Testaa raportointinne nykytaso: Osallistu vuoden 2021 vastuullisuusraportointikilpailuun

3 toukokuuta 2021

Vastuullisuusraportointikilpailussa palkitaan jälleen Suomen parhaat raportoijat. Kilpailu antaa osallistujille hyödyllistä tietoa oman vastuullisuusraportoinnin nykytasosta sekä raportoinnin parhaista käytänteistä.

Kilpailu on maksuton ja avoin kaikille vastuullisuustoiminnastaan raportoiville – niin pienille ja suurille yrityksille kuin julkisen sektorin eri toimijoille kunnallisista liikelaitoksista julkisomisteisiin yhtiöihin.

FIBS on ollut mukana kilpailun järjestäjäryhmässä 2000-luvun alusta alkaen. Tänä vuonna järjestäjinä ovat lisäksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, CLC, Finsif, Hanken, Nasdaq, Suomen Tilintarkastajat, Ympäristöjohtamisen yhdistys ja ympäristöministeriö. Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Kilpailun merkitys on suurempi kuin koskaan aiemmin

Vastuullisuusraportoinnista on tullut entistä kriittisempi keino tuottaa informaatiota kaikkien organisaatioiden sidosryhmille. Viime vuosina raportointiin ovat vaikuttaneet erityisesti uudet viitekehykset, kuten TCFD ja SDG. Tämän lisäksi raportoinnin merkittävyyttä ja ajankohtaisuutta lisää käynnissä oleva EU:n kestävän kehityksen raportointistandardien kehittäminen.

Vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 alkaen. Kilpailussa arvioinnin kohteena on yritysten ja organisaatioiden julkinen raportointi, ei niiden vastuullisuustoiminta.

3 hyvää syytä osallistua

  • Kilpailu antaa arvokasta tietoa yrityksen vastuullisuusraportoinnin tasosta. Osallistumalla saa tietoa myös muiden yritysten raportointikäytännöistä, sillä tulokset jaetaan anonyymeinä osallistujien kesken.
  • Osallistumalla oppii uutta. Kilpailun kautta saat tietoa vastuullisuusraportoinnin parhaista käytänteistä ja ajankohtaisista teemoista.
  • Kilpailu tuo näkyvyyttä ja luottamusta. Parhaimmat raportoijat julkistetaan syksyllä ja palkitaan marraskuussa palkintojenjakotilaisuudessa. Palkintosija on osoitus laadukkaasta raportointityöstä yrityksen sidosryhmille.

Osallistu kilpailuun 31.5.2021 mennessä

Organisaatiot osallistuvat kilpailuun itsearviointilomakkeella. Tämän jälkeen riippumaton tilintarkastajaryhmä käy osallistujien raportit läpi ja antaa niistä lopulliset pisteet. Pisteitä saa mm. ympäristö-, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuullisuuden raportoimisesta. Kaikki kilpailuun osallistuvat yritykset saavat palautetta raportoinnistaan.

Vuoden 2021 kilpailun erityisteemat ovat:
− Ilmastonmuutokseen liittyvien liiketoimintariskien ja -mahdollisuuksien raportointi
− Biodiversiteetti
− Ihmisoikeudet ja haavoittuvassa asemassa olevat työntekijät

Parhaat pisteet saaneista raporteista tuomaristo valitsee voittajat eri sarjoissa sekä kokonaiskilpailun voittajan. Lisäksi voidaan palkita sidosryhmien valintoja, esimerkiksi median tai kansalaisjärjestön suosikki.

Kilpailun voittajat julkistetaan syksyllä 2021 kaikille avoimessa tilaisuudessa.

Osallistu kilpailuun 

Lisätietoja: Piia Vaittinen, kilpailun koordinaattori, vastuullisuus@tilintarkastajat.fi

Raportointi ja lainsäädäntö
close