Rima korkealla kohti kestävämpää maailmaa

12 tammikuuta 2022

Talvisten hankien kaunis loisto ja hiihtolatujen täyttyminen perinteisen ja vapaamman tyylin harjoittajista tuo pandemiakurimuksen keskellä kaivattua energiaa tiimssien ja zoomien valtaamaan arkeen. Uutta energiaa todella tarvitaan, sillä pandemia-aalto on viimeistään herättänyt yritykset koosta riippumatta katsomaan toimintaansa, sen tavoitteita, tuloksia ja riskejä, hyvin erilaisin linssein kuin koskaan aikaisemmin.

Vastuullisuus on yksi yritysmaailman katsantakantoja radikaalisti muuttavia megatrendejä. Uutta lainsäädäntöä valmistellaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja sidosryhmien, niin henkilöstön, asiakkaiden kuin sijoittajienkin, kestävyysvaatimukset kasvavat jatkuvasti, aiemmin kodeista ja kansalaisyhteiskunnasta tutumpi arvomaailma alkaa toden teolla näkyä myös yritysjohtajien työpöydillä. Vastuullisuus on jo käytännössä kaikkien yritysten, isompien ja pienempien, agendalla, kuten FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimus ja EK:n pk-sektorin vastuullisuusbarometri viime vuoden lopulla hyvin osoittivat.

Viimeisen vuosikymmenen aikana yritysvastuun käytännön tekeminen on siirtynyt umpihankihiihdosta ammattilaisten valmistelemille latupohjille ja yhä vaativimmille reiteille. Suomalaisyritykset ovat jo nyt tunnustetusti tässä lajissa kansainvälistä huippua, mutta kisa kovenee ja odotukset kasvavat, kun osaaminen ja välineet paranevat.

Ilmastokriisin, luontokadon ja eriarvoisuuden lisääntymisen ratkomiseen mikään vähempi kuin kultamitalitason suoritus ei riitä.

Olympiaideaalien hengessä yritykset tekevät vastuullisuustyötään yhä strategisemmin, tavoitteellisemmin ja organisoidummin. Olympiahenki ja tavoitteellisuus ovat tarpeen, sillä suurimpien globaalien haasteiden, ilmastokriisin, luontokadon ja eriarvoisuuden lisääntymisen, ratkomiseen mikään vähempi kuin kultamitalitason suoritus ei riitä.

Haasteiden valtaisan koon lisäksi meillä on kiire ratkaisujen löytämiseksi. Kunnianhimon taso tulisi asettaa erittäin korkealle, sillä yrityksillä on poikkeuksellisen hyvät edellytykset ratkoa näitä osin itse aiheutettuja ongelmia. Yhtälö on kuitenkin äärimmäisen monimutkainen, vähemmästäkin voivat omaan ydinbisnekseen ja kvartaalitalouden selkeään tehokkuusajatteluun orientoituneen yritysjohtajan aistit ylikuormittua ja hahmotuskyky heikentyä.

Lumilajeissa vastaava ilmiö tunnetaan nimeltä whiteout. Kun lumisissa ääriolosuhteissa horisontti ja maaston selkeät visuaaliset tarttumakohdat häviävät, omaa paikkaa suhteessa ympäristöön on erittäin vaikea hahmottaa. Seurauksena on liikkeiden epävarmuutta, sekaannusta, tasapainon häiriöitä tai jopa totaalinen lamaannus. Kokemuksesta voin sanoa, ettei tunne ole miellyttävä.

Toimintaympäristön vaativuuden takia mietimme FIBSissä jatkuvasti miten parhaiten auttaisimme jäseniämme näkemään vastuullisessa liiketoiminnassa heidän omalta kannaltaan olennaisen, olemaan aktiivinen osa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisua ja tekemään sen kannattavasti.

Vauhditamme vastuullisuuden tekijöitä kohti kestävämpää maailmaa.

Vaikka saamamme tilaisuus- ja jäsenpalautteen (kiitos niistä!) mukaan olemme onnistuneet työssämme erittäin hyvin, haluamme aktiivisesti kehittyä ja nostaa rimaa koko ajan ylemmäs. Mitä suuremmat haasteet meillä on yhteiskuntina edessä, sen tärkeämpää, ettei katseemme jumitu historiaan tai ettei selkeän horisontin puuttuessa toimintakykymme lamaannu. Uskomme, että tekemällä työmme verkostona hyvin rakennamme myös immuniteettia mahdollista vastuullisuuden whiteout’ia vastaan.

Toiminnan tarkoituksemme on ytimekäs: Vauhditamme vastuullisuuden tekijöitä kohti kestävämpää maailmaa.  Se kiteyttää paitsi FIBSin verkoston olemassaolon tarkoituksen myös kunnianhimon tason. Haluamme jatkossakin olla se verkosto, josta löytyvät ajankohtaisimmat käytännön opit ja vertaistuki kestävyyshaasteiden ratkomiseen sekä vastuullisuuden ja kestävän liiketoiminnan yhdistämiseen.

Strategiset valintamme keskittyvät tulevina vuosina jo tutuiksi tulleisiin vahvoihin kivijalkoihimme: osaamisen kehittämiseen, kestävyysoppien käytäntöön vientiin ja yritysvastuun tarinoista viestintään. Sen lisäksi teemme lisäpanostuksia vaikuttavuuden arviointiin ja systeemisen kehityksen mahdollistamiseen yhdessä globaalin kumppanimme WBCSD:n kanssa.

Planeettamme ja hyvinvointimme kannalta isoimmat ongelmat voidaan ratkaista kestävän liiketoiminnan keinoin. Helppoa se ei ole, ja heti alkuun kaivataan yritysten johtajilta poikkeuksellista rohkeutta ja vahvaa moraalista johtajuutta. Muuttuva talousjärjestelmä edellyttää onnistuakseen ennen kaikkea joustavuutta ja kykyä reagoida uusiin mahdollisuuksiin, uusia innovaatioita, transformatiivisia kumppanuuksia sekä empatiaa väistämättömien epäonnistumisten edessä.

Ja vaikka kauan kaivattu lumi edelleen keväisin laduilta ja metsistä sulaa, uskon vahvasti, että kestävän liiketoiminnan osaajien kasvavan joukon ansiosta uuden lumen nautintoja on tulevillekin sukupolville luvassa. Olemme sen heille velkaa.

Kimmo Lipponen
Toimitusjohtaja, FIBS
kimmo.lipponen@fibsry.fi

Ennakkotietoa FIBSin vuoden 2022 kattavasta ohjelmasta ja jäsenpalveluista löydät täältä.

FIBSin toiminta
close