Luontopääoman kehittäminen tuo mahdollisuuksia Fiskars Groupille ja yhteisöille

27 helmikuuta 2019

Fiskars Group lyhyesti  

Fiskars Group palvelee ihmisiä ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä ja visionamme on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään.

Fiskars Groupin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 7 600 henkilöä yli 30 maassa. Konsernin liikevaihto oli 1 118,5 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Olemme ylpeitä yhtiömme perinteistä ja brändeistämme, joita olemme kehittäneet vuosien ajan ja joiden arvo on ajan myötä kasvanut. Kestävään kehitykseen panostaminen avaa mahdollisuuksia luoda lisäarvoa, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentaa ikonisten lifestyle-brändien perhettä.

Luontopääoma Fiskars Groupin globaalissa toimintaympäristössä 

Kestävä muotoilu ja vastuullinen luonnonvarojen käyttö ovat Fiskars Groupin vastuullisuuden perusta. Pääsimme syventämään näitä teemoja FIBSin luontopääomavalmennuksessa pohtimalla eri näkökulmia ekosysteemipalveluihin. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvää riskienarviointia saimme konkretisoitua ja arvioimme tarkemmin riskejä ja mahdollisuuksia Fiskars Groupin näkökulmasta. Tulemme hyödyntämään valmennuksen oppeja myös osana vastuullisuuskonseptin ja tavoitteiden kehittämistä.

Lähdimme kehittämään luontopääoma-arviota globaalista näkökulmasta. Tämä toi työlle myös omat haasteensa, sillä Fiskars Groupin globaali toiminta, kuten tehtaat, varastot, toimittajat ja asiakkaat sijaitsevat useissa maissa eri puolilla maailmaa. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden osalta eri maissa ja jopa niiden sisällä on hyvin erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Esimerkiksi Aasiassa mangrovemetsillä on jopa globaalisti merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen ja CO2 päästöihin, sillä ne toimivat merkittävinä hiilinieluina ja kykenevät sitomaan huomattavasti enemmän hiiltä verrattuna pohjoisempiin metsiin. Mangrovemetsