Halu vastata asiakkaiden vastuullisuusodotuksiin toi Wihurin Metro-tukun FIBSin luontopääomavalmennukseen

20 helmikuuta 2018

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku on yksi Suomen johtavista päivittäistavara-alan tukkukaupoista. Huolehdimme päivittäin noin 30 000 HoReCa-alan, julkishallinnon sekä vähittäis- ja huoltamokaupan asiakkaasta. Palvelemme koko maan kattavan Metro-pikatukkuverkoston, toimitusmyynnin ja emetro.fi:n kautta. Kuulumme kansainvälisesti toimivaan Wihuri-konserniin, joka on suomalainen perheyhtiö. Visiomme on olla tukkukaupassa Suomen luotettavin kumppani.

Vastuullisuustyömme perusta on Wihurin arvoissa (avoimuus, luotettavuus, innovatiivisuus ja kannattavuus) ja sen vakaissa yli sadan vuoden perinteissä. Meille on tärkeää olla asiakkaillemme, henkilöstölle ja muille tärkeille sidosryhmille luotettava ja kehittyvä yhteistyökumppani. Asiakkaiden menestys on meille elinehto; haluamme aidosti kuunnella ja vastata meihin kohdistuviin vastuullisuusodotuksiin. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi panostamme toimitusvarmuuteen, laadukkaaseen ja turvalliseen tuotevalikoimaan sekä asiakaslähtöiseen palvelutarjontaan. Olemme toiminnassamme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja olemme myös mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa.

Lähdimme erityisellä innolla mukaan FIBSin luontopääomavalmennukseen juuri tänä vuonna, kun elämme keskellä yrityshistoriamme suurinta muutosta. Wihuri teki syksyllä 2016 päätöksen rakentaa oman logistiikkakeskuksen osaksi tukkuliiketoimintaamme. Logistiikkakeskus on paitsi merkittävä panostus yritystoimintamme jatkuvuuteen, myös yhteiskunnallisesti tärkeä investointi Suomeen ja suomalaiseen työvoimaan. Logistiikkakeskus rakennetaan kansainvälisen LEED-ympäristöluokitusjärjestelmän (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold sertifikaattitason mukaisesti. Tulemme käyttämään muun muassa vähäpäästöisiä pintamateriaaleja, tehokkaita vesikalusteita ja monia energiatehokkaita ratkaisuja, kuten lauhdelämmön talteenottoa. Rakennusmateriaalien valinnassa suosimme lähellä valmistettuja tuotteita. Rakennusaikaisten ympäristöhyötyjen huomiointi näkyy myös kiinteistön käyttäjien arjessa, kun terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin on kiinnitetty erityistä huomiota.

FIBSin luontopääomavalmennus tarjosi meille hyvän tilaisuuden syventää osaamistamme yrityksemme suhteesta luontoon. Näkökulmien avartuessa ja ymmärryksen lisääntyessä hieman haastavatkin käsitteet saivat merkityksensä. Opimme myös lisää omista mahdollisuuksistamme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen. Kurssin aikana yhteistyössä muiden yritysten kanssa tehdyt harjoitukset auttoivat oivaltamaan asioiden yhteyksiä toisiinsa ja toimivat lähteinä mielenkiintoisille keskusteluille yli toimialarajojen. Viestinnän työpaja antoi hyviä vinkkejä viestinnän toteuttamiseen ja rohkeutta kertoa asioista avoimesti ja rehellisesti. Tulemme jatkossa hyödyntämään oppimiamme asioita vastuullisuustyömme kehittämisessä.

Haluamme kiittää FIBSiä tärkeästä, ajankohtaisesta ja innostavasta koulutuksesta sekä mahdollisuudesta olla mukana. Kuulimme monia kiinnostavia asiantuntijoita; erityisesti mieleen jäivät edellisten vuosien kurssilaisten puheenvuorot, joissa he kertoivat omia näkökulmiaan ja kokemuksiaan sekä toimenpiteitä, joilla kurssilla opittua oli viety käytäntöön. Suosittelemme lämpimästi kurssia myös muille FIBSin jäsenyrityksille.

Lisätietoja:

Tiia Vainio, tuotelaatupäällikkö, Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku, tiia.vainio@wihuri.fi

Kirjoitus on seitsemäs FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaan kuuluvista tarinoista, lue myös:

  • Kemijoki Oy:n koko johtoryhmä osallistui FIBSin luontopääomavalmennukseen
  • Aalto-yliopiston Otaniemen kampusta kehitetään ennakkoluulottomasti luontopääoma huomioiden
  • Kotipizza Group haluaa parantaa luontoa suupala kerrallaan
  • Kestävämmät tuotantomenetelmät ovat Lidlin ympäristövaikutusten vähentämisen ydin
  • Otavalle luonto on sidosryhmä muiden joukossa
  • Luonto ja ekosysteemipalvelut mahdollistavat Valion toiminnan

Luontopääomatarinat-juttusarjassa FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksistaan sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan.

Ympäristövastuu
close