Keva vastuullisena toimijana

20 helmikuuta 2019

”Kun aikajänteet ovat pitkiä, on varsin luonnollista, että vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyviin asioihin kiinnitetään sijoitustoiminnassa huomiota.”

Video on osa FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaa, jossa vuoden 2018 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksista sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan. Kevasta valmennukseen osallistuivat Jari Karinen, Sami Kesonen, Jouni Lamminmäki ja Ilkka Tynell. Lue myös muut sarjan kirjoitukset:

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennuksen on suorittanut yhteensä jo 50 merkittävää suomalaisyritystä, jotka ovat kokeneet valmennuksen erittäin hyödylliseksi. Valmennuksen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close