Yhdessä oppiminen on paras keino vastata vastuullisuuden osaamispulaan

8 helmikuuta 2024

Tutkimuksemme mukaan suomalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä hyvät edellytykset vaikuttavaan vastuullisuustyöhön. Erityisen ylpeitä voimme olla FIBSin jäsenkuntaan kuuluvista suurista yrityksistä, jotka suoriutuvat verrokkejaan paremmin vastuullisuuden johtamisessa: Kestävyys näkyy heillä strategioissa, mittaamisessa sekä kannustimissa. Kestävyystyön roolitukset ovat selkeämpiä hallitustyöstä johtoryhmiin sekä päällikkötasolle, sekä vastuullisia toimintatapoja ollaan sitouduttu edistämään.

Mutta…

Ja iso mutta onkin.

Vain 3 prosenttia tutkimukseemme vastanneista FIBSin jäsenistä on arvioinut oman henkilökuntansa osaamisen olevan täysin riittävää suhteessa yrityksen vastuullisuustavoitteisiin. Lisäksi vain 6 prosenttia arvioi käytössä olevien resurssien sekä tehtävien toimenpiteiden olevan riittäviä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luvut ovat karuja, ja kuvaavat kestävyystyön nykytilaa: vaatimukset kasvavat nopeasti ja ala on jo muuttunut teknisesti vaativammaksi.

Vastuullisuusosaamisen nostaminen jokaisen yrityksen tavoitteeksi

Pula osaajista on jo käsillä, ja kasvaa entisestään. Siksi osaamisen ja kyvykkyyksien kasvattamisen tulisi olla jokaisen yrityksen kestävyystyön keskeinen tavoite nyt ja tulevien vuosien aikana. Turhan usein vastuullisuusosaaminen on vielä vain muutamien osaajien harteilla, vaikka vastuullisuus, kuten tiedämme, koskettaa jokaista organisaation työtekijää ja toimintoa.

Osaamisen ja resurssien kasvattaminen on välttämätöntä, sillä edellytyksistä ja tahdosta huolimatta yllättävän monella yrityksellä riittää työsarkaa vastuullisuuden perustasossa, eli riskien ja negatiivisten vaikutusten hallinnassa.

FIBS auttaa jäseniään laajentamaan vastuullisuusosaajien joukkoaan valmennusten ja muiden palveluiden kautta. Tuotamme tänä vuonna yhteistyössä partnereidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme  kanssa noin 80 tilaisuutta, joissa osallistujat voivat oppia myös toisiltaan. Tuemme jäseniämme saavuttamaan kansainvälistenkin vaatimusten kanssa linjassa olevan tason, jolla jäsenemme voivat:

 • saavuttaa nettonolla kasvihuonekaasupäästöt
 • edistää luonnon monimuotoisuuden palautumista
 • kunnioittaa YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita
 • tukea osallisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta
 • julkaista olennaisia ilmastoon ja kestävään kehitykseen liittyviä taloudellisia
 • tietoja, sekä
 • huomioida ESG-riskit.

Toiminnastamme kannattaakin vinkata kaikille kollegoille eri liiketoiminnoissa, sillä palveluitamme voi hyödyntää koko organisaation vastuullisuusosaamisen nostamiseen.

Opitaan toisiltamme ja jaetaan tietoa löytämistämme ratkaisuista

Valmennusten lisäksi FIBS tarjoaa yrityksille Pohjolan parhaat mahdollisuudet vaihtaa tietoa kestävyystyön ratkaisuista. Vuonna 2023 tilaisuuksiemme osallistumisten määrä oli jo yli 7300. Näin laajasta verkostosta löytyy jatkossakin vertaistukea ja oppeja jaettavaksi niin CxO-tason johtajille kuin kovan luokan teknisille vastuullisuuskonkareillekin.

