Luonto ja ekosysteemipalvelut mahdollistavat Valion toiminnan

9 tammikuuta 2018

Paremman elämän palveluksessa

Valio on maitotilayrittäjiensä omistama yritys, joka jalostaa vastuullisesti tuotetusta raakamaidosta korkean jalostusasteen elintarvikkeita maailman ihmisille. Tuotteitamme viedään yli 60 maahan. Valioryhmän kuudessa osuuskunnassa on noin 5500 maitotilayrittäjää ja 214000 lehmää, jotka tuottavat vuodessa noin 1830 miljoonaa litraa maitoa.

Valion toiminta perustuu täysin luonnonvarojen hyödyntämiseen. Lehmät jalostavat pelloilla kasvavan nurmen ihmiselle käyttökelpoiseksi ravinnoksi. Ilman luontoa ja sen tarjoamia ekosysteemipalveluita toimintamme olisi mahdotonta.

Lähdimme mukaan FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen, koska halusimme oppia, miten pystyisimme huomioimaan luonnon monimuotoisuuden yhä paremmin omassa toiminnassamme. Ymmärrys ekosysteemipalveluiden merkityksestä liiketoiminnalle oli valmennuksen aikana syventynyt. Myös yrityksemme asiakkaiden tietoisuus maidontuotannon ympäristövaikutuksista edellyttää konkreettisia tekoja luonnon hyväksi. Ekosysteemipalveluiden merkitys yrityksemme toiminnassa tulee yhä tärkeämmäksi, koska tavoitteenamme on olla maailman vastuullisin meijerialan yritys.

Valiossa vastuullisuus on nostettu näkyvämpään rooliin osaksi Valio-konsernin strategista kilpailuetua. Vastuullisuusohjelmamme ”Paremman elämän palveluksessa” kiteytyy viiteen osa-alueeseen: Osuustoiminnalliseen perustaan, eläinten hyvinvointiin, kestävään maidontuotantoon ja kiertotalouteen, läpinäkyvään hankintaan sekä terveyttä ja hyvinvointia lisääviin innovaatioihin.

Valion teollisuuslaitoksille on asetettu konkreettiset ympäristötavoitteet. Vuoteen 2025 mennessä parannamme esimerkiksi energia- ja veden käytön tehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergiankulutuksesta. FIBSin Luontopääomavalmennuksen myötä opimme katsomaan tavoitteita laajemmin.

Maitotiloilla edistämme tehokasta nurmentuotantoa ja poistamme viimeisetkin soijan rippeet valiolaisten lehmien rehuketjusta. Luonnon monimuotoisuus on huomioitu hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeissa. Edistämme myös luomumaidontuotantoa. Pyrimme löytämään konkreettisia keinoja vähentää valiolaisen maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöjä ja tehostamme lannankäsittelyä uudella teknologialla. Kannustamme kaikkia valiolaisia maitotilayrittäjiä laiduntamaan niin lehmiä kuin nuorkarjaakin, koska laiduntaminen edistää eläinten hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta. Muiden elintarvikkeiden raaka-aineiden hankinnassa suosimme vastuullisuussertifioituja tuotteita. Maitotilayrittäjien vastuullisuustavoitteet on koottu uusiin tuotantotapaohjeisiin, jotka astuvat voimaan vuoden 2018 alussa. Maidon hinnassa maksettava vastuullisuuslisä kannustaa yrittäjiä toteuttamaan ohjelmaa.

Tulevaisuudessa panostamme yhä vahvemmin ja konkreettisin teoin luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Parhaat mahdollisuudet edistää monimuotoisuutta ovat maitotiloillamme. Erilaisissa maatalouden ympäristöhankkeissa on koottu paljon hyödyllistä materiaalia ja luotu uusia hyviä käytäntöjä, joita voimme oman verkostomme kautta levittää omistajayrittäjillemme käytännön teoksi. FIBSin Luontopääomavalmennus antoi työkaluja oman tuotannonalan vahvuuksien ja heikkouksien määrittämiseen. Valiolla, kuten muissakin yrityksissä on aika siirtyä vastuullisuustyössä jalanjälkien siivoamista kädenjälkien jättämiseen. Työ jatkuu luonnon ja maailman vastuullisimman maidontuotannon hyväksi.

Lisätietoja:

Jaana Kiljunen, kehityspäällikkö, Valio, jaana.kiljunen@valio.fi

Heidi Huttunen, kehityspäällikkö, Valio, heidi.huttunen@valio.fi

Lue lisää Valion toiminnasta

Kirjoitus on ensimmäinen FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaa, jossa vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksistaan sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan.

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennus on aiemmin tunnettu nimellä Yritykset ja biodiversiteetti Master Class. Valmennuksen on suorittanut jo kaikkiaan 39 merkittävää suomalaisyritystä, ja sen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close