Pride on asenne, jonka pitää näkyä yritysten arjessa

28 kesäkuuta 2018

Monet suomalaiset yritykset ovat ottaneet vahvasti osaa Pride-viikon juhlintaan. Esimerkiksi Posti lisäsi kirjepostilaatikoiden kylkiin sateenkaarivärityksen, Varma nosti moninaisuutta juhlivat liput salkoon ja Accenture järjesti aiheeseen liittyvän keskustelutilaisuuden, jonka paneelissa loistivat muun muassa OP-Ryhmän, Postin, Helsingin kaupungin, SOK:n, Varman ja HeSetan edustajat. Myös lukuisat muut yritykset viestineet Pridesta tai ovat aikeissa osallistua lauantaiseen Pride-kulkueeseen.

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvät kysymykset ovat tulleet yritysten agendoille rytinällä, eikä ihme. Useat selvitykset osoittavat, että yritykset, joiden politiikat tukevat LGBTIQ-yhteisön inkluusiota ovat innovatiivisempia, parempia sitouttamaan asiakkaitaan sekä ehkäisemään kaikenlaista syrjintää työpaikalla ja asiakaskunnassa. Monimuotoisuusjohtamiseen sitoutuminen parantaa myös työnantajabrändiä ja yritysmielikuvaa.

LGBTIQ-oikeuksissa on kyse ihmisoikeuksista; oikeudesta ilmaista itseään ja päättää itse, ketä rakastaa, ilman syrjintää tai häirintää. European Agency for Fundamental Rights totesi EU:n laajuisessa selvityksessään vuonna 2014, että yli puolet LGBT-ihmisistä ei ole viimeisen viiden vuoden aikana kertonut seksuaali- tai sukupuoli-identiteetistään työpaikallaan lainkaan (29 %), tai kertoo siitä harvoin (24 %). On todennäköistä, että identiteettiään suojeleva henkilö haluaa välttää esilläoloa ja uusien ideoiden esittämistä, toisin sanoen ei hyödynnä täyttä potentiaaliaan työelämässä.

Brittiläisen Stonewall-järjestön Workplace Equality Indexissä vertaillaan Englannissa toimivia yrityksiä niiden LGBT-politiikkojen ja -käytäntöjen perusteella vuosittain. Vuonna 2017 yli neljäsataa organisaatiota osallistui vapaaehtoiseen arviontiin, jossa tutkittiin yrityksen henkilöstöjohtamista sekä tuote- ja palvelutarjontaa erityisesti siitä vinkkelistä, miten niissä otetaan seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus huomioon. Vuoden 2017 voittajaksi selviytyi Walesin National Assembly, aiempina vuosina mainetta ovat niittäneet muun muassa Lloyds Banking Group, Accenture, Ernst & Young, IBM ja British Council. Jos vastaava tehtäisiin Suomessa, miten sinun yrityksesi pärjäisi?

On upeaa juhlia sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta Pride-viikolla, mutta käytännön työ jatkuu koko vuoden ympäri. Accenturen paneelissa suomalaiset yritykset kertoivat kouluttavansa henkilöstöä yhdenvertaisuuskysymyksissä, nostavansa LGBTIQ-ihmiset esiin henkilöstökyselyssä ja päivittävänsä monimuotoisuusjohtamisen politiikkaansa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta inklusiivisemmaksi.

Vaatimus yhdenvertaisemmasta johtamisesta on tullut jäädäkseen. Esimerkiksi Deloitten tuore Millennial Survey 2018 korostaa, että nuoret odottavat tulevilta työnantajiltaan panostuksia erityisesti monimuotoisuusjohtamiseen. Sosiaalisen median myötä yrityksillä on yhä vähemmän varaa epäonnistua yhdenvertaisuuskysymyksissä. Yrityksiltä odotetaan paitsi Pride-viikon kaltaisia kannanottoja ja julkilausumia, myös arkista käytännön työtä sen eteen, että meistä jokaisella on kokonainen ja kunnioitettu olo työpaikoilla ja asiakaskohtaamisissa. Pride on asenne, jonka pitää näkyä ja kuulua yritysten arjessa vuoden jokaisena päivänä.

Mitä sinun yrityksessäsi tehdään? FIBS ja Seta järjestävät joulukuussa aihetta koskevan ratkaisupajan, jossa etsitään yrityskentän yhteisiä ratkaisuja inklusiivisemman työkulttuurin luomiseksi. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen täällä

RIIKKA LEPPÄNEN
Yritysvastuuasiantuntija, FIBS

Sosiaalinen vastuu
close