutta ja poistaa esteitä työyhteisömme muuttamisessa monimuotoisemmaksi.

Liityimme FIBSin Monimuotoisuusverkostoon syksyllä 2017. Monimuotoisuussitoumus on EU-komission aloite, jonka FIBS on tuonut Suomeen vuonna 2012. Olimme vuonna 2017 yksi 27:stä uudesta sitoumuksen allekirjoittajasta, yhteensä monimuotoisuussitoumuksen on allekirjoittanut 114 organisaatiota Suomessa.

OUTI TAIVAINEN
Henkilöstöjohtaja, OP

Sosiaalinen vastuu
close