10 yritystä valittiin pilotoimaan uutta tiedeperusteisten luontotavoitteiden ohjeistoa

4 huhtikuuta 2022

FIBSin ja Sitran järjestämässä pilottiohjelmassa yritykset pääsevät testaamaan ensimmäisten joukossa maailmassa Science Based Targets Network -verkoston (SBTN) kehitteillä olevaa uutta ohjeistoa omien tiedeperusteisten luontotavoitteidensa asettamiseksi. Vuoden lopulla julkaistavan ohjeiston tavoitteena on vauhdittaa yritysten toimenpiteitä kiihtyvän luontokadon pysäyttämiseksi.

Kansainvälinen Science Based Targets Network -verkosto (SBTN) kehittää parhaillaan yrityksille ja kaupungeille suunnattua ohjeistoa tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden asettamiseksi.

Ohjeisto vastaa yritysten tarpeeseen saada käytännön työkaluja aidosti vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. Science Based Targets -aloite on julkaissut vuonna 2015 vastaavan ohjeiston ilmastotavoitteille, jonka avulla jo lähes 3000 yritystä ympäri maailman on asettanut tiedeperusteiset päästövähennystavoitteet.

Vuoden 2022 lopulla julkaistavaa ohjeistoa testataan nyt eri puolilla maailmaa, ja yritykset pääsevät kokeilemaan luontotavoitteidensa asettamista ohjeiston avulla sekä myös vaikuttamaan lopullisen ohjeistoon antamalla palautetta kokemuksistaan pilotoinnin aikana.

FIBS toimii Sitran rahoittaman pilottihankkeen toteuttajana Suomessa. Huhtikuussa käynnistyvään ohjelmaan haki kaikkiaan 35 yritystä, joista mukaan valittiin kymmenen: Atria, Kesko, Lassila & Tikanoja, Metsähallitus, Paulig, Reima, Rudus, SOK, UPM-Kymmene ja Valio.

SBTN:n kehittämä ohjeisto tulee Suomessakin akuuttiin tarpeeseen: FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan biodiversiteetti on edelleen suomalaisille yrityksille vähiten tärkeä vastuullisuusteema ja vain 13 % tutkimukseen vastanneista yrityksistä pitää luonnon monimuotoisuutta merkittävänä teemana oman toimintansa kannalta.

Viime vuonna julkaistun ns. Dasguptan talousraportin mukaan luonnon monimuotoisuus köyhtyy kaikkialla maailmassa hälyttävää vauhtia ja tilanne on  kriittinen myös Suomessa.

”Luontokato on jäänyt ilmastonmuutoskeskustelun jalkoihin, vaikka jo pitkään on tiedetty, että ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Kestävyyskriisin näkökulmasta päästöjen vähentäminen ei auta, ellei myös luontokatoa saada pysäytetyksi,” sanoo pilottihanketta vetävä, FIBSin yritysvastuuasiantuntija Angelina Kuokkanen. ”SBTN-verkoston kehittämä ohjeisto luontotavoitteiden asettamiseksi tulee olemaan tärkeä työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat nollata päästöjen lisäksi myös toimintansa negatiiviset vaikutukset luontoon ja varmistaa näin toimintaedellytyksensä myös tulevaisuudessa.”

Pilottiohjelma koostuu neljästä kuluvan vuoden aikana järjestettävästä työpajasta, minkä lisäksi yritykset työstävät ohjeiston avulla omia luontotavoitteitaan työpajojen välillä. Pilotointiin osallistuneiden yritysten kokemukset ja parhaat käytännöt tiedeperusteisten luontotavoitteiden asettamiseksi kootaan ohjelman päätteeksi julkaistavaan raporttiin.

Lisätietoa

Angelina Kuokkanen, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, 040 095 3871, angelina.kuokkanen@fibsry.fi

Ympäristövastuu
close