20-vuotiaskin tarvitsee sääntöjä

18 lokakuuta 2018

FIBS on perustettu melkein 20 vuotta sitten seitsemän yrityksen voimin ilman vakituista organisaatiota, ja nyt olemme kasvaneet yli 300 jäsenen Suomen johtavaksi yritysvastuun verkostoksi, jonka jäsenistössä on mukana suurin osa Suomen suuryrityksiä ja vastuullisuuskentän merkittäviä toimijoita. Olemme mukana johtavissa kansainvälisissä verkostoissa kuten WBCSD:ssa ja CSR Europessa, ja meillä on yhdeksän hengen tiimi sekä vahva hallitus. Mielipidettämme kuullaan alan toimintaa ja lainsäädäntöä kehitettäessä. Meillä on myös uusi oman jäsenistön vielä vahvempaan palveluun panostava strategia vuosille 2018-2020.

Missiona edelleen jäsenyritysten palvelu

Viime keväänä totesimme, että myös sääntöjemme pitää heijastaa tätä muutosta, mutta niin, että ne asiat jotka ovat muodostaneet vahvuutemme perustan, ja olemassaolomme mandaatin, säilytetään. Keskiössä on vuoden 2003 säännöistä edelleen säilytetty perustarkoitus edistää FIBSin jäsenyritysten välistä vuoropuhelua, tukea jäsenyrityksiä niiden oman vastuullisuuden kehittämisessä ohjein, tuottaa jäsenyrityksille tietoa, järjestää koulutusta jäsenilleen sekä harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Tämä muodostaa edelleen missiomme ytimen. Toisin kuin kolleegamme Ruotsissa, emme esimerkiksi panosta maksullisiin, kaikille toimijoille avoimiin seminaaritilaisuuksiin tai niille suunnattuun koulutus-tai konsultointitoimintaan.

Vaadimme jäseniltä eettistä ja vastuullista toimintaa

Kasvumme johdosta meidän on lisättävä välineitä, joilla voimme varmistaa FIBSin ja jäsentemme toiminnan vahvan eettisen pohjan, ja voimme reagoida ikäviinkin asioihin. Uudistetuissa säännöissä merkittävä tarkennus uusille jäsenille vaatimus siitä, että niiden tulee toimia liike-elämän ja toimialansa eettisten käytäntöjen mukaan ja niillä tulee olla halu edistää yritysvastuuta omassa toiminnassaan. Tämän täydennykseksi hallituksella on uusi mahdollisuus sekä esittää huomautus, että erottaa kuulemisen jälkeen nykyinen jäsen, joka ei toimi mm. yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Tämä on vaativa tehtävä, mutta sekä FIBSin että nykyisten vastuullisten jäsentemme maineen suojaus edellyttää tätä. Pelkästään se seikka, että yritys toimii ”hankalalla” toimialalla ei riitä tähän prosessiin, tai se, että yrityksellä on nyt tai historiassaan esim. ympäristöongelmia. Mikään yritys ei ole täydellinen, ja vastuullisuuden kehittäminen on dynaaminen matka yhteiskunnan vaatimusten muuttuessa. Monilla tämän päivän edelläkävijöillä on ollut kriisi, joka on toiminut positiivisen muutoksen katalysaattorina.

Vaikuttavuus ja käyttäjä maksaa -periaate

Toimintamme on oltava vaikuttavaa ja tehokasta, sekä oman hallintomme mallikelpoista. Toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseksi strategiamme keskittyy edelleen maailman muuttamiseen erityisesti suurten yritysten oman toiminnan ja hankintaketjun kautta. Visiomme on, että suomalaisyritykset ovat vastuullisuudessa maailman huippua. FIBSin palvelut ovat jäsenen koko henkilökunnan hyödynnettävissä. Tyypillisesti suuryrityksistä palveluita hyödyntää vuoden aikana suurempi määrä pienempiin yrityksiin verrattuna. Tämän vuoksi on luotu uusi suuryritys-jäsenmaksuluokka. Tämä on oikeudenmukaisempaa myös keskisuurten yritysten kannalta. Näiden lisäksi kategorioina jatkavat suuret, pienet ja mikroyritykset ja yhteisöt.

FIBS on ollut onnekas voidessaan tarjota jäsenilleen esimerkiksi eri ministeriöiden rahoittamien hankkeiden kautta syvällisiä ja räätälöityjä valmennuksia, pienryhmätoimintaa sekä valmennuskokonaisuuksia. Mm. neljän päivän mittaiset Ihmisoikeus- ja luontopääomavalmennukset sekä sosiaalisen vastuun ratkaisupajat ovat olleet mahdollisia vain ulkopuolisen rahoituksen avulla. Ministeriöistä kantautuneiden viestien mukaan FIBS ei tule jatkossa saamaan vastaavaa rahoitusta. Kyseisiä jäsenten pitämiä valmennuksia on siksi päätetty jatkaa käyttäjä maksaa -periaatteen mukaisesti: jäsenet voivat vuodesta 2019 eteenpäin hankkia lisämaksullisen Pro-palvelun, joka jatkossakin mahdollistaa koko henkilökunnan osallistumisen käytännön läheisiin valmennuksiin.

Avoimuus ja hyvä hallintotapa

Oman hyvän hallintomme osalta uusittuihin sääntöihin lisättiin hallituksen jäsenten toimikausien rajaus kahteen kauteen; toisaalta tehokkuuden vuoksi kausi muutettiin kahteen vuoteen yhdestä vuodesta. Käytämme myös hallituksesta riippumatonta nimitysvaliokuntaa hallituksen ja uuden nimitysvaliokunnan nimeämisessä. Luonnollisesti kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle. Olemme myös julkistaneet jo vuosia yhdistyskentällä poikkeuksellisen laajan vuosikertomuksemme verkkosivullamme mm. rahoituslähteittäin. Meillä on ollut poikkeuksellisen helppo tehtävä uudistaa sääntömme, koska olemme toimineet tiukasti niiden mukaisen mandaatin pohjalta, ja tämä vahvuus antaa meille valtuudet jatkaa valitsemallamme tiellä kestävämmän yritysmaailman rakentamiseksi.

Uudet sääntömme löytyvät täältä.

Mikko Routti

Toimitusjohtaja, FIBS
mikko.routti@fibsry.fi

FIBSin toiminta
close