”Vastuullisuus vaatii rohkeutta”

3 huhtikuuta 2018

HelsinkiMissiossa pitkän uran toiminnanjohtajana tehnyt Olli Valtonen ja SMT:n toimitusjohtaja Kirsi Paakkari pysähtyivät keskustelemaan vastuullisuudesta, joka on ollut maailmalla nousevana trendinä jo pitkään. Ollin mielestä yritysmaailma kaipaa ravistelua ja Kirsi haluaa haastaa kollegojaan eri yrityksissä tekemään hyviä tekoja.

Olemme uuden ajan kynnyksellä. Yritysten on otettava jatkossa vahvemmin kantaa vastuullisuuteen ja nyt puhutaankin entistä enemmän sosiaalisesta vastuusta. Jos yrityksesi haluaa olla tulevaisuuden menestyjä, vastuullisuuden on oltava totta ja siihen tarvitaan tekoja. Vastuullisuuden merkitys kasvaa valinnoissa. Tuoreen tutkimuksen* mukaan suomalaiset ovat varsin tiedostava joukko: Enemmistö äänestää lompakollaan vastuullisuuden puolesta ja sen merkitys kasvaa valinnoissa. Riittääkö, että tuotteita ja palveluita tuotetaan kestävän kehityksen periaattein, maksetaan verot ja huolehditaan omista työntekijöistä?

Yrityksille vastuullisuus on ennen kaikkea strateginen valinta, johon tarvitaan yritysjohdon tahtoa ja halua. Yritysten kannattaakin haastaa koko henkilöstö mukaan vastuullisuustalkoisiin. Hiljainen hyväksyntä ei ole vaihtoehto, eikä kannata aliarvioida vastuullisuuden merkitystä ja positiivista vaikutusta yleisiin asenteisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Kirsi liputtaa vahvasti sen puolesta, että vastuullisuutta tarkasteltaisiin yrityksissä aiempaa laaja-alaisemmin: ”Meillä vastuullisuus liittyy suoraan meidän ”higher purposeen”; ”SMT on mukana taistelussa yksinäisyyttä vastaan”. Yksinäisyys on yksi aikamme isoimmista ongelmista ja se koskettaa joskus jokaista – myös liikematkustajia. Haluamme tarjota ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi muillekin yrityksille.”

”Hyvänä esimerkkinä tästä on yhteistyömme HelsinkiMission kanssa. Heillä on mm. Resonaarin bändikoulu, jossa on noin 300 oppijaa ja suurin osa heistä on kehitysvammaisia. He kokevat koulussa onnistumisen iloa ja yhteisöllisyyttä, he saavat uusia ystäviä ja samalla heidän itsetuntonsa vahvistuu. Tuemme Resonaarin toimintaa tarjoamalla bändeille keikkoja sekä käyttämällä opiskelijoita joukkueemme vahvistuksena omissa tapahtumissamme. SMTcharity-konsepti tuo vastuullisuuden osaksi myös asiakkaidemme tapahtumia. Tämän lisäksi SMT:n henkilöstö voi käyttää työaikaansa HelsinkiMission vapaaehtoistyöhön”, kertoo Kirsi.

Riski, jonka ottaminen kannattaa

Vastuulliset teot eivät välttämättä aina herätä pelkästään positiivista vastakaikua. Sekä Olli että Kirsi ovat yhtä mieltä siitä, että vastuullisuus vaatii myös rohkeutta ja riskinottokykyä. Pulaa sopivista vastuullisuuden kohteista ei ole. Päinvastoin. Haasteena on kuitenkin rohkeuden puute, sillä harva uskaltaa linkittää omaa brändiään yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten vaikkapa asunnottomiin, mielenterveyspotilaisiin tai vankien kotiutumiseen.

Ollin mukaan vastuullisuutta voidaan toteuttaa monella eri tavalla: ”HelsinkiMissiolla on paljon yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Tällä hetkellä vapaaehtoistyö on erittäin suosittua. Yritykset antavat meille käyttöönsä työntekijöidensä aikaa, jota käytetään vaikkapa bileiden järjestämiseen vanhuksille, lapsiperheiden arjen helpottamiseen tai puhelinkeskusteluihin yksinäisten ihmisten kanssa. Vaikka vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita, vaatii avustusjärjestöjen työ myös lompakon. Toivonkin, etteivät yritykset erehtyisi kuvittelemaan, että pelkkä rahallinen avustus olisi vähemmän tärkeää.”

Monessa yrityksessä pohditaan, kuinka paljon vastuullisista teoista kerrotaan ulospäin. Hyvillä teoilla ei haluta ratsastaa, mutta vastuulliset teot ja yrityksen arvopohja on tärkeää nostaa esiin. Olli Valtonen toivookin näkevänsä tulevaisuudessa yhä enemmän tarinoita vastuullisuudesta: ”Kun useampi uskaltautuu kertomaan vastuullisista teoistaan, syntyy lumipalloefekti, joka innostaa myös muita mukaan talkoisiin.”

Yksinäisyys koskettaa joskus jokaista – myös työkseen matkustavia ja tapahtumien tekijöitä

SMT on mukana taistelussa yksinäisyyttä vastaan. Yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen ovat osa SMT:n palvelufilosofiaa, siksi haluamme jakaa matkustajille vinkkejä työssä ja työmatkalla jaksamiseen sekä tapahtumien tekijöille työkaluja helpompaan ja mukavampaan elämään, joka inspiroi myös arkena. Tavoitteenamme onkin tulla Suomen parhaaksi palveluyritykseksi. Olemme haastatelleet ihmisistä, joilla on taito koskettaa. Tällä kertaa aiheena on vastuullisuus ja Kirsi on saanut haastateltavakseen HelsinkiMissiossa pitkän uran tehneen Olli Valtosen. Olli kuvailee itseään: ”Olen luonteeltani seikkailija. En katso paljon taakse päin, olen aina ihmetellyt ihmisiä, joille sivu- ja taustapeilit ovat autossa tärkeitä. Katselen eteenpäin ja olen kroonisesti innostuva kaikesta”. Jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan missä törmäämme Olliin seuraavaksi. HelsinkiMission uutena toiminnanjohtajana on aloittanut Tuula Colliander.

*) Milttonin vastuullisuustutkimus 2017, johon vastasi 1002 suomalaista.

Juttu on alunperin julkaistu SMT:n verkkosivuilla

Lue myös SMT:n tapahtumapalveluista vastaavan Jutta Vatasen ajatuksia huolenpidosta ja hyvän tekemisestä

Sosiaalinen vastuu
close