Elektroniikkaromun keräämistä ja lentomatkustuksen minimointia – Fujitsun ympäristövastuu Suomessa

13 helmikuuta 2019

 

Fujitsun ympäristövastuu Suomessa

Fujitsun ympäristövastuullisella toiminnalla on Suomessakin pitkä historia. Muun muassa elektroniikkaromua on kerätty jo vuodesta 1975. Fujitsu on myös kehittänyt maassamme pitkäjänteisesti koko yrityksen kattavaa ympäristöjärjestelmää vastaamaan ISO14001-standardin vaatimuksia.

Logistiikkakeskuksemme ympäristöjärjestelmä sertifioitiin jo 1999, ja vuonna 2014 sertifikaatti laajeni kattamaan koko Fujitsu-konsernin Suomessa. Olemme olleet osa Fujitsun EMEIA-tasoista ympäristösertifikaattia vuodesta 2018 lähtien.

Pääkonttorimme Helsingissä liittyi Green Office -verkostoon vuonna 2010 ja WWF myönsi ympäristöjärjestelmälle Green Office -merkin vuonna 2011. Edistämme ict-osaamisellamme ympäristövastuullisia toimintatapoja omassa ja asiakkaidemme liiketoiminnassa. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Tavoitteenamme on tarkastella toiminnasta syntyviä välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia säännöllisesti. Seuraamme ja päivitämme ympäristöohjelmaa vuosittain osana strategiatyöskentelyämme.

 Suomessa ympäristötavoitteet on jaettu neljään pääteemaan:

1. Luonto ja biodiversiteetti

Fujitsu on sitoutunut suojelemaan luontoa ja sen monimuotoisuutta tukemalla vapaaehtoistoimintaa ja hyväntekeväisyyttä. Myös eläinten hyvinvoinnin edistäminen on otettu huomioon ympäristöohjelmamme tavoitteissa. Tilivuoden 2017 aikana fujitsulaiset osallistuivat muun muassa WWF:n järjestämiin vieraslajien torjuntapäiviin. Teimme vapaaehtoistyötä myös Helsingin eläinsuojeluyhdistyksessä.

2.  Saastumisen ehkäisy

Suurimmat ympäristövaikutuksemme aiheutuvat liikematkustuksesta ja etenkin lentämisestä. Matkustamisen haitallisia ympäristövaikutuksia minimoimme aktiivisesti esimerkiksi asettamalla numeraalisia tavoitteita lentomatkustamistemme vähentämiselle.

Fujitsu on myös huolissaan muovin kulutuksesta ja erityisesti muovin esiintymisestä luonnossa – siellä, minne se ehdottomasti ei kuulu! Työskentelemmekin aktiivisesti muovin käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Pyrimme myös aloittamaan muovinkeräyksen toimistoissamme vielä kuluvan tilivuoden aikana.

Fujitsu kuuluu ict-tuottajaosuuskuntaan, joka huolehtii kuluttajaelektroniikan sekä tieto- ja teleteknisten laitteiden tuottajavastuun hoitamisesta tuottajien puolesta. Kierrätyspalvelumme huolehtii laitteiden asianmukaisesta hävityksestä tai kierrätyksestä. Kierrätyspalvelulla materiaalit saadaan 90-prosenttisesti hyötykäyttöön.

3. Kestävä resurssien käyttö

Fujitsun tavoitteena on entistä kestävämpi resurssien käyttö ehkäisemällä ja vähentämällä jätteiden syntyä ja käyttämällä resurssiviisaasti uusiutuvia luonnonvaroja. Jätteet lajitellaan tehokkaasti. Tilivuonna 2017 Helsingin toimistojemme jätteiden kierrätysaste oli 82 prosenttia.

4. Ilmastonmuutos ja energia

Fujitsu-konserni on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Suomessa tavoitteenamme on vähentää toimistosähkön kulutustamme kolme prosenttia tilivuoden 2019 loppuun mennessä.

Fujitsu Finlandin datakeskusten ja suurin osa toimistojemme käyttämän sähkön alkuperä on varmennettu täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotetuksi ja hiilidioksidivapaaksi. Tutkimme aktiivisesti mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian osuutta toimistoissamme käytetyn sähkön tuottamiseksi. Parannamme myös jatkuvasti toimistojemme ja konesaliemme energiatehokkuutta.

Tavoitteenamme on vähentää liikematkustusta ja etenkin lentämistä. Tilivuonna 2017 onnistuimme lentämistä vähentämällä supistamaan lentomatkustamisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä noin yhdeksän prosenttia, ja tavoitteenamme on vähentää niitä entisestään 10 prosentin vuosivauhdilla. Kompensoidaksemme lentomatkustamistamme olemme tukeneet Gold Standard -ilmastohankkeita, joilla on hankittu vähäpäästöisiä keittoliesiä perheille Sudanissa ja Ruandassa.

Fujitsun autoetu sisältää ympäristövastuullisuutta tukevan kannustimen. Mitä vähäpäästöisempi auto on, sitä enemmän leasing-hintaa kompensoidaan. Fujitsu mahdollistaa myös kestävämmän liikkumisen tarjoamalla henkilöstön työasiamatkoille matkakortteja ja polkupyöriä sekä tukemalla rahallisesti julkisen liikenteen käyttöä työn ja kodin välillä.

Mahdollisuuksia ja haasteita

Fujitsu Finlandin käyttämä sähkö tuotetaan tällä hetkellä täysin uusiutuvilla energialähteillä, vesivoimalla. Kartoitamme mahdollisuuksia siirtyä käyttämään myös muilla energiantuotantomuodoilla, kuten aurinko- ja tuulivoimalla, tuotettua sähköä.

Fujitsun toiminnalle on olennaista huolehtia, että vastuullisuus toteutuu myös yrityksen sidosryhmien toiminnassa. Haluammekin olla aktiivisesti mukana kehittämässä ympäristövastuullista toimintaa oman ydintoimintamme rajojen yli.

Lisätietoja

Christine Löfgren, CSR Manager, Fujitsu

Kirjoitus on osa FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaa, jossa vuoden 2018 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksista sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan. Lue myös muut sarjan kirjoitukset:

 FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennuksen on suorittanut yhteensä jo 50 merkittävää suomalaisyritystä, jotka ovat kokeneet valmennuksen erittäin hyödylliseksi. Valmennuksen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close