FIBS kevytmentorointiohjelman haku on käynnissä

8 huhtikuuta 2022

FIBSin kevytmentotointiohjelma on suunniteltu yritysvastuun ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan kestävän liiketoiminnan osaajana. Mentorointiohjelma toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019, ja siihen on osallistunut jo yli 80 jäsenyritysten työntekijää.

”Huomasimme, että monimuotoisella jäsenistöllämme on selkeä tarve intensiivisemmälle sparraukselle, joka mahdollistaa myös omassa työroolissa kasvamisen.”, kertoo FIBSin yritysvastuuasiantuntija Miira Kokkonen.

”FIBSin jäsenpalveluna mentorointiohjelma on vastaanottanut runsaasti positiivista palautetta ja toiveita sen jatkamiselle on esitetty tiheään. Mentorointi on jäsenillemme ainutlaatuinen tilaisuus jakaa huippuluokan vastuullisuusosaamista ja käytännön kokemuksia sekä kehittää yritysvastuutehtävissä toimivien ammattitaitoa.”, hän jatkaa.

Mistä on kyse?

Mentorointitilanteessa mentori jakaa alan tieto-taitoa ja kokemusta aktorille säännöllisten ja luottamuksellisten keskusteluiden kautta. Tavoitteena on, että molemmat osapuolet oppivat toisiltaan ja saavat uutta näkemystä yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin.

Ohjelmaan ovat tervetulleita aktorit ja mentorit osaamistasosta ja kokemuksesta riippumatta. 

”Opin mentoriltani monia asioita, mitä en oppisi kursseilla tai lukemalla. Mentori haastoi ajattelemaan asioita eri kantilta ja kysyi hyviä kysymyksiä.”, kertoi eräs FIBSin viime vuoden kevytmentorointiohjelmaan osallistuneista aktoreista.

Kevytmentoroinnissa FIBS muodostaa mentori-aktori -parit ja toimii parien tukena prosessin käynnistämisvaiheessa. Ohjattu mentorointiprosessi kestää vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen parit voivat halutessaan jatkaa työskentelyä omatoimisesti. 

Tärkeät päivämäärät

  • Aktorihaku1.4.–22.4.
  • Mentorihaku 28.4.–21.5.
  • Kevytmentorointiohjelma käynnistyy 1.6.

Kuka voi hakea aktoriksi? 

Aktoriksi voivat hakea kaikki FIBS Pro -palvelun valinneen yrityksen työntekijät, jotka haluavat kehittää osaamistaan kestävän liiketoiminnan osaajina ja edistää ammatillista kasvuaan. Aktoreilta toivotaan sitoutumista mentorointiin loppuvuoden 2020 ajaksi.

”Sain todella hyvän mentoriparin. Meillä on paljon yhteistä organisaatioissamme ja hän on monessa asiassa pystynyt tukemaan ja neuvomaan minua.”

Kuka voi hakea mentoriksi? 

Mentoriksi ovat tervetulleita kaikki FIBSin jäsenorganisaatioiden työntekijät, jotka kokevat osaamisensa ja kokemuksensa tuovan FIBSin jäsenistölle lisäarvoa, ja haluavat henkilökohtaisesti tai organisaationsa puolesta edistää suomalaisyritysten vastuullisuusosaamista.

Miten mentori-aktori -parit muodostetaan? 

Aktoreita pyydetään hakulomakkeella ehdottamaan itselleen sopivaa mentorointiteemoja vastuullisuuden eri osa-alueilta. FIBS muodostaa mentori-aktori -parit ehdotusten perusteella. Mentorit ja aktorit ovat toisilleen anonyymejä parinmuodostukseen asti. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätiedot ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.

FIBSin toiminta
close