Keväällä 2024 käynnistämme uuden matalan kynnyksen Yritysvastuun ratkaisut ja työkalut -webinaarisarjan, jossa kaikilla FIBSin jäsenillä on mahdollisuus esitellä oma yritysvastuuseen liittyvä ratkaisu, työkalu tai resurssi muulle jäsenistöllemme. Kuulijoille webinaarisarja on keino pysyä ajan tasalla ja saada kokonaisvaltainen näkökulma markkinoilla oleviin ratkaisuihin ja työkaluihin. Jos teillä on jokin erityisen hyödyllinen ratkaisu, josta muidenkin kannattaisi ehdottomasti olla perillä, kerro siitä meille täällä, niin saat mahdollisuuden päästä mukaan puhujavieraaksemme. Sarjan ensimmäinen webinaari järjestetään 30.4. ilmoittaudu mukaan!

Opitaan myös uusista kestävyystyön teemoista

Kestävyystyön suunnannäyttäjät eivät tyydy vain oman toimintansa vastuullisuuden varmistamiseen, vaan pyrkivät oman toimintansa kautta edistämään laajempaa yhteiskuntamme kestävyysmurrosta. On ilahduttavaa huomata, että myös uudistavan liiketoiminnan sekä systeemisen muutoksen edistämisessä FIBSin jäsenet ovat askeleen muita edellä.

Tänä vuonna sukellamme näihin nouseviin vastuullisuusteemoihin vielä syvemmälle muun muassa toukokuussa järjestettävässä uudistavan liiketoiminnan ja johtamisen valmennuksessa. Tässä uudentyyppisessä valmennuksessa osallistujat saavat työkaluja kehittää omia ja organisaationsa kyvykkyyksiä uudistavan liiketoiminnan johtamiseen ja käytännön toteuttamiseen. Uudistavasta liiketoiminnasta voit lukea lisää partnerimme Whycon kaksiosaisesta blogisarjasta. Löydät tietoa aiheesta myös Yritysvastuu 2023 –tutkimuksesta sekä sen julkistustilaisuuden tallenteesta.

Kerro, miten voimme parhaiten tukea juuri sinun organisaatiotasi

Tuoreimman onnistumistamme kartoittaneen jäsentyytyväisyyskyselyn mukaan jäsenemme ovat tällä hetkellä varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun: 98 % jäsenistämme suosittelisi FIBSin palveluita, FIBS Pro -palvelun valinneiden jäsenten suosittelualttius oli peräti 100 %.

Vastuullisuuskenttä ja yritysten tarpeet muuttuvat kuitenkin nopeasti, ja haluamme varmistaa, että voimme jatkossakin mukauttaa tarjontaamme vastaamaan ajankohtaisimpiin tarpeisiin. Siksi lähetämme nyt helmikuussa kaikille postituslistallamme oleville jäsenillemme kyselyn, millaisia palveluita itse kukin meiltä toivoo. Jos saat kyselyn sähköpostiisi, vastaathan niin voit vaikuttaa tulevien palveluidemme sisältöön!

Helena Kekki
Johtaja, FIBS
helena.kekki@fibsry.fi

FIBSin jäsentoiminnan avainlukuja 2023

 • Tilaisuuksia järjestettiin 63 kpl, joiden kautta tavoitettiin 700+ organisaatiota (lisäksi opiskelijoita, freelancereita ym.) ; 2800+ osallistujaa ; kaikkiaan 7349 osallistumista
 • 98 % jäsenistämme suosittelisi FIBSin palveluita muillekin
 • 100 % FIBS Pro -palvelun valinneista suosittelisi FIBSiä muillekin
 • Tilaisuuksiin kannatti osallistua (ka): 4,5/5
 • Tilaisuus ja/tai sen luomat kontaktit auttavat minua yhdistämään vastuullisuuden ja liiketoiminnan käytännön tasolla (ka): 3,8/5
 • Lähde: FIBSin jäsentyytyväisyyskysely 2023

 

Muut teemat FIBSin toiminta
close