Työharjoittelut ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan 

27 marraskuuta 2018

Työelämä muuttuu kovaa vauhtia. Tällä vuosituhannella syntyneet nuoret ovat eläneet koko elämänsä aikana, jolloin työelämän tulevaisuuteen on liitetty monia epävarmuustekijöitä. Työn kerrotaan muuttuvan radikaalisti, työpaikkojen katoavan robottien tieltä ja työelämässä tarvittavien taitojen olevan erilaisia kuin mitä koulussa opetetaan. Nuorten ja työelämän välillä oleva kuilu uhkaa kasvaa työelämän nopean muutoksen vuoksi. Siksi työharjoittelujen rooli on tärkeämpi kuin ehkä koskaan aiemmin. 

Nuorten mielikuva työelämästä rakentuu osin sen varaan, mitä he siitä kuulevat. Työelämä muuttuu kuitenkin nopeasti, eivätkä mielikuvat aina vastaa todellisuutta. Mielikuvan muodostumisen kannalta erityisen tärkeitä ovat erilaiset mahdollisuudet tutustua työelämään käytännön kautta. Lasten ja nuorten säätiön ja Valmetin yhteistyön avulla 100 nuorta pääsi tutustumaan työelämään palkallisen harjoittelun myötä. 

Sata nuorta töihin: Case Valmet 

“Ensimmäisenä päivänä kun  menin sinne, mua jännitti tosi paljon. Ja sit viimeisenä päivänä, kun  lähdin sieltä pois, niin  en olisi halunnut lähteä ollenkaan.”  

Näin kuvaili eräs nuori kokemuksiaan oltuaan työharjoittelussa Valmetilla vuonna 2017. Osana Suomi100- ja Valmet 220 -juhlavuosia Valmet tarjosi sadalle nuorelle palkallisen työharjoittelupaikan eri toimipisteissään ympäri Suomen. Haku avattiin valmentavassa koulutuksessa oleville (VALMA) sekä ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville alle 29-vuotiaille nuorille.  

Valmetin lisäksi mukana yhteistyössä olivat Academic Work ja WorkPilots. Academic Workauttoi nuoria muun muassa ansioluettelon tekemisessä. WorkPilotsin kautta nuorille tarjoutui mahdollisuus löytää keikkatyöpaikkoja ja kerryttää digitaalista ansioluetteloa.  

Nuorten onnistumisen kokemukset ja työelämätaitojen vahvistuminen harjoittelun keskiössä 

Jokainen nuori sai Valmetilta oman työpaikkakummin, joka ohjasi ja tuki nuorta työtehtävissä ja työyhteisöön kuulumisessa koko työjakson ajan. Lasten ja nuorten säätiö valmensi kummit tehtäväänsä.  

Nuoret saivat palkan lisäksi arvokasta työkokemusta. Lisäksi monet heistä kokivat kartuttaneensa myös sosiaalisia taitoja sekä rohkeutta toimia erilaisissa tilanteissa. Harjoittelussa olleet nuoret kuulivat myös uratarinoita, joissa pohdittiin erilaisia reittejä työelämään sekä toimialan todellisuutta ja tulevaisuusnäkymiä. Myös työpaikkakummit kokivat osallistumisen toimintaan merkityksellisenä. 

“Oli upeaa nähdä miten ovesta sisään astunut ujo nuori kasvoi kolmessa viikossa oman työtehtävänsä vastuullisesti näkeväksi hyödylliseksi työntekijäksi. Itselle projekti oli mukava piristysruiske normaaliin arkeen”, yksi kummina toiminut Valmetin työntekijä kuvaili kokemustaan. 

Osa juhlavuoden aikana harjoittelussa olleista on sittemmin löytänyt tiensä opintojen pariin. Esimerkiksi eräs 25-vuotias nuori sai innostusta kielten opiskeluun, ja nykyään hän opiskeleekin englantia yliopistossa. Toinen harjoittelussa ollut, nyt tradenomiksi opiskeleva nuori puolestaan kertoi uskaltavansa rohkeammin puhua ääneen ja uskovansa vähän enemmän olevansa arvokas ja osaava. Myös yksinkertaisilta kuulostavat asiat, kutentyöporukkaan kuuluminen koettiin tärkeänä. Olemme iloisia saadessamme jatkaa tätä vaikuttavaa yhteistyötä Valmetin kanssa nyt vuonna 2018.  

Oppilaitosten ja yritysten kuilua kurottava umpeen muuttuvassa maailmassa 

Työelämän vauhdikkaan muutoksen keskellä oppilaitokset ovat vaikean tehtävän edessä. Niiden tulisi tarjota nuorille tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja ja samalla avata näkymää siitä, minkälainen työelämä ylipäätään tulevaisuudessa on.  

On selvää, että oppilaitokset eivät pysty yksin vastaamaan näihin haasteisiin. Yritykset ja järjestöt voivatkin ottaa vielä nykyistäkin keskeisemmän roolin nuorten työelämään liittyvien tarpeiden ratkaisijoina. Kokemuksemme mukaan harjoittelut, työelämään tutustumiset ja yritysvierailut vahvistavat myös työnantajien ymmärrystä tulevien työntekijöiden toiveista ja tarpeista. Mikä tärkeintä, ne ovat toimiva – ja nuorten toivoma – keino, jolla tulevaisuuden ammattilaisille voidaan avata työelämän todellisuutta ja tulevaisuutta.  

Olli Alanen
toiminnanjohtaja
Lasten ja nuorten säätiö
olli.alanen@nuori.fi  

Työharjoittelut ovat osa Lasten ja nuorten säätiön toimintaa, jossa nuoret pääsevät vahvistamaan työelämässä tarvittavia taitoja kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Yhteistyössä yritysten kanssa Lasten ja nuorten säätiö järjestää nuorille työmahdollisuuksia ja saattaa yritysten edustajat ja nuoret yhteen. Haluatko yrityksesi mukaan tukemaan nuoria? Ota yhteyttä, niin toteutetaan yhdessä uusia työmahdollisuuksia nuorille. www.nuori.fi 

Sosiaalinen vastuu
close