​Uusi tietopaketti turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien palkkaamisen tueksi

17 marraskuuta 2017

FIBS ja Suomen Pakolaisapu ovat koostaneet tiiviin tietopaketin turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien palkkaamisen tueksi.

”Pakolaiset ja turvapaikanhakijat työelämässä ja asiakkaina” -julkaisu on suunnattu erityisesti rekrytoinnista, johtamisesta, markkinoinnista ja yritysvastuusta vastaavien käyttöön.

Julkaisusta löytyy

  • vinkkejä mistä saa tukea ja työkaluja työllistämiseen – palkanmaksutavoista räätälöityyn kielikoulutukseen
  • tietoa maahanmuuttajien työllistämiseen liittyvästä lainsäädännöstä – turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta työnantajan velvollisuuksiin
  • tietoa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohtaamista työelämään liittyvistä haasteista, sekä
  • käytännön esimerkkejä maahanmuuttajia palkanneista yrityksistä – näiden joukossa Lassila & Tikanoja, betonielementtejä valmistava Betset sekä koodareita kouluttava Integrify.

Tietopaketin tarkoituksena on myös muistuttaa, että maahanmuuttajien palkkaaminen on yrityksille tilaisuus hyödyntää ainutlaatuista osaamista, kokemuksia ja taitoja, mikä voi tuoda merkittävääkin kilpailuetua. Lukuisat tutkimukset (esim. McKinsey & Company ja Forbes Insights) kertovat, että eritaustainen henkilöstö auttaa mm. huomioimaan laajemman kuluttajaryhmän tarpeet tuotekehityksessä sekä lisäämään tiimien luovuutta, innovatiivisuutta ja tuloksellisuutta.

Taustatietoa

  • YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan maailmassa on tällä hetkellä yli 65 miljoonaa pakolaista, näistä noin 84 % kehitysmaissa, 3,5 % EU-maissa ja 0,03 % Suomessa
  • Suomessa asui vuonna 2016 kaikkiaan 358 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä. Kansalaisuuksittain selvästi suurimpia ryhmiä ovat virolaiset ja venäläiset, Irakin kansalaiset ovat nousseet vuonna 2017 kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi
  • Maahanmuuttajista suurin osa on työikäisiä. Suomessa maahanmuuttajien työllisyysaste on noin 10 prosenttiyksikköä koko väestöä matalampi, vaikka se nousee maassa vietetyn ajan myötä. Naiset työllistyvät maahanmuuttajista miehiä hitaammin

FIBS on julkaissut aiemmin vastaavan tietopaketin vammaisten henkilöiden rekrytoinnin tueksi yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) kanssa. Molemmat tietopaketit on tuotettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Lisätietoja

Riikka Leppänen, yritysvastuukoordinaattori, FIBS, 044 973 9963, riikka.leppanen(at)fibsry.fi

Sosiaalinen vastuu
close