EU:n muovistrategia – Miten tämä kohdistuu yrityksiin?

18 toukokuuta 2018

Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2018 muovistrategian todettuaan muovin olevan yksi EU:n kunnianhimoisen kiertotalouspaketin tärkeimmistä elementeistä. Tavoitetaso on selkeä: EU haluaa rakentaa uuden muovitalouden, jossa kunnioitetaan uudelleenkäyttöä, korjausta ja kierrätystä. Uusi muovitalous tuo yritysten käyttöön uuden sekundäärisen materiaalivirran ja mahdollistaa uusia innovaatioita, työpaikkoja sekä kilpailukyvyn paranemista.

Muovistrategiaan sisältyy vuodelle 2030 asetetut tavoitteet (jotka löytyvät komission julkaisusta sivulta 5). Nämä tavoitteet on jaettu neljään pääkategoriaan:

1. Parantaa muovin kierrättämisen infrastruktuuria ja laatua

Ensimmäisenä päätavoitteena on parantaa muovin kierrättämisen infrastruktuuria ja laatua: EU:n komissio pyrkii tekemään kierrätyksestä yrityksille kannattavaa bisnestä. Toimenpiteet pyrkivät tukemaan kierrätettävien muovien ja tuotteiden suunnittelua ja tuotantoa varmistaakseen kierrätettävän muovin osuuden kasvun, sekä puhtaat ja turvalliset materiaalivirrat. Tämä tehdään mm. kehittämällä uudet julkisten hankintojen kriteerit, joihin sisällytetään vaatimus kierrätetylle materiaaliosuudelle. Jotta komission asettamiin tavoitteisiin päästään toivotaan teollisuuden osallistumista suunnitteluun.

2. Vähentää muovijätettä ja roskaamista

Osana toista päätavoitetta komissio pyrkii luomaan lainsäädännöllisen viitekehyksen kertakäyttömuoville sekä biohajoavalle muoville. Vähentääkseen merten roskaantumista komissio on ehdottanut uutta direktiiviä liittyen satamien jätevastaanottolaitteistoon, varmistaakseen että merillä syntynyt tai sieltä kerätty jäte toimitetaan satamiin. Myös mikromuovihaastetta pyritään torjumaan REACH-lainsäädännön myötä sekä uusien autojen renkaita koskevien vaatimusten avulla.

3. Ohjata sijoituksia ja innovointia kiertotalousratkaisuihin

Komissio on päättänyt taloudellisesti tukea tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden tavoitteena on edistää yritysten pyrkimyksiä lisätä kierrätystä mm. EFSIn ja Horizon 2020 -rahoitusten kautta. Kiertotalouden rahoitustukialusta tulee tänä vuonna antamaan suosituksia kiertotaloushankkeiden rahoitukselle ja pyrkii parantamaan sijoittajien tietoisuutta aiheesta.

4. Edesauttaa globaalia toimintaa

Globaalina toimijana komission tavoitteena on estää roskaamista ja edistää jätteenkäsittelyä ympäri maailman osallistumalla monitahoisiin forumeihin (YK, G7, G20 jne.), bilateraalisiin keskusteluihin sekä kansainväliseen kauppaan. Tämä luo mahdollisuuksia yrityksille mm. innovaatioiden ja uusien teknologioiden muodossa, joille on suuri tarve kehittyvillä markkinoilla.

Muovistrategian liiketoimintamahdollisuuksiin ei kiertotalouden kärkimaan yritysten kannata olla tarttumatta. FIBS haluaa kuitenkin muistuttaa, että muovin, kuten monen muun yksittäisen ympäristöhaasteen suhteen on tärkeää pitää mielessä kokonaisvaikutus. Muovin vähentäminen ei itsessään tulisi olla tavoiteltava päämäärä varsinkaan, jos siitä seuraa hävikin kasvua tai muuten epäsuotuisia vaikutuksia ympäröivälle maailmalle. Muovi on usein järkevin vaihtoehto ympäristön kannalta, vaikka media toisin usein asian tuokin esille.

ANNA LEMSTRÖM
Ympäristövastuun asiantuntija, FIBS

Muut teemat
close