Uusi tietopaketti tarjoaa yrityksille tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä työelämässä ja asiakkaina

2 huhtikuuta 2019

FIBSin, Setan, IBM:n ja Accenturen toimittama uusi tietopaketti ”Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina” tarjoaa yrityksille tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja yhdenvertaisista johtamiskäytänteistä. Tietopaketti on seitsemäs FIBSin julkaisusarjasta, jossa käsitellään yritysten vaikutuksia haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ihmisoikeuksiin.

Uudesta tietopaketista löytyy muun muassa HLBTIQ-sanasto, keskeiset teemaan liittyvät lait, hyvien käytäntöjen lista työpaikoille, 8-kohtainen ”Totta ja tarua sateenkaarivähemmistöistä” sekä käytännön esimerkkejä yhdenvertaisuuden edistämisestä viidestä yrityksestä: Nokia, Accenture, GA Telesis Engine Services, S-ryhmä ja IBM.

Lataa tietopaketti käyttöösi suomeksi tai englanniksi.

Teema on tänä päivänä entistä ajankohtaisempi erityisesti niissä yrityksissä, joissa halutaan panostaa monimuotoisuusjohtamiseen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa.

”Suomessa on pitkään ajateltu, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät kuulu työpaikalle, tai että yrityksen ei tarvitse tietää näitä asioita asiakkaistaan. Sateenkaariväki-termin takana on kuitenkin jokaisen arkeen kuuluvia ihmisiä; työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita”, huomauttaa Accenturen Business Strategy Manager Antti Rekola.

”Aiheen kasvaneesta huomiosta huolimatta syrjintä, epäasiallinen kohtelu ja oman identiteetin salailu ovat yhä arkipäivää monelle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalle henkilölle”, toteaa Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen.

Työelämässä erityisesti syrjinnän kielto on tärkeä oikeus. Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä suojaavat syrjinnältä perustuslakia yksityiskohtaisemmin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait.

”Etenkin isoilla työpaikoilla olisi hyvä olla sovittuja käytäntöjä esimerkiksi työntekijän sukupuolenkorjausprosessin tai syrjinnän ehkäisyn varalle”, muistuttaa FIBSin yritysvastuuasiantuntija Riikka Leppänen.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen huomioiminen työpaikalla ja asiakkaina tuo yrityksille selkeitä ja mitattavia hyötyjä.

Esimerkiksi Credit Suissen tutkimuksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa ajavien yritysten pörssikurssien kehitys oli tarkkailujaksolla 3 prosenttiyksikköä muita yrityksiä korkeampi.

”Syrjimätön rekrytointi varmistaa parhaiden osaajien palkkaamisen ja monimuotoinen henkilöstö auttaa ymmärtämään monimuotoisen asiakas- ja toimittajakunnan tarpeita luovasti ja innovatiivisesti”, kertaa IBM:n HR Partner Esa Torniainen. Sateenkaariväen oikeuksien edistäminen voi tuoda myös merkittäviä brändihyötyjä asiakkaiden ja tulevien työntekijöiden silmissä.

Sateenkaariväen oikeuksien edistäminen voi tuoda myös merkittäviä brändihyötyjä asiakkaiden ja tulevien työntekijöiden silmissä.

Etenkin kuluttajayrityksille brändihyöty on merkittävä, ja hlbtiq-kuluttajiin suora kohdentaminen, niin sanotun ”pinkin rahan” tavoittelu, on yleistynyt maailmalla. Tutkimusten mukaan hlbtiq-ihmiset ovat keskimäärin uskollisempia asiakkaita, valmiita maksamaan enemmän ja heillä on enemmän rahaa kulutettavaksi, sillä heillä on perhevelvoitteita vähemmän kuin väestössä keskimäärin.

Tietopaketti on järjestyksessään seitsemäs FIBSin julkaisusarjasta, jossa käsitellään yritysten vaikutuksia erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ihmisoikeuksiin. Myös aiemmin julkaistut oppaat löytyvät FIBSin uutishuoneesta (avoimia vain FIBSin jäsenille, luo käyttäjätunnuksesi täällä):

Tietopaketit ovat osa ulkoministeriön rahoittamaa FIBSin Kestävän kehityksen tavoitteet yritysten arvoketjuissa -hanketta.

Lisätietoja:

Sosiaalinen vastuu
close