Näin jäsenet arvioivat FIBSin onnistumista koronavuotena – 97 % jäsenistä suosittelisi FIBSiä muillekin

9 maaliskuuta 2021

Korona on ravistellut yhteiskuntaamme viimeisen vuoden ajan joka saralla. Sen aiheuttamista haasteista huolimatta FIBS onnistui jälleen tukemaan jäseniään vastuullisuustyön kehittämisessä. Jäsenten tyytyväisyys FIBSin vuoden 2020 palveluihin pysyi edellisvuosien tapaan korkealla.

Vuosi 2020 pähkinänkuoressa

Poikkeusolosuhteista huolimatta vuodelle 2020 suunniteltu ohjelma toteutettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kokonaisuudessaan hyödyntämällä entistä vahvemmin digitaalisia ratkaisuja jäsenpalveluiden tuotannossa.

Jo aikaisempina vuosina järjestetyt webinaarit vakiinnuttivat asemansa.  Lisäksi maaliskuun lopusta alkaen kaikki loppuvuoden tilaisuudet seminaareista valmennuksiin siirrettiin digitaalisille alustoille (Zoom, Teams, GoToWebinar, GoToTraining sekä DealRoom).

Tilaisuuksien digitaalinen toteutus sai jäsenistöltä pääasiassa myönteistä palautetta, erityisesti tilaisuuksien paremman saavutettavuuden takia. Toisaalta etätoteutus rajoitti huomattavasti FIBSin palvelulupauksessa keskeisessä asemassa olevaa verkostoitumista. Etäyhteyksien avulla järjestettävät tilaisuudet vaativat onnistuakseen järjestäjiltään uudenlaisia taitoja ja järjestämistapaa, jotta etänä järjestetyistä tilaisuuksista saataisiin yhtä vaikuttavia fyysisesti järjestettyihin tilaisuuksiin verrattuna. Näiden haasteiden voittamiseen kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota.

Osin digitaalisuuden ansiosta tilaisuuksien kävijämäärä jopa nousi edellisvuoteen verrattuna, rikkoen jo 4000 vuotuisen tilaisuuskäynnin rajan.

Tutkimukset, kyselyt sekä näkyvyyspalvelut täydensivät jäsenpalveluita

Jäsenet hyötyivät lisäksi jäsenkirjeiden kautta jaetusta yritysvastuutiedosta sekä FIBSin uutishuoneen materiaalipankista tilaisuustallenteineen sekä kirjallisine julkaisuineen. Osa jäsenistöstä hyödynsi myös FIBSin näkyvyyspalveluita omien käytäntöjensä sekä saavutustensa jakamiseen FIBSin verkkosivulla, FIBSin sosiaalisen median kanavissa sekä muussa viestinnässä.

Lisäksi FIBS oli mukana toteuttamassa neljää kyselyä tai tutkimusta, joissa käsiteltiin reilua datahallintoa, kestävää kehitystä tukevia kumppanuuksia, yritysvastuuammattilaisia Suomessa sekä vastuullista markkinointia. Myös vuonna 2019 pilotoitu yritysvastuun  kevytmentorointiohjelma toistettiin.

Jäsenet tyytyväisiä FIBSin palveluihin

Myös laadullisesti FIBSin toimintaan oltiin tyytyväisiä. Vuodenvaihteessa tehdyn jäsenkyselymme mukaan:

  • 70 % arvioi FIBSin onnistuneen palveluissaan hyvin tai erittäin hyvin
  • Arvosana toiminnalle 3,8 / 5, joka on vain kymmenyksen alempi vuoteen 2019 verrattuna (asteikkona 1= erittäin huonosti ja 5=erittäin hyvin)
  • Vain 1 % jäsenistä koki, ettei FIBS onnistunut nostamaan viestinnässään esiin tuoreita näkökulmia ja käytäntöjä

Tyytyväisyyteen vaikuttavina asioina jäsenet nostivat esiin muun muassa tilaisuuksien laadun, ajankohtaisuuden ja monipuolisuuden. Myös toiminta poikkeusoloissa sai suurimmaksi osaksi kiitosta.

Myös kehitettävää riittää: Saaduissa kehitysehdotuksissa nousi esille etenkin toiveet tapahtumien ja viestinnän paremmasta kohdentamisesta sekä jäsenille suunnatun viestinnän määrän hallinnasta. Lisäksi vastauksien perustella osa FIBS Perus -jäsenistä koki jäävänsä paitsi FIBSin kiinnostavimmasta, vain FIBS Pro -jäsenille suunnatusta tarjonnasta.

Jäsenet todella innokkaita suosittelemaan FIBSiä kollegoilleen

Lähes jokainen vastaaja olisi valmis suosittelemaan FIBSiä muillekin. Suosittelualttius oli jopa hieman keskiarvoa suurempi suurten yritysjäsenten sekä FIBSin Perus -jäsenten keskuudessa.

Haastavan vuoden jälkeen tämä on hieno tulos ja kuvastaa verkostomme arvoa kaikille toiminnassa mukana oleville.

FIBSin Partnerit, yhteistyökumppanit sekä asiantuntijat avainasemassa menestyksen takana

Takanamme on siis menestyksellinen vuosi. Kiitos siitä kuuluu jäsentemme lisäksi suurelle joukolle toimintaamme tukevia tahoja. Erityisesti haluan kiittää toimivasta yhteistyöstä FIBSin Partnereita sekä muita yhteistyökumppaneitamme. FIBSin nykyisen tiimin lisäksi kiitos kuuluu myös Mikko Routille, joka FIBSin toimitusjohtajana loi kymmen vuoden aikana vahvan perustan FIBSin tulevaisuuden menestykselle.

Tästä on hyvä jatkaa verkostona eteenpäin.Helena Kekki
Johtaja, ohjelmat ja jäsenpalvelut, FIBS
helena.kekki@fibsry.fi, 050 3451966

Kirjoitus perustuu vuoden 2020 tilaisuustoiminnan avainlukuihin sekä vuodenvaihteessa 2020-2021 tehtyyn jäsenkyselyyn, johon vastasi 208 jäsenorganisaatioiden edustajaa. Vastausprosentti oli 8 % – lämmin kiitos kaikille vastaajille!

Kannustamme kaikkia jäseniä kertomaan myös kuluvan vuoden aikana ajatuksia, palautetta sekä ideoita palveluidemme osalta, lähetä viestisi osoitteella fibs@fibsry.fi

FIBSin toiminta
close