Kemijoki Oy:n koko johtoryhmä osallistui FIBSin luontopääomavalmennukseen

13 helmikuuta 2018

Tunturipuroilta kohti merta virtaa Kemijoki. Siellä alkukantainen ihminen eli, oli osa luontoa.

Pitkän historiansa aikana tämä ihminen opetteli havainnoimaan ympäröivää todellisuutta yhä monimutkaisemmin. Hän oppi puheen, kielen ja ajattelun. Ympäröivä todellisuus sai uuden ulottuvuuden, ajan – käsityksen jatkuvuudesta.

Kehitys kulki: erinomaiset ideat muokkasivat historiaa. Keksittiin sähkön hyöty ja huvi. Perustettiin Kemijoki Oy. Vesivoimaa valjastettiin sodasta kärsineen Suomen kehityksen takaajaksi. Voimalatyömailla uurastivat vesivoimaihmiset paremman toivossa. Tarjosivat lajitovereilleen valoa ja lämpöä, itselleen myös tulon ja toimen.

Ihmisen suku jatkui. Maailma muuttui. Ilmastonmuutoksesta tuli luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden hyödyntäjien suurin uhka. Pienessä vesivoimayhteisössä virisi tahto oppia uutta näkökulmaa näiden isojen kysymysten käsitteellistämiseen. Silloin syntyi kiinnostus FIBSin tarjoamaan valmennukseen.

Niinpä lähdettiin tästä pohjoisesta vesivoimayhtiöstä etsimään uutta näkökulmaa luontopääomaan. Työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi oli tehty pitkään, mutta ajatusten tuulettaminen kutsui.

Jokainen johtoryhmästä istui vuorollaan valmennukseen, ahkerimmat osallistuivat joka kerta. Asiantuntijat olivat mukana myös. Innokkaimmat liputtivat heti ekosysteemipalveluiden lippua, hitaammat seurasivat laumanjohtajia matkan päästä. Tehtäviä pohdittiin, uudet termit makusteltiin leirinuotiolla suuhun sopiviksi.

Ympäristövaateet ymmärrettiin jo entuudestaan, samoin vesivoiman riippuvuus luontopääomasta. Oltiin tietoisia oman toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Sekä globaalit että lokaalit näkökulmat punnittiin. Syntyi oivalluksen iloa ja tuskaa. Valmennusoppi ja vertaiskeskustelut toivat uutta tekemisen intoa. Kannustavien FIBSin ja Syken asiantuntijoiden sekä vertaisyritysten sparrauksesta vahvistui entisestään usko veden uusiutuvaan voimaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Myös Natural Capital Protocol –arviointityökalu herätti insinöörienemmistöisen vesivoimaväen mielenkiinnon. ”Tämä väline on meidänkin saatava pakkiimme”, porukalla pohdittiin.

Oli aika ad 2017. Suomen suvun historiallinen vaihe, Suomi 100 vuotta. Tässä merkityksellisessä historian hetkessä tämä ennakkoluuloton vesivoimayhtiökin oli valmis syventämään luontopääoma-ajattelua. Lopputehtävää hiottiin tutulla leirinuotiolla porukalla pohtien. Ekosysteemipalvelut lajiteltiin tuotannon, säätelyn, ylläpidon ja kulttuurin koreihin. Paljon oli painoa kaikissa koreissa. Ekosysteemihotellikin löysi paikkansa.

Kun lopputehtävä on viimein valmiiksi työstetty, tavoitteena on valmennuksen perusoppien sisäistäminen koko yhteisön tavaksi ajatella ja levittää tätä ajattelua myös kumppaniheimoihin. Tehtävää riittää, mutta yhdessä jokivartisten sidosryhmien kanssa laadittu Kemijoki 2025 –kompassi valaisee näkymää tulevaan. Vesivoimayhteisön arki jatkuu uusiutuvaa sähköä tuottaen sekä vaelluskalojen palauttamisen, perhosen pelastamisen, kasvisiirtojen, raakkukysymysten, metsänhoidon ja monien muiden luonnon monimuotoisuutta ylläpitävien toimien myötä. Tässä työssä tarvitaan enemmän ”sekä-että” ajattelua mustavalkoisen ”joko-tai” asetelman sijaan.

Valmennus päättyi, mutta tarina jatkuu yhä. Tavanomainen joulurauha on laskeutunut valmennuskuukausien jälkeen. Vesivoimayhteisö elää ja kehittyy osaajana – luontopääoman tarjoamia hyödykkeitä eli ekosysteemipalveluita vastuullisesti hyödyntäen. Ja edelleen virtaa Kemijoki tunturipuroilta kohti merta.

Jk. Tämä on tarina, jonka loppu on yhtä arvoituksellinen kuin koko ihmissuvun tulevaisuus. Vähättely ei suinkaan ole tämän jutun tarkoitus ja sanoma – päinvastoin. Kevyt huumori on joskus ryppyotsaisuutta tärkeämpää, jo lajin säilymisenkin kannalta.

Lisätietoja: 

Tarja Zitting-Huttula, johtaja, yritysvastuu, Kemijoki Oy, tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi

Kirjoitus on kuudes FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaan kuuluvista tarinoista, lue myös:

  • Aalto-yliopiston Otaniemen kampusta kehitetään ennakkoluulottomasti luontopääoma huomioiden
  • Kotipizza Group haluaa parantaa luontoa suupala kerrallaan
  • Kestävämmät tuotantomenetelmät ovat Lidlin ympäristövaikutusten vähentämisen ydin
  • Luonto ja ekosysteemipalvelut mahdollistavat Valion toiminnan
  • Otavalle luonto on sidosryhmä muiden joukossa

Luontopääomatarinat-juttusarjassa FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksistaan sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan.

Ympäristövastuu
close