Kotipizza Group haluaa parantaa luontoa suupala kerrallaan

30 tammikuuta 2018

Kotipizza Group on suomalainen fast casual -alan yritys, jonka johtamiin ravintolaketjuihin kuuluvat Pohjoismaiden suurin pizzaketju Kotipizza, meksikolaistyyppinen katuruokaketju Chalupa ja burgereihin erikoistunut Social Burgerjoint. Se on myös kehittänyt kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -konseptin. Kotipizza Groupiin kuuluu lisäksi hankinta- ja logistiikkayhtiö Foodstock Oy. Konsernin missio on tehdä maailmasta parempi paikka suupala kerrallaan. Kotipizza Group on noteerattu julkisesti Helsingin pörssin päälistalla. 

Osallistuimme FIBSin Luontopääomavalmennukseen vuonna 2017. Missiomme innoittamina panostamme vahvasti vastuullisuusohjelmaamme, jonka tärkeä osa-alue on ympäristövastuu. Lähdimme mukaan Luontopääomavalmennukseen ymmärtääksemme toimintamme ympäristövaikutukset paremmin sekä ehkäistäksemme ja kompensoidaksemme ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.

Vastuullinen suhde ekosysteemipalveluihin on lähtökohtaisesti keskeinen tekijä Kotipizza-konsernin toiminnassa, sillä liiketoimintamme on suoraan riippuvaista biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluiden toimivuudesta. Emme pysty valmistamaan herkullista ruokaa ilman tuoreita, terveellisiä ja laadukkaita raaka-aineita, joita saamme luonnosta. Myös ensiluokkainen asiakaskokemus ja liiketoiminnan kasvattaminen hyvinvoivan brändin avulla ovat sidonnaisia resursseihin, joita ympäristö meille tarjoaa.

Kartoitimme valmennuksen yhteydessä suhdettamme ekosysteemipalveluihin. Omassa toiminnassamme luontopääomaan, etenkin ilmastonmuutoksen ja saastumisen hillitsemiseen, kytkeytyvät keskeisimmin raaka-aineiden alkuperä ja tuotantomenetelmät, hankintaperiaatteet, logistiikkaratkaisut, tuote- ja raaka-ainevalinnat, uusiutuvien pakkausmateriaalien käyttö, kiertotaloudelliset toimintatavat tuotteiden valmistuksessa ja ympäristönäkökulmat markkinointiviestinnässä. Näillä osa-alueilla meillä on parhaimmat mahdollisuudet minimoida haitallisia luontovaikutuksia ja vaikuttaa sidosryhmiemme toimintaan.

Paljon on jo tehty. Esimerkiksi Kotipizza-ketjussa 60 prosenttia käytetyistä raaka-aineista on kotimaisia ja käyttämämme kala- ja äyriäistuotteet ovat MSC-sertifioituja. Tarjolla on kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja, pizzalaatikot voi kierrättää ja pullovesi tuottaa tuloja Itämeri-tutkimukselle. Kotipizzoissa on luovuttu punnauspikareista, minkä ansiosta vuosittain jää syntymättä 36 000 kiloa muovijätettä. Groupin tukku Foodstock korostaa hankintansa kestävyyttä huomioimalla muun muassa raaka-aineiden kastelu- ja lannoituskäytäntöjen ympäristöystävällisyyden. Koska Foodstock toimittaa raaka-aineita myös konsernin ulkopuolisille pikaruoka- ja kahvilaketjuille, sen toiminnalla on laajoja vaikutuksia. Myös konsernin viestinnässä painottuvat sidosryhmien tietoisuuden lisääminen ja motivoiminen ekotekoihin.

Paljon voi kuitenkin vielä tehdä. Seuraavaksi paneudumme muun muassa kotimaisuusasteen kasvattamiseen entisestään, pakkausmateriaalien ja jätteidenkäsittelyn kehittämiseen, ruokahävikin ehkäisemiseen ravintoloissa, sertifiointien hyödyntämiseen tuoteviestinnässä ja uusien proteiinilähteiden tutkimiseen. Pyrimme myös mittaamaan aiempaa tarkemmin toimintamme kuormitusta luonnolle. Pohdimme lisäksi mahdollisuuksia kompensoida luontovaikutuksia ja soveltaa nettopositiivisuuden käsitettä.

Luontopääomavalmennus antoi meille arvokkaita työkaluja kasvattaa liiketoiminnan arvoa, tehostaa prosesseja ja kehittää päätöksentekoa luontosuhteemme asettamat vaatimukset huomioiden. Kirkastimme saatujen oppien valossa käsitystämme paitsi luontopääomaan liittyvistä riskeistä, myös sen tuomista uusista mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Käteen jäi myös eväitä ympäristövastuullisuustyön mittaamisen ja raportoinnin kehittämiseen.

Kiteytimme valmennuksen opit lupaukseen, jonka haluamme lunastaa päivittäisessä tekemisessä: parannetaan luontoa suupala kerrallaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme hyödyntämään luontoa mahdollisimman kestävällä tavalla ja kompensoimme ekosysteemipalveluiden käyttöä ympäristöä hyödyttävällä toiminnalla valituilla osa-alueilla.

Lisätietoja

Anna Rahikainen, viestintäpäällikkö, Kotipizza Group, 050 3828 785, anna.rahikainen@kotipizzagroup.com

Kirjoitus on neljäs FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaan kuuluvista tarinoista, lue myös:

  • Kestävämmät tuotantomenetelmät ovat Lidlin ympäristövaikutusten vähentämisen ydin
  • Luonto ja ekosysteemipalvelut mahdollistavat Valion toiminnan
  • Otavalle luonto on sidosryhmä muiden joukossa

Luontopääomatarinat-juttusarjassa FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksistaan sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan.

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennus on aiemmin tunnettu nimellä Yritykset ja biodiversiteetti Master Class. Valmennuksen on suorittanut jo kaikkiaan 39 merkittävää suomalaisyritystä, ja sen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close