Onnistuneen yritysvastuun resepti: sipulin eri kerroksia ja pihviä?

10 syyskuuta 2018

Miten saada yrityksestä vastuullinen? Mihin kohdistaa yrityksen rajalliset resurssit, kun työsarkaa vastuullisuuden saralla riittää ja maalikin tuntuu liikkuvan koko ajan etäämmälle nostaen yrityksiin kohdistuvia vaatimuksia? Minkä tulisi olla vastuullisuustyön pihvi eli se kaikkein olennaisin asia, johon liiketoiminnan kannattavuuden kannalta olisi järkevintä kohdistaa voimavaroja? Mikä on resepti onnistuneeseen vastuullisuustyöhön?

Onnistumisen reseptiä voi etsiä yritysvastuun sipulin eri kerroksista. Keskellä, aivan sipulin ytimessä, on omaan toimintaan ja prosesseihin kohdistuvat toimenpiteet. Huolehditaan, että omasta tuotannosta ei aiheudu tarpeettomia päästöjä, että tuotanto on tehokasta ja että oma henkilökunta voi hyvin. Pidetään omasta pesästä huolta.

Ytimestä hieman ulommaksi siirryttäessä huomio kiinnittyy yrityksen prosesseista yrityksen tuottamiin tuotteisiin tai palveluihin: esimerkiksi siihen, että tehokkaan prosessin tuloksena on lisäksi vastuulliset tuotteet tai palvelut. Sellaiset, joiden jalanjälki ei hirvitä vaan pikemminkin pyrkivät ratkaisemaan yhteiskuntamme kestävyyshaasteita.

Vielä askel ulommaksi siirryttäessä huomio kiinnittyy omista prosesseista ja tuotteista yrityksen arvoketjuun – siihen, että yrityksen toimittajat ja mahdollisesti myös asiakkaat toimivat vastuullisesti ja huolehtivat omista pesistään, tuotteistaan ja palveluistaan.

Kaikkein uloimpana vastuullisuusipulissa on yrityksen vastuunkanto toimintaympäristöstä. Yritys voi omilla toimillaan vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnan asenteisiin ja kulutustottumuksiin.


Mihin näistä sip
ulin kerroksista yritysvastuutoimenpiteiden tulisi kohdistua? Onko keskeistä saada ensin oma pesä kuntoon? Vai tulisiko tavoitella suurempaa suunnanmuutosta yrityksen bisneslogiikkaan sen tuottamiin tuotteisiin ja palveluihin keskittymällä? Kyseessä on vastuullisuustyön fundamentaalinen ja huolellista pohdintaa vaativa kysymys.

Tällä hetkellä suuret suomalaiset yritykset kohdistavat vastuullisuustoimenpiteitään enimmäkseen sipulin ytimeen eli omasta kotipesästä huolehtimiseen

Paine tarkastella sipulin ytimen lisäksi ulompia kerroksille on ilmeinen. Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä yrityksen vastuullisuustoiminnan prioriteettien tulee olla yrityksen merkittävimpien vaikutuksen hallinnassa riippumatta siitä, missä sipulin kerroksessa vaikutukset tapahtuvat. Vaikutukset on tunnistettava ja analysoitava kokonaisvaltaisesti – ei vain oman pesän osalta, vaan halki yrityksen arvoketjun.

Mikäli vaikutuksia ja niiden muutospotentiaalia ei tunnisteta kokonaisvaltaisesti, päädytään tilanteisiin, joissa huomion kehitystyössä vie kokonaisuuden kannalta epärelevantit asiat: keskitytään toimitilojen energiasyöppöjen lamppujen vaihtoon, vaikka tuotekehityspäätöksiin vaikuttamalla voitaisiin vähentää laitteiden elinkaaren aikana syntyviin päästöihin. Panostetaan toimistopaperin kierrättämiseen, vaikka yrityksen investointipäätöksiin vaikuttamalla olisi mahdollista suunnata yrityksen bisnestä kohti kestävämpään ja siten tuottavampaa tulevaisuutta.

Toimivan yritysvastuureseptiä luodessa on analysoitava omien toimen vaikutukset jokaisessa sipulin kerroksessa. On tunnistettava ne asiat, joihin on vaikuttavuuden ja liiketoiminnan kannalta keskeisintä puuttua. Ilman tätä analyysiä vastuullisuustyöhön kuluu vuodesta toiseen enemmän resursseja, mutta niistä odotettavat liiketoimintahyödyt jäävät odottamaan itseään. Toimitusketjusta paljastuvat skandaalit syövät mainetta, vaikka oma pesä olisi kuinka puhdas. Tai ulkokuori kiiltää, mutta ydin osoittautuukin mädäksi.

Haastamme FIBSissä vastuullisuustoimenpiteitään pohtivia suomalaisyrityksiä tarkastelemaan vastuullisuutta ja sille asetettavia tavoitteita esimerkiksi sipulin kerroksia analysoiden: Onko oman pesän reunat rajana vastuullisuustoimenpiteillenne? Tehdäänkö organisaatiossa vielä relevantteja asioita? Onko aika tarkistaa reseptiä, jonka avulla kehitetään vastuullisempaa, riskittömämpää ja kannattavampaa yritystä? Voisiko vastuullisuustyön suurin potentiaali, se todellinen pihvi, löytyäkin jostain muualta kuin sipulin ytimestä?

HELENA KEKKI
Päällikkö, jäsenpalvelut, FIBS

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu
close