Jäsenten tyytyväisyys FIBSin palveluihin ja toimintaan korkealla  

5 helmikuuta 2020

Jäsenemme ovat jälleen kertoneet mielipiteensä FIBSin palveluista jäsentyytyväisyyskyselyn kautta, ja me olemme kuunnelleet: kokosin tähän blogiin tietoa vuoden 2019 palveluistamme, jäsenpalautteesta sekä tietoa siitä, miten palautteeseen reagoimme.

Vuoden 2019 jäsenpalvelut pähkinänkuoressa: toiminta aktiivisempaa kuin koskaan

FIBSin vuosi 2019 käynnistyi uuden äärellä. Voimaan astui FIBSin historian suurimman toiminnan uudistuksen jälkeinen jäsenpalvelumalli: tammikuusta lähtien FIBSin jäsenet valitsivat halutessaan käyttöönsä FIBS Perus -palveluiden lisäksi FIBS Pro -palvelun, jonka tarkoituksena on tarjota enemmän tukea koko organisaation osaamisen syventämiselle sekä vastuullisuustoiminnan tason nostamiselle. Aloitimme lisäksi yhteistyön alan johtavien FIBS Partneri -organisaatioiden kanssa.

Toimintamme oli aktiivisempaa kuin koskaan. Järjestimme yhteensä 77 tilaisuutta. Tämä oli huikeat 79 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Tilaisuuksista suurin osa olivat avoimia kaikille jäsenillemme.

Kuva: FIBSin tuottamien tilaisuuksien lukumäärä 2016-2019

Myös tilaisuuksien kävijämäärä nousi lähes 3600:aan, liki 45 % enemmän edellisvuoteen verrattuna ja peräti 260 % vuoden 2017 kävijämäärään verrattuna. Tämä kuvaa hyvin FIBSin toiminnan tehostumista: samansuuruisella jäsenpalvelubudjetilla onnistuimme tuottamaan laadukkaita tilaisuuksia, joita on pystynyt hyödyntämään huomattavasti aiempaa suurempi määrä jäsenyritystemme työntekijöitä.

Kuva: Vuoden 2019 jäsenpalvelut pähkinänkuoressa

Palvelimme jäseniämme tilaisuuksien lisäksi tarjoamalla tilaisuuksien striimausta ja tallenteita, tuottamalla kuusi julkaisua FIBSin kahdeksatta kertaa tekemästä yritysvastuututkimuksesta sekä neljä opasta vastuullisuuden eri teemoista. Jäsenetuihin sisältyivät myös uutis- ja tietopalvelut sekä mahdollisuus saada näkyvyyttä omalle vastuullisuustoiminnalleen kerran kuukaudessa ilmestyvässä jäsenkirjeessä, uudessa kaikille avoimessa uutiskirjeessä ja FIBSin some-kanavissa. FIBS Pro -palvelun tilanneilla oli lisäksi käytössään ensimmäistä kertaa FIBS Peers kevytmentoriohjelma.

Jäsentyytyväisyys pysyi samalla tasolla – FIBS Pro -palvelun tilanneet tyytyväisin vastaajaryhmä

Vuoden 2019 jäsentyytyväisyyskyselyymme* vastanneiden antama kokonaisarvosana FIBSin toiminnalle pysyi samalla hyvällä tasolla kuin viime vuonna: kokonaiskeskiarvo oli 3,9/5, (3,9 vuonna 2018) ja 73 prosenttia (74 %) vastaajista arvioi FIBSin onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin toiminnassaan. FIBSin ensisisijaiseen kohderyhmään kuuluvat suuret yritykset olivat hieman keskimääräistä vastaajaa tyytyväisempiä vastaavien lukujen ollessa 4,0/5 ja 75 %. FIBS Pro -palvelun tilanneet oli tyytyväisin vastaajaryhmä (4,1/5 ja 75 %).

Kuva: Valtaosa jäsenistä suosittelisi FIBSin palveluita

FIBS sai kiitosta erityisesti positiivisesta jäsenpalveluiden kehityssuunnasta. Tyytyväisyyteen vaikuttavina asioina jäsenet nostivat esiin esiin muun muassa tilaisuuksien laadun, ajankohtaisuuden ja monipuolisuuden, myös webinaarit uutena osallistumismuotona saivat kiitosta.

Kuva: Jäsenpalveluita pidettiin monipuolisina ja laadukkaina

Jäsenkyselyn kautta saaduissa kehitysehdotuksissa nousi puolestaan esille etenkin FIBS Perus -jäsenten toive saada FIBS Pro -palvelumallissa olevaa sparraus- ja valmennussisältöä ilman erillistä palvelumaksua. FIBS Pro -palvelumallin vuosimaksua pidettiin liian kalliina kolmen vastaajan mielestä.

FIBSin toimintaa rahoittavat jäsenet – julkinen tuki romahti

FIBSin ministeriöiltä saama yritysten valmennustoimintaan suunnattu julkinen tuki käytännössä romahti vuonna 2019: saamamme rahoitus laski 75 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. FIBS Pro -palvelumallin avulla pystyimme kuitenkin jatkamaan monipuolista, laadukasta ja kustannustehokasta valmennus- ja sparraustoimintaa jäsenrahoituksella.

Kuva: FIBSin toimintaa rahoittavat jäsenet – julkinen tuki laski tuntuvasti vuonna 2019

Uskomme edelleen ”käyttäjä maksaa” -periaatteen olevan jäsenistöämme ajatellen oikea ja myös ainoa etenemismalli. Emme halua nostaa FIBS Perus -palveluita ja sitä kautta jäsenmaksuja tasolle, joka karsisi verkostosta useita, erityisesti pienempiä tai vastuullisuustoimintaansa vasta aloittelevia toimijoita. Haluamme, että mahdollisimman monella organisaatiolla on mahdollisuus saada vastuullisuustyöllensä tukea verkostomme kautta. Pyrimme toki jatkossakin hakemaan yleishyödylliselle toiminnallemme ulkopuolista rahoitusta, mutta  jäsenpalvelumme tulemme suunnittelemaan ja tuottamaan pitkäjänteisemmin jäsenrahoituksen kautta.

FIBSin toiminta on tulevaisuudessakin täysin skaalattavissa, ja kasvatamme toimintaamme  saamamme rahoituksen mukaisesti. Jatkamme myös niin kansallisten kuin kansainvälisten yhteistyöverkostojen ja -mallien rakentamista.

Kiitämme lämpimästi jo tässä vaiheessa niitä organisaatioita, jotka ovat lupautuneet tuottamaan jäsenistöllemme sisältöjä ja palveluita vuoden 2020 aikana toimimalla joko FIBS Partnerina tai muuten yhteistyössä kanssamme. Vain erilaisten yhteistyömallien avulla voimme tukea suomalaisia yrityksiä olemaan kestävän liiketoiminnan edelläkävijöitä maailmassa. Ole minuun yhteydessä, mikäli haluat kanssamme tukea kestävämpää ja vastuullisempaa huomista.

Helena Kekki
Johtaja, ohjelmat ja jäsenpalvelut, FIBS
helena.kekki@fibsry.fi, 050 3451966

* FIBSin jäsentyytyväisyyskysely lähetettiin vuoden 2019 lopussa 2837 henkilölle suorapostina, lisäksi kyselyä mainostettiin FIBSin jäsenkirjeessä. Vastauksia saatiin 102. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin viisi yllätyspalkintoa. Arvonta toteutettiin random.org-palvelun avulla. Palkinnot on välitetty voittajille.

FIBSin toiminta
close