Vaikuttavaa luontotyötä – Yritysten opit ja kokemukset tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden pilotoimisesta

20 maaliskuuta 2023

Kaikki liiketoiminta on riippuvaista monimuotoisesta luonnosta ja terveistä ekosysteemeistä – joko suoraan tai välillisesti toimitusketjujen kautta. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin haastamisen lisäksi kiihtyvä luontokato asettaa huomattavia riskejä myös yritysten tulevaisuuden toimintaedellytyksille. Tätä taklatakseen moni suomalaisyritys onkin viime vuosien aikana aloittanut työn omien luontovaikutusten selvittämiseksi ja vähentämiseksi.

Kansainvälinen Science Based Targets Network -verkosto (SBTN) on kehittänyt yrityksille ja kaupungeille suunnatun ohjeiston tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden asettamiseksi. Keväällä 2023 julkaistava ohjeisto vastaa myös suomalaisyritysten tarpeeseen saada käytännön työkaluja aidosti vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. SBTN:n vuonna 2015 julkaisema vastaava ohjeisto ilmastotavoitteille on auttanut jo lähes 3000:a yritystä ympäri maailman asettamaan toiminnalleen tiedeperusteiset päästövähennystavoitteet.

FIBS ja Sitra tarjosivat luontotyöhön sitoutuneille yrityksille mahdollisuuden pilotoida SBTN:n uutta luontotavoitteiden ohjeistoa ensimmäisten joukossa vuonna 2022 toteutetussa pilottihankkeessa. Hanke herätti runsaasti kiinnostusta yritysten keskuudessa ja mukaan valittiin 10 organisaatiota: Atria, Kesko, Lassila & Tikanoja, Metsähallitus, Paulig, Reima, Rudus, SOK, UPM-Kymmene ja Valio.

Vaikuttavaa luontotyötä -julkaisuun on koottu pilottihankkeeseen osallistuneiden yritysten opit ja kokemukset tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden pilotoimisesta. Se on laadittu työpajoissa käytyjen keskustelujen, yritysten haastattelujen sekä yritysten laatimien loppuraporttien pohjalta. Julkaisu tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia eri toimialojen yritysten keinoista soveltaa SBTN-ohjeistuksia.

Lataa raportti maksutta käyttöösi suomeksi ja englanniksi:

Lisätietoa:

fibs@fibsry.fi

Lue myös:

Miksi yrityksen kannattaa asettaa tiedeperustaiset luontotavoitteet? Listasimme 5 syytä (Sitra, 20.3.2023)

 

Ympäristövastuu
close