Maailma muuttuu – myös FIBS

13 marraskuuta 2018

Maailma muuttuu ja etenkin yritysten vastuullisuuteen kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet huomattavasti. Yritysvastuuverkostona FIBS pyrkii palvelemaan laajaa ja moninaista jäsenkuntaansa parhaalla mahdollisella tavalla. FIBSin historian suurin muutos, ensi vuoden alusta voimaan astuva jäsenpalvelu-uudistus, on luotu vastaamaan jäsenorganisaatioiden toiveita ja tarpeita entistäkin paremmin sekä vahvistamaan suomalaisyritysten asemaa yritysvastuun edelläkävijöinä.

FIBS visiossa suomalaisyritykset ovat kestävän liiketoiminnan edistäjiä maailmassa. Ne tuottavat maailman kysytyimpiä kestävää kehitystä tukevia innovaatioita, hallitsevat riskejänsä tehokkaasti vastuullisen toimintakulttuurin ansiosta ja tekevät uraauurtavaa yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. FIBS missiona onkin vauhdittaa kestävän liiketoiminnan kasvua tukemalla jäsentensä kehitystyötä. Tämä on tavoite, jonka eteen FIBSiläisten on ilo tehdä töitä, joka päivä.

Olemme voineet tarjota kansainvälisiin sisarorganisaatioihimme verrattuna todella laajaa palvelua Euroopan pienimmillä jäsenmaksuilla. Tästä kiitos on kuulunut ulkopuolisille rahoittajille, jotka ovat jakaneet kanssamme mission kestävästä liiketoiminnasta. Erityinen kiitos kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, ulkoministeriölle sekä ympäristöministeriölle sekä tietyille aktiivisille jäsenillemme, jotka ovat rahoittaneet yksittäisiä tilaisuuksia ja valmennuksia.


FIBSin jäsenkunta on kasvanut ja monipuolistunut viimeisten vuosien aikana jo yli 300 erilaisen organisaation joukoksi.
Kooltaan ja profiileiltaan erilaiset jäsenet erilaisia kaipaavat FIBSiltä erilaisia palveluita kehittääkseen kestävää liiketoimintaansa. Saamme jatkuvasti palautetta siitä, että erityisesti pienryhmätoiminta ja tietyn tman ympärille räätälöidyt valmennukset sekä syvälliset sparrailut tiettyyn vastuullisuusteemaan liittyen luovat lisäarvoa aktiivisesti toimintaansa kehittäville jäsenillemme. Toisaalta osa jäsenistöstä kaipaa yritysvastuun perusasioiden käsittelyä – tai verkostoitumismahdollisuuksia muiden jäsenten kanssa.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja myös FIBSin on ollut aika tarkistaa suuntaansa, sillä rahoittajiemme mahdollisuudet tukea FIBSin missiota ovat vähentyneet. Lisäksi ulkopuoliseen hankerahoitukseen perustunut toimintamalli on luonut toiminnallemme jatkuvaa epävarmuutta, ollut hallinnollisesti raskas ja jäykkä. Lisäksi rahoittajien määrittelemät teemat eivät välttämättä ole aina täysin heijastaneet jäsenistömme moninaisia tarpeita.

Tästä syystä FIBSille on luotu ketterämpi sekä jäsenpalveluiden pitkäjänteisen ja tehokkaan suunnittelun mahdollistava toimintamalli, joka paremmin vastaa jäsenistön moninaisia tarpeita.

FIBS Pro – vastuullisen liiketoiminnan aktiiviset kehittäjät

Aikaisemmin ulkopuolisen rahoituksen turvin järjestettyjä palveluita, valmennuksia sekä lisäarvollista pienryhmätoimintaa on päätetty jatkaa ’käyttäjä maksaa’ -periaatteen mukaisesti. Jokainen FIBSin jäsen voi halutessaan hankkia organisaationsa käyttöön FIBS Pro -palvelun, joka jatkossakin mahdollistaa koko henkilökunnan osallistumisen FIBSin peruspalveluiden lisäksi mm. käytännönläheisiin, konkreettisiin ’kädet savessa’ valmennuksiin, ylimmän johdon keskustelutilaisuuksiin sekä fasilitoituihin pienryhmätapaamisiin.

Jo 20 yritystä on päättänyt lähteä mukaan vastuullisen liiketoiminnan aktiivisille kehittäjille suunnattuun FIBS Pro -ohjelmaan. Emme FIBSissä tuskin malta odottaa tulevaa vuotta, jolloin voimme vihdoin yhdessä kääriä hihamme näiden vastuullisuuteen panostavien yritysten kanssa. Mukaan hyvään porukkaan pääsee tilaamalla FIBS Pro -palvelut käyttöönsä täältä.

Kattavat FIBS Perus -palvelut jatkossakin jäsentemme hyödynnettävissä

Kaikki FIBSin jäsenet voivat jatkossakin hyödyntää FIBS Peruspalveluita: mm. osallistua seminaareihin, seurata alaa sekä kasvattaa osaamistaan webinaarien ja jäsenkirjeiden avulla, hyödyntää FIBSin tekemiä yritysvastuututkimuksia ja laajentaa verkostojaan kauttamme. Tuleva vuosi tuo uusia tuulia myös FIBS Perus -jäsenille, joten ilmoitteluamme palveluista kannattaa seurata.


Yritykset ja järjestöt kehittämään vastuullista liiketoimintaa yhdessä FIBSin kanssa

Kukaan ei pääse vastuullisuuden edelläkävijäksi yksin puurtamalla. Myös FIBS tarvitsee matkalleen asiantuntevien kumppanien verkoston. Vuodesta 2019 FIBS tuottaa yritysvastuuvalmennuksia ja -tilaisuuksia yhteistyössä eri vastuullisuusteemoihin erikoistuneiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Odotammekin innolla yhteistyön käynnistymistä näiden 12 organisaation kanssa, joista jokainen on oman vastuullisuusteemansa huippuasiantuntija. Yhteistyö heidän kanssaan on meille merkittävä mahdollisuus nostaa toimintamme uudelle tasolle ja vauhdittaa kestävän liiketoiminnan kasvua Suomessa.

Vuoden 2019 alussa käynnistyvässä ohjelmassa FIBSin Partnereita ovat CDP,  Dittmar & Indrenius, DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab, Ecobio, Enact Sustainable Strategies, EY, FitComm, Includia Leadership, KPMG, Natural Capital Coalition, Reilukauppa ry ja VTT.

Kaksivuotinen Partneri-yhteistyö tuo palvelusuunnitteluumme pitkäjänteisyyttä, ja yritykset voivat entistä paremmin hyödyntää tapahtumiamme esimerkiksi sisäisen koulutuksen ja uusien työntekijöiden perehdytyksen tukena. Partneri-ohjelmamme lisäksi tulemme jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä jäsentensä kanssa yksittäisten tapahtumien ja muiden palveluiden osalta – meihin kannattaa siis olla rohkeasti yhteydessä!

Kiinnostuitko? Lue lisää:


HELENA KEKKI
Päällikkö, jäsenpalvelut, FIBS
helena.kekki@fibsry.fi, 050 3451 966

FIBSin toiminta
close