Ihmisoikeusopas toimitusjohtajille haastaa yritykset nostamaan ihmisoikeustoiminnan uudelle tasolle

10 joulukuuta 2019

FIBS on suomentanut kansainvälisen yritysvastuuverkosto WBCSD:n toimittaman ihmisoikeusoppaan toimitusjohtajille.

Oppaan on allekirjoittanut jo yli 30 yritysjohtajaa ympäri maailman, näiden joukossa seitsemän suomalaisyrityksen toimitusjohtajat: Leena Laitinen (Alko), Veli-Matti Mattila (Elisa), Jaakko Kangasniemi (Finnfund), Pekka Lundmark (Fortum), Kati Levoranta (Rovio), Annica Bresky (Stora Enso) sekä Mika Rautiainen (Tokmanni).

Suomalaisallekirjoittajien lausumat yritystensä ihmisoikeuslinjauksista löytyvät sekä oppaasta että sivun lopusta.

Allekirjoituksellaan yritysjohtajat haluavat haastaa kaikki yritykset integroimaan ihmisoikeuksien kunnioituksen osaksi toimintaansa, asettamaan selkeät vaatimukset ihmisoikeuksien osalta alihankkijoilleen ja liikekumppaneilleen sekä tekemään yhteistyötä yritysten, viranomaisten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi.

FIBSin toimitusjohtajan Mikko Routin mukaan opas tulee tarpeeseen.

”Suomessa valtaosa suurista yrityksistä on kyllä sanojen tasolla sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, mutta käytännön tekoihin on ryhtynyt vasta harva. Yritysten toimitusjohtajat ovat avainasemassa siinä, että ihmisoikeudet otetaan huomioon koko liiketoiminnassa. WBCSD:n opas tarjoaa yritysjohdolle tiivistetysti tietoa miten ihmisoikeustoiminnassa pääsee alkuun ja eteenpäin.”

Oppaassa listataan neljä keskeistä tapaa, joilla toimitusjohtajat voivat vauhdittaa ihmisoikeustoimintaa yrityksissään:

  • Tunnista yrityksenne kannalta olennaisimmat ihmisoikeusvaikutukset: arvioi vaikutusten vakavuus kuuntelemalla erityisesti niitä, joihin yrityksenne toiminta vaikuttaa, seuraa nousevia puheenaiheita ihmisoikeuksien osalta toimialallanne ja julkisessa keskustelussa ja valmistaudu kertomaan yrityksenne ihmisoikeushaasteista sekä niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä
  • Johda ylhäältä alkaen: viesti yrityksenne ihmisoikeusvisiosta koko henkilöstölle ja anna työntekijöillenne valtuudet määritellä yhteistyön edellytykset liikekumppaneille sekä keskustella esiin nousevista ihmisoikeusongelmista
  • Toimi läpinäkyvästi: kuuntele suoraan niitä sidosryhmiä, joihin toimintanne voi vaikuttaa, jotta tiedät miten päätöksesi ja toimenpiteenne voivat vaikuttaa heidän elämäänsä, viesti ihmisoikeustoiminnastanne kaikille sidosryhmillenne sijoittajista viranomaisiin
  • Tee yhteistyötä mukavuusalueesi ulkopuolella: yhdistä voimat toimialasi muiden toimitusjohtajien kanssa, keskustele ja verkostoidu eri sidosryhmienne kanssa kansalaisjärjestöistä paikallisyhteisöihin ja kannusta henkilöstöänne pohtimaan ihmisoikeusongelmien juurisyitä

Ihmisoikeudet on yksi tämän hetken ajankohtaisimmista yritysvastuuteemoista, johon myös kaikkien suomalaisyritysten tulisi viimeistään nyt kiinnittää huomiota. Yritysten ihmisoikeustoimintaa vauhdittavat tällä hetkellä globaalisti muun muassa sääntelyn lisääntyminen yritysvastuuta koskevien lakien muodossa sekä suuren yleisön ja sijoittajien kasvava kiinnostus yritysten ihmisoikeustoimintaa kohtaan.

WBCSD:n ihmisoikeusoppaassa painotetaan, että yritykset voivat ihmisoikeustoimintansa kautta vaikuttaa konkreettisesti miljoonien kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämään maailmassa, ja vauhdittaa samalla kestävän kehityksen tavoitteita.

