IPCC 1,5 °C – Mitä yrityksen tulisi tästä ymmärtää?

16 lokakuuta 2018

IPCC julkaisi viime viikolla odotetun raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Raportin sisältö ei itsessään ollut yllättävä: lämmönnousun rajoittaminen 1,5 °C asteeseen on haastavaa, ja mitä pidemmän aikaa kuluu ennen kuin globaalit päästöt saadaan laskuun, sen haastavammaksi se muuttuu. Mahdollista se kuitenkin on jos toimitaan nopeasti ja poliittinen päätöksenteko saadaan tukemaan muutosta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kokosin tähän tärkeimmät asiat mitä yrityksen tulisi raportista muistaa:

1. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan kaiken, riippumatta siitä toimimmeko nyt, myöhemmin tai emme ollenkaan. Joko toimimme proaktiivisesti ja hyödynnämme ilmastonmuutoksen tarjoamat mahdollisuudet tai vastaamme reaktiivisesti luonnon muutoksiin ja sen tuottamiin luonnonkatastrofeihin ja ennennäkemättömiin humanitäärisiin kriiseihin.

2. Eniten päästöjä aiheuttavat teollisuuden alat joutuvat läpikäymään suurimmat muutokset. Energiasektorin osalta uusiutuvien osuus tulee kasvaa kattamaan 70-85 % maailman energiatuotannosta vuonna 2050, kun taas energiaintensiivisten teollisuudenalojen tulee vähentää päästöjään 75-90 %. Myös rakennusala ja liikenne tulee miettiä uusiksi. Maatalouden ja maankäytön kehitys ovat ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta erittäin kriittisiä erityisesti hiilinielujen kasvattamisen vuoksi.

3. Vaikka tekisimme nyt kaikkemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pysyisimme 1,5°C asteen tavoiterajan alapuolella, ilmastonmuutoksen sopeutumistoimet ovat välttämättömiä. Jo 1,5 asteen lämmönnousu aiheuttaa merkittäviä muutoksia ilmastossamme, joista olemmekin jo saaneet pientä esimakua viime vuosina. Yritysten on syytä varautua mm. pitkittyneisiin lämpöaaltoihin ja kuiviin jaksoihin sekä voimistuneisiin hirmumyrskyihin. Nämä tulevat merkittävästi vaikuttamaan useiden yritysten omaan toimintaan sekä niiden hankinta- ja arvoketjuihin joko suorasti tai epäsuorasti erinäisten vaikutusketjujen kautta.

4. Riippumatta siitä onko tavoitteena rajoittaa lämpeneminen 1,5 tai 2 asteeseen, meidän on joka tapauksessa saavutettava hiilineutraali yhteiskunta. Mitä nopeammin sen saavutamme, sitä todennäköisemmin pysymme 1,5 asteen lämpenemisen rajoissa. Tämän tulisi antaa yrityksille selkeät suuntaviivat tavoitteiden asettamiselle. Jotkut yritykset ovat jo matkalla tähän päämäärään: Siemensin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, kun taas H&M:n tavoitteena on olla ilmastopositiivinen läpi koko arvoketjunsa vuoteen 2040 mennessä. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan voi asettaa tai käytännössä saavuttaa nollapäästötavoitetta, jolloin on tärkeää tunnistaa ja asettaa omalle sektorille kunnianhimoinen ja saavutettavissa oleva tavoite. Pienten yritysten on usein järkevää keskittyä siihen, mitä päästöjen vähentämisen eteen voidaan tehdä nyt, etteivät niiden rajalliset resurssit uppoudu suurien suuntaviivojen pohdiskeluun.

5. Ilmastonmuutos on torjuttavissa vain, jos koko toimintaympäristömme muuttuu, ja tämä vaatii poliittisia linjauksia. Nämä mahdollistavat sen, että aktiiviset edelläkävijät eivät jää yksin taistelemaan, vaan vaatimukset ja odotukset ovat kaikille samat. On ensiarvoisen tärkeää, että yritykset osoittavat päättäjille kannattavansa vahvoja yhteisiä linjauksia kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Vaikka ilmastonmuutoksen hillintä on elinehtojemme turvaamisen kannalta välttämätöntä, on se myös miljardibisnes ja yrityksille valtava mahdollisuus, josta ei kannata jäädä sivuun. Yhteiskuntamme on valtavan murroksen keskellä ja kysyntä ilmastoratkaisuille käy kuumana. On olennaista, että yritykset eivät keskity ainoastaan oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen vaan tarttuvat rajattomaan mahdollisuuteen pienentää yhteiskuntamme hiilijalanjälkeä kehittämällä tuotteita ja palveluita, jotka omalta osaltaan tukevat muutosta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Anna Lemström

Ympäristövastuun asiantuntija, FIBS
anna.lemstrom@fibsry.fi

Ympäristövastuu
close