”Vastuullisuustyön kiinnostavuutta lisää entisestään sen tämänhetkinen muutosvauhti.”

17 kesäkuuta 2022

Noora Hiltunen toimi FIBSin harjoittelijana kevätkauden 2022 ja kertoo viimeisenä työpäivänään mitä työrupeamasta jäi käteen.

Kuka olet, mistä tulet?

Olen syntyjäni savolainen mutta kotiutunut viisi vuotta sitten Helsinkiin. Nuoruuteni vietin suuriltaosin pelaten jalkapalloa kilpatasolla ja työelämässä olen pyörinyt 15-vuotiaasta asti. Kuluneen kymmenen vuoden aikana työkokemusta minulle on kertynyt niin yksityiseltä, julkiselta- kuin järjestösektorilta. Kuvailisin itseäni ongelmanratkaisijaksi, joka innostuu helposti ja nauttii uuden oppimisesta.

Mitä opiskelet?

Opintotaustani koostuu valtiotieteiden kanditutkinnosta Helsingin yliopistosta ja meneillään olevista kauppatieteiden maisteriopinnoista Aalto yliopistossa. Maisteriopinnoissani olen suuntautunut erityisesti kestävään johtamiseen ja strategiatyöhön.

Mitä teit FIBSillä?

FIBS järjestää vuosittain kymmenittäin laadukkaita tilaisuuksia yli 400 jäsenorganisaation henkilöstölle vastuullisuusammattilaisista ylimpään johtoon, joten myös harjoittelijalla on iso rooli tilaisuuksien toteuttamisessa. Pääasiallisesti vastasin avustavista tehtävistä tilaisuuksien aikana sekä huolehdin jälkeenpäin esimerkiksi tilaisuusviestinnästä ja -tallenteista. Kevään aikana pääsin mukaan myös mielenkiintoisiin projekteihin kuten koordinoimaan Science Based Targets for Nature -pilottiryhmää, analysoimaan Kestävän kehityksen toimikunnan Agenda2030 -tiekarttaa sekä koostamaan FIBSin yritysvastuututkimuksen tuloksia.

Mitä opit harjoittelusta?

Harjoittelun kautta sain laajan katsauksen vastuullisen liiketoiminnan kenttään sekä siihen, millaisten haasteiden kanssa organisaatiot painivat tällä hetkellä vastuullisuustyössään. Sain olla lähes päivittäin mukana kuuntelemassa alan ammattilaisten oppeja, ja sitä kautta myös syventää omaa asiantuntijuuttani vastuullisuuden eri aihealueissa. Perusymmärryksen kartuttaminen esimerkiksi EU-sääntelystä, luonnon monimuotoisuustyöstä, kestävästä rahoituksesta sekä diversiteettityöstä tuntui erityisen mielekkäälle näin generalistin silmin.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi alan työstämään Pro gradu -tutkielmaani kestävän kehityksen strategiaan liittyen, jonka jälkeen olisi tarkoitus pikkuhiljaa siirtyä kokopäiväisesti työelämään. Harjoittelu FIBSissä vahvisti tunnettani siitä, että pääaineopintojeni aihealueet motivoivat itseäni myös konkreettisella tasolla. Mielestäni vastuullisuustyön kiinnostavuutta lisää entisestään sen tämänhetkinen muutosvauhti, jolloin myös tuoreella näkemyksellä keskusteluun osallistuminen voi olla hyvinkin arvokasta.

Iso kiitos vielä kaikista kohtaamisista ja opeista kaikille teille, jotka osallistuitte FIBSin toimintaan kuluneena keväänä! Kanssani voi verkostoitua tai tulla jatkamaan keskustelua LinkedInissä.

FIBSin toiminta
close