Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle -opas on nyt saatavilla myös englanniksi

18 syyskuuta 2019

FIBSin ja Ekvalitan laatimasta oppaasta ”Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle” on julkaistu englanninkielinen versio ”Zero tolerance policy of sexual harassment”.

Opas tarjoaa selkeitä ja konkreettisia toimintaohjeita niin työnantajille kuin työntekijöillekin: miten työantajan tulee toimia häirinnän torjumiseksi ja häirintään puuttumiseksi ja mitä työntekijä voi sanoa ja tehdä jos kokee seksuaalista häirintää. Opas sisältää myös muun muassa keskeiset käsitteet -sanaston sekä konkreettisen ”4 askelta muutokseen”-menetelmälistan toiminnan kehittämisen tueksi.

Oppaan suomenkielinen versio oli ilmestymisvuotenaan 2018 ylivoimaisesti ladatuin FIBSin julkaisuista, ja sille on riittänyt kysyntää myöhemminkin. Opas on käännetty jo aiemmin myös ruotsiksi.

FIBSin yritysvastuuasiantuntijan Veera Iijan mukaan seksuaaliseen häirintään puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy työpaikoilla ovat olennainen osa yrityksen vastuullista toimintaa, mutta ilmiöön voi kuitenkin olla vaikeaa tarttua, koska häirintää kokeneiden ja sitä mahdollisesti todistaneiden kynnys puuttua asiaan on usein korkea.

”Oppaamme suosiosta päätellen yrityksissä on herätty siihen, että ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja työkulttuurin muutosta. Toivon, että nyt julkaistu englanninkielinen versio kannustaa yhä useamman yrityksen miettimään, miten rakennetaan työpaikkoja, jotka ovat turvallisia kaikille työntekijöille, ja joissa kaikki voivat keskittyä 100-prosenttisesti työntekoon,” Veera Iija sanoo.

Oppaan sisällöstä vastaavan Ekvalitan toimitusjohtajan Malin Gustavssonin mukaan haastavinta useimmille yrityksille on ottaa asiat puheeksi kun jotain tapahtuu.

”Työpaikoilla on tärkeää ymmärtää miksi seksuaalista häirintää tapahtuu ja miten sitä voidaan käytännössä torjua, mutta keskeinen muutoksen edellytys on löytää oikeat termit ja sanat sille mitä on tapahtunut. Tästä syystä tarvitaan erikielisten oppaiden lisäksi myös erikielisiä suunnitelmia, strategioita ja malleja henkilöstöhallinnosta vastaavien käyttöön asioiden käsittelemiseksi. Näin organisaation arvot voidaan viedä käytäntöön ja tiedetään myös, miten pitää reagoida jos joku käyttäytyy niiden vastaisesti,” Malin Gustavsson painottaa.

Oppaan kaikki kieliversiot ovat avoimia ja maksuttomia FIBSin jäsenille, ja ne voi ladata käyttöönsä FIBSin uutishuoneesta  (edellyttää käyttäjätunnusta).

”Zero tolerance policy of sexual harassment” opas on yksi 7-osaiseen sarjaan kuuluvista julkaisuista, jotka FIBS on tuottanut yhteistyössä jäsenten ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa vuosina 2018-2019.

Lisätietoja

Veera Iija, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, p. 040 6740190, veera.iija@fibsry.fi

Malin Gustavsson, toimitusjohtaja, Ekvalita, p. 045 128 9878, malin.gustavsson@ekvalita.fi

Sosiaalinen vastuu
close