Rahalla ratkaistaan miten maailma makaa

9 lokakuuta 2018

Rahalla on voimaa ja se pyörittää maailmaa. Maailma on mahdollista laittaa pyörimään kestävästi ja vastuullisesti, jos rahan voimaa suunnataan oikein. Ratkaisevassa roolissa ovat niin kuluttajien kukkarot, yritykset, sijoittajat kuin kansantaloudet. Niin makaa kuin petaa.

Otetaan alkuun simppeli johdatus taloustieteeseen ja markkinatalouteen. Kuvittele tilanne, että sinulla on rahaa, jota voit käyttää hyödykkeiden ostamiseen. Rahalla voit valita mitä hyödykkeitä tahansa oman budjettirajoitteesi puitteissa. Kulutuspäätöksiin vaikuttavat myös omat preferenssisi. Kun kahvihammastasi kolottaa ja päätät ostaa kaupasta kahvia, on se merkki, että tuotteelle on kysyntää. Markkinoilla kysyntään vastataan tarjonnalla eli kahvia tuotetaan lisää.

Jos haluaa kulutuspäätöksissään suosia eettisiä, ympäristöystävällisiä ja kestävästi tuotettuja tuotteita on todennäköistä, että nämä preferenssit saavat sinut ostamaan juuri sellaisen tuotteen, jossa nämä ehdot täyttyvät. Eli vaikkapa Fairtrade- tai luomukahvia. Käyttämällä rahaa sellaisiin hyödykkeisiin tai palveluihin, jotka tukevat näitä teemoja signaloi yrityksille, että markkinoilla on näille kysyntää. Mitä enemmän vastuullisuudelle on markkinoilla kysyntää, sitä suurempi on kannustin yrityksille vastata näihin tarjonnalla. Samalla tavalla kuin kaupassa voi valita ostoksensa, sijoittaja voi valita sijoituskohteensa. Eli sijoittaa sellaisiin kahviyrityksiin, jotka tukevat Reilua kauppaa tai luomutuotantoa. Sijoittaminen vastuullisesti toimiviin yrityksiin antaa signaalin, että yrityksiin uskotaan sijoituskohteena.

Rahalla on voimaa: se mahdollistaa asioita, toimii vaihdon välineenä, arvon mittana ja omaisuuden muotona. Rahalla on tapana toimia myös kannustimena: säästäminen tai ilmaiset asiat ovat kovaa huutoa, vaikka kyse olisi vain ilmaisesta kahvipaketista. Huomaatko, miten raha pyörittää maailmaa?

On hassua, että fakta rahan todellisesta merkityksestä yhteiskunnassa alkoi valjeta minulle erityisesti vasta taloustieteen pro gradu -tutkielmani aikana. Pro gradun halusin kirjoittaa jostain merkittävästä ja ajankohtaisesta teemasta. Jostain, missä yhdistyisi mielenkiinto vastuullisuusteemoihin sekä sijoittamiseen. Samaan aikaan alkoi keskustelu vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuun teemoista kasvaa ja lyödä kunnolla läpi uutiskynnyksen. Lopulta graduaihe oli itsestäänselvyys ja myös ehto ajankohtaisuudesta ja merkittävyydestä täyttyi. Työ myös sai hahmottamaan tosiasiaa rahan voimasta, ja että vastuullinen sijoittaminen on yksi keino saada aikaan muutoksia globaalissa mittakaavassa.

Kysyntä luo tarjontaa – myös vastuullisuudessa

Viime kuukausien aikana yritysvastuu ja vastuullinen sijoittaminen ovat olleet kunnolla tapetilla. Vaikka nämä eivät uusia juttuja, on näiden teemojen saama huomio kasvanut merkittävästi.

Miksi näistä nyt näin höpötetään? Siihen on hyvä selitys: vastuullisuudelle on kysyntää. Sen lisäksi vastuullisuudelle on huutava tarve maailmassa, jossa esimerkiksi ilmastonmuutos on todellisuutta monien muiden ongelmien ja uhkakuvien lisäksi. Samalla kun globaali toimintaympäristö muuttuu sekä kysyntä kuluttajien ja sijoittajien suunnalta kasvaa, kohtaavat yritykset tarpeen ja kannustimia tehdä toiminnastaan vastuullisempaa ja kestävämpää. Yhtenä selityksenä muutokselle näen myös milleniaalien sekä vielä nuoremman sukupolven preferenssit ja ajatusmaailman: halu saada aikaan valinnoillaan ja teoillaan jotain merkityksellistä sekä taipumus ajatella jopa altruismisesti.

Vastuullisuus ei ole kompromissi – päinvastoin. Yritys voi vastuullisuusteemoihin panostaessaan saavuttaa esimerkiksi merkittävää kilpailuetua markkinoilla. Lisäksi vastuullisuusteemoihin panostaminen, kuten ympäristöystävällisyyteen satsaaminen toimii sekä yritykselle että vastuulliselle sijoittajalle riskienhallintana institutionaalisiin muutoksiin, vaikkapa lainsäädännössä tai sääntelykehikossa. Myös vastuullisuuden ja luottamuksen yhteys on akateemisen kirjallisuuden valossa tunnistettavissa, joka taas kytkeytyy vahvasti yrityksen maineeseen. Sijoittajalle vastuullinen sijoitusstrategia tuo todistetusti samaa, ellei jopa parempaa tuottoa, ja portfolion hyvää riskienhallintaa verrattuna ei-vastuullisen sijoitusstrategian portfolioihin. Vastuullisesti sijoittavan ei siis tarvitse tinkiä tuotto-odotuksista tai kokea korkeampaa riskiä. Syitä siihen, miksi vastuullisuus on todellinen win-win-tilanne, on siis monia.

Niin makaa kuin petaa

Koska raha pyörittää maailmaa, on raha ratkaisu saada maailma pyörimään kestävällä tavalla. Siihen ovat keinona kuluttajien kukkarot, yritykset, sijoittajat ja kansantaloudet. Jotta nämä saadaan valjastettua ratkaisuksi, tarjoaa merkittävää apua sivistys, tavoitteet ja yhteistyö. Kuten totesin, raha voi toimia kannustimena, mutta myös ohjauskeinona, eli kuuluisana porkkanana tai tikkuna. Tikulla tökkimällä tai porkkanalla houkuttelemalla saadaan liikkeelle investointeja eettisiin, kestäviin ja ympäristöystävällisiin liiketoimiin.

Muutokset aikaan saadaan rahalla. Ovat ne sitten yksittäisiä kulutuspäätöksiä, investointeja tai sijoittamista. Muista tämä, kun seuraavan kerran katsot pelkkää euron kolikkoa.

Eeva Toivonen
Project Analyst, Kuntarahoitus Oyj
eeva.toivonen@kuntarahoitus.fi

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu
close