​Uusi julkaisu tarjoaa yrityksille tietoa pakkotyöhön ja ihmiskauppaan liittyvien riskien hallintaan

15 helmikuuta 2018

FIBSin ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n toimittama uusi julkaisu ”Migration, human trafficking and forced labour: How to avoid risks and increase transparency in labour supply chains” tarjoaa yrityksille tietoa pakkotyöhön ja ihmiskauppaan liittyvien riskien hallintaan. Tietopaketti on neljäs FIBSin julkaisusarjasta, jossa käsitellään yritysten vaikutuksia erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ihmisoikeuksiin.

Tänä päivänä arviolta 150 miljoonaa maailman siirtolaistyöntekijää ja neljäsosa 25 miljoonasta pakkotyöntekijästä työskentelee kotimaansa rajojen ulkopuolella. He ovat usein muita työntekijöitä heikommassa asemassa muun muassa kieliongelmien ja puutteellisten tietojen takia ja alttiita hyväksikäytölle.

Moni maailman pakkotyöntekijöistä työskentelee Aasian ja Tyynenmeren alueen maissa sijaitsevissa tehtaissa, joissa valmistettavat tuotteet saattavat päätyä myös suomalaisyritysten toimitusketjuihin. Suomalaisyritysten suurimpia vastuullisuusriskejä ovatkin pakkotyötä tekevät siirtolaistyöntekijät sekä siirtolaistyöntekijöiden työolot yrityksen arvoketjussa.

”Rekrytointi on yksi riskialttiimmista vaiheista mitä tulee työvoiman hyväksikäyttöön. Monen välikäden käyttäminen lisää hyväksikäytön riskiä”, sanoo IOM:n yritysvastuuohjelmista vastaava Hannah Plumb.

Yrityksiin kohdistuu kuluttajien, sijoittajien ja viranomaisten suunnalta entistä enemmän painetta kehittää oman tuotannon ja toimitusketjujen vastuullisuutta. Yhä useampi yritys haluaa varmistaa ihmisoikeudet koko toimitusketjun pituudelta myös minimoidakseen maineriskit.

’Yritysten vastuu kunnioittaa myös siirtotyöntekijöiden ihmisoikeuksia on selkeästi määritelty YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa. Haluamme kannustaa suomalaisyrityksiä tunnistamaan siirtolaistyöntekijöihin liittyvät eritysriskit ja toimimaan niiden välttämiseksi’, toteaa FIBSin johtava asiantuntija Helena Kekki.

FIBSin ja IOM:n julkaisusta ”Mirgration, human trafficking and forced labour: How to avoid risks and increase transparency in labour supply chains” (Siirtolaisuus, ihmiskauppa ja pakkotyö – kuinka välttää riskit ja lisätä työvoiman toimitusketjun läpinäkyvyyttä) löytyy tietoa muun muassa teemaan liittyvistä keskeisistä työkaluista sekä kansainvälisistä sopimuksista ja lainsäädännöstä.

Tietopaketti on neljäs FIBSin julkaisusarjasta, jossa käsitellään yritysten vaikutuksia erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ihmisoikeuksiin. Aiemmin julkaistuja ovat ”Vammaiset ihmiset työelämässä ja asiakkaina”, ”Pakolaiset ja turvapaikanhakijat työelämässä” sekä ”Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle”, oppaat voi ladata käyttöönsä täältä. Tulevien julkaisujen teemoina ovat toiminta konfliktiherkillä ja haurailla alueilla, lasten oikeudet tuotteiden ja palveluiden kehityksessä sekä alkuperäiskansat.

Julkaisut ovat osa ulkoministeriön rahoittamaa FIBSin Kestävän kehityksen tavoitteet yritysten arvoketjuissa –hanketta.

Lisätietoja:

Helena Kekki, johtava asiantuntija, sosiaalinen vastuu, FIBS, p. 050 3451 966, helena.kekki@fibsry.fi

Jaana Sipilä, ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, IOM, p. 09 684 11522, jsipila@iom.int

Sosiaalinen vastuu
close