Oppaassa nostetaan myös esiin ihmisoikeustoiminnan lukuisat liiketoimintahyödyt, joihin sisältyvät niin maineen rakennus ja yhteiskunnallisen toimiluvan varmistaminen kuin tuottavuuden kasvu, toimitusketjujen turvaaminen ja pääomakustannusten aleneminen.

Lataa käyttöösi: Ihmisoikeusopas toimitusjohtajille (pdf)

Opas on käännetty jo kaikkiaan kuudelle kielelle suomi mukaan lukien, alkuperäinen englanninkielinen versio sekä käännökset löytyvät WBCSD:n verkkosivuilta.

Lisätietoja: Mikko Routti, toimitusjohtaja, FIBS, 040 527 4575, mikko.routti@fibsry.fi

Ihmisoikeusopas toimitusjohtajille -julkaisun suomalaisten allekirjoittajien lausumat:

Leena Laitinen, toimitusjohtaja, Alko: ”Alkossa on tuotteita yli 70 maasta. Hankintaketjut ovat kansainvälisiä ja moniportaisia. Ihmisoikeusriskit korostuvat sesonkiluonteisessa alkutuotannossa. Ilmastokriisin myötä myös ympäristöasioista on tullut ihmisoikeuskysymyksiä. Alko on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja edellytämme sitä myös kumppaneiltamme. Keskustelemme avoimesti vaikeistakin asioista ja näin teemme näkymättömän näkyväksi.”

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, Elisa: ”Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on yksi monista tavoista, joilla tavoitteemme ja arvomme elävät. Työskentelemme joka päivä rakentaaksemme turvallista digitaalista ympäristöä, jotta jokaisen ihmisen yhdenvertaiset oikeudet toteutuisivat. Kunnioittamalla ihmisoikeuksia ja oikein tekemisen periaatteitamme omassa toiminnassamme voimme yhdessä työntekijöidemme sekä kumppaneidemme kanssa luoda kestävää tulevaisuutta.”

Jaakko Kangasniemi, toimitusjohtaja, Finnfund: ”Finnfundin investointikohteet sijaitsevat usein vaikeissa ympäristöissä, joissa ihmisoikeuksiin liittyvät riskit voivat olla merkittäviä. Samalla on kuitenkin mahdollista saada aikaan huomattavia kehitysvaikutuksia. Pyrimme aktiivisesti tunnistamaan, vähentämään ja hallitsemaan toimintaamme liittyviä mahdollisia ja toteutuneita haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia sekä puuttumaan niihin noudattamalla YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.”

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, Fortum: ”Vastuullisuus ja kunnioitus ovat Fortumin arvoja, jotka muodostavat pohjan kaikelle toiminnallemme. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu toimintaohjeisiimme, joita edellytämme oman henkilöstömme ja toimittajiemme noudattavan, ja olemme sisällyttäneet ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin investointikäytäntöihimme. Kansainväliset periaatteet ja vaatimukset ovat yhtiöille hyvä kirittäjä, sillä vastuullisuus on työtä, joka ei koskaan tule valmiiksi.”

Kati Levoranta, toimitusjohtaja, Rovio: ”Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen osa Rovion arvoja. Mobiilipelien ja Angry Birds -lisenssituotteiden kautta olemme miljoonien ihmisten elämässä päivittäin. Panostammekin turvalliseen ja vastuulliseen pelaamiseen ja lisenssiliiketoiminnassa edellytämme yhteistyökumppaniemme sitoutuvan noudattamaan heille tarkoitetun Code of Conduct -ohjeistuksen asettamia velvoitteita, joihin lukeutuu myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen.”

Annica Bresky, toimitusjohtaja, Stora Enso: ”Teimme paljon töitä, että saimme ihmisoikeustoimenpiteet päätökseen ja opimme työstä paljon. Tärkeimmiksi määrittelemämme ihmisoikeudet toimivat nyt linssinä, jonka läpi arvioimme keskeisiä päätöksiämme kaikkialla maailmassa.”

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, Tokmanni: ”Meidän tokmannilaisten on tiedettävä, missä myymiemme tuotteiden tuotanto tapahtuu, jotta voimme kartoittaa tuotantoketjujemme ihmisoikeusriskit.  Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja vaadimme sitä myös toimittajakumppaneiltamme. Työskentelemme pitkäjänteisesti toimitusketjumme läpinäkyvyyden lisäämiseksi.”

Lue myös blogi: Suomalaisyritysten on aika ryhtyä pikaisesti sanoista tekoihin myös ihmisoikeuksien osalta

Sosiaalinen vastuu
close