Jäsenet kertoivat – me kuuntelimme  

1 helmikuuta 2023

FIBS on jäsentensä verkosto.

Vuodenvaihteessa toiminnassa oli mukana jo 423 jäsentä suuryrityksistä pieniin, valtionhallinnon toimijoista yhdistyksiin – kaikilla yhdistävänä tekijänä halu työskennellä yhdessä kohti kestävämpää maailmaa.

FIBS on kulkenut jäsentensä rinnalla tällä matkalla jo 22 vuotta. Näemme roolinamme ensisijaisesti jäsenten osaamisen ja kyvykkyyksien nostamisen käytännönläheisellä tavalla ajankohtaisimmissa yritysvastuun kysymyksissä.

Laajempaa muutosta ja vaikuttavuutta tavoittelemme tuomalla näkyvyyttä parhaille käytännöille ja ratkaisuille. Laajempaa systeemistä muutosta edistämme mm. kehittämällä yritysvastuun ammattilaisuutta 2030-luvun tarpeisiin.

Jäsenten tyytyväisyys FIBSin toimintaan pysyi korkealla

Testaamme onnistumistamme palvelussamme vuosittaisen jäsenkyselyn avulla. Tuoreimpaan kyselyymme saimme vuodenvaihteessa ennätysmäärän vastauksia: yli 400.

Jäsentemme mielestä onnistuimme jäsenpalvelutoiminnassamme kiitettävästi. Kokonaisarvosanaksi muodostui 4,1/5 – joka on kymmenyksen korkeampi edellisvuoteen verrattuna.

FIBSiä pidetään asiantuntevana ja aktiivisena toimijana, jolla on hyödyllistä, monipuolista ja laadukasta tarjontaa, ja toimintaa arvioidaan usein tilaisuuksien ja valmennusten hyödyllisyyden ja ajankohtaisuuden kautta.

FIBS järjesti vuoden 2022 aikana 73 tilaisuutta, jotka keräsivät yhteensä 5533 osallistumista. Yllä kuvatuista strategisista painopisteistä parhaiten onnistuimmekin kouluttamaan jäseniämme ajankohtaisimmissa yritysvastuun kysymyksissä (4,2/5), muiden strategisten valintojen saadessa arvosanaksi 4,0/5.

Erityisesti webinaarit nousivat esiin tärkeänä palveluna, tietolähteenä, kokonaiskuvan tarjoajana sekä konkreettisen oppimisen keinona. Myös FIBSin viestintä miellettiin useimmiten selkeäksi ja ajankohtaiseksi.

FIBSin Partnerina ja siten usean tilaisuuden kumppaninamme toimi vuoden 2022 aikana 13 osaavaa organisaatiota: Afry, Apila Group, Avidly, CGI, Dittmar & Indrenius, Enact Sustainable Strategies, Fitcomm/PwC, 4FRONT, Includia Leadership, KPMG, Ramboll ja Reilu kauppa. Heidän roolinsa jäsentyytyväisyyden takaamisessa oli korvaamaton ja suuri osa jäsenten kiitoksista kohdistuukin juuri näille muutosta mahdollistaville kumppaneillemme.

Jäsenkunta moninaistuu – toiveet FIBSiä kohtaan laajenevat

Jäsenten antamissa kriittisissä palautteissa korostui erityisesti FIBSin tarjoaman epäolennaisuus vastaajan tarpeisiin, odotuksiin ja lähtökohtiin verrattuna.

Osalle vuoden 2022 tarjontamme oli liian vaativaa ja temaattisesti rajattua – toiset taas kaipasivat haastavampaa sisältöä. Osa kaipasi lisää konkretiaa ja heti hyödynnettävää sisältöä, osa toivoi painotusta tulevaisuuteen katsovaan ja ennakointiin. Emme myöskään aina onnistuneet palvelemaan kiitettävästi joitain pieniä yrityksiä, järjestöjä, vain yhden teeman parissa työskenteleviä asiantuntijoita tai kolmannen sektorin edustajia.

Vuoden 2023 aikana kehitämme kykyämme vastata jäsenkuntamme moninaistuviin tarpeisiin: Rakennamme muun muassa tapoja kuulla tarkemmin jäsentemme tarpeita ja odotuksia paremmin, sekä keinoja osallistaa verkoston toimijoita ohjelmasuunnitelmiimme ja työryhmiemme sisältöihin. Kriittisistä palautteista ja kehitysehdotuksista huolimatta peräti 98% jäsenistä on valmis suosittelemaan FIBSiä.

FIBSille toivottiin vahvempaa yhteiskunnallisesta roolia

Osa jäsenistä odottaa FIBSiltä rohkeampaa yhteiskunnallisesta vaikuttamista, toimijuutta ja näkyvyyttä verkoston ulkopuolella kestävyyteen liittyvissä asioissa sekä selkeää oman position määrittelemistä. Strategiamme mukaisesti haluamme tulevaisuudessa vaikuttaa yhä enemmän kestäviä ratkaisuja edistävään toimintaympäristöön ja pelisääntöihin. Vuoden aikana suunnitelmissamme onkin muutaman eri teemaan liittyvän työryhmän perustaminen ja sitä kautta vaikuttaminen yhdessä jäsenistömme kanssa ajankohtaisiin haasteisiin ja kysymyksiin.

Ole jo nyt meihin yhteydessä, mikäli yhdessä kehittäminen näiden teemojen parissa kiinnostaa.

Lisätietoa: Helena Kekki, johtaja, FIBS, helena.kekki@fibsry.fi

FIBSin toiminta
close