Toimari hoi! Vastuullisen yrityksen valttikortilla nokitat kilpailijasi

2 kesäkuuta 2020

Monilla yrityksillä on valttikortti tai useampiakin hallussaan, mutta tuoreen tutkimuksemme mukaan, melkein yhtä monella pelisilmä vielä pettää: korttia ei tunnisteta tai sillä ei osata pelata.

Kyseessä on yrityksissä työskentelevät yritysvastuun ammattilaiset.

Näillä moniosaajilla on ne taidot, tiedot, näkemys ja asenne, joita yritykset tarvitsevat juuri nyt kilpailussa pärjätäkseen: liiketoiminnan kokonaisymmärrys, laaja-alainen osaaminen taloudesta viestintään, taito kuunnella niin ylintä johtoa kuin rivityöntekijöitäkin, kyky johtaa vaativia kehitysprojekteja, sekä aito motivaatio kehittää liiketoimintaa niin, että yritys on alansa edelläkävijä myös tulevaisuudessa.

Tästä huolimatta monet alan ammattilaiset tekevät vaativaa työtä tavoitteisiin nähden riittämättömillä resursseilla ja työn laajuutta ajatellen pienellä palkalla. Tämän lisäksi moni joutuu myös kamppailemaan työhönsä kohdistuvan muutosvastarinnan ja ennakkoluulojen kanssa.

Peli ei ole kuitenkaan vielä menetetty! Näillä vinkeillä pidät valttikorttisi ja nokitat sen avulla kilpailijasi:

1. Resurssoi ja rekrytoi oikein

Vastuullisuus liittyy yrityksen kaikkeen tekemiseen. Yritysvastuutyön laajuus ja monialaisuus ovatkin alan ammattilaisten mukaan työn suurimpia haasteita: kyselyymme vastanneen mukaan ”työkenttä on yhtä laaja kuin vaikkapa talousjohtajilla – tai laajempi”. Vastuullisuusammattilaiset myös kokevat saavansa työnsä tekemiseen vähemmän resursseja ja pitävät etenemismahdollisuuksiaan huonompina samassa asemassa oleviin, muiden tehtävien parissa työskenteleviin kollegoihinsa verrattuna.

Jotta saisit vastuullisuustoiminnastanne kaiken hyödyn irti, aseta vastuullisuustyölle selkeät tavoitteet ja resursoi ne asianmukaisesti. Tunnista työn vaativuus ja rekrytoi laaja-alaista erityisosaamista edellyttäviin tehtäviin vastuullisuusalan ammattilaiset. Rakenna heille selkeät urapolut – aina johtoryhmään asti.

2. Osoita tukesi

Yritysvastuun ammattilaiset ovat tutkimuksemme mukaan erittäin sitoutuneita työhönsä. He haluavat vaikuttaa positiivisesti niin oman yrityksensä tulevaisuuteen kuin ympäröivään maailmaankin. Kuitenkin moni ammattilainen kertoo joutuvansa kamppailemaan muutosvastarintaa ja ennakkoluuloja vastaan, ja tekemään paljon PR-työtä vastuullisuuden läpilyömiseksi omassa organisaatiossaan.

Yksikään alan ammattilainen ei kuitenkaan jaksa loputtomiin etsiä uusia keinoja vakuuttaa epäilijät työnsä olennaisuudesta. Jos siis haluat pitää huippuosaajanne, osoita tukesi nostamalla säännöllisesti esiin yritysvastuutyön merkitys liiketoiminnallenne niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä, ja varmista, että koko organisaationne pelaa yhteen valttikorttinne kanssa.

3. Palkitse reilusti

Vastuullisuusammattilaiset kokevat laaja-alaisen työnsä vaativaksi. Peräti 70 % kertoo hankkivansa työssään tarvitsemansa yritysvastuuseen liittyvän tiedon vapaa-ajallaan. Lisäksi palkka koetaan usein riittämättömäksi.

Pidä huoli, että yritysvastuuammattilaistenne palkkaus vastaa työn laajuutta ja vaativuutta. Huolehdi myös erityisosaajasi kehittämisestä – ja samalla jaksamisesta – takaamalla mahdollisuudet osallistua alan koulutuksiin työajalla. FIBSin valmennukset ja muut tilaisuudet ovat tässä kustannustehokas tuki.

4. Tunnista muutoksen tekijäsi

Vastuullisuusammattilaiset ovat jo pitkään auttaneet yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan vastuullisuusriskejä sekä valvomaan, että sovittuja eettisiä toimintatapoja myös noudatetaan. Koronapandemian jälkeisessä maailmassa tämä ei enää riitä. Vastuullisuus nousee täysin uudella tavalla liiketoiminnan ytimeen, ja vastuullisuusammattilaisten kykyjä, kokemusta ja kokonaisvaltaista osaamista tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Ota viimeistään nyt nämä todelliset muutoksen tekijät mukaan strategiseen päätöksentekoon. Näin varmistat, että yrityksessänne huomioidaan ne pitkän aikavälin kehityssuunnat, joihin maailma yrityksiä vie. Samalla voit kehittää kestävää ja kilpailukykyistä liiketoimintaa, joka tuo lisäarvoa niin asiakkaillenne kuin muillekin sidosryhmillenne.

Helena Kekki
Johtaja, jäsenpalvelut ja ohjelmat, FIBS
helena.kekki@fibsry.fi

Vinkit perustuvat FIBSin hiljattain julkaisemaan, maamme ensimmäiseen Vastuullisuusammattilaiset Suomessa -tutkimukseen, jonka avulla kartoitettiin kokonaiskuva yritysvastuuammattilaisten taustoista ja kokemuksista yritysvastuutyöstä.

Ota käyttöösi tutkimuksen avaintulokset. FIBSin jäsenet voivat ladata tutkimuksen laajan raportin uutishuoneestamme (edellyttää käyttäjätunnusta).


Muut teemat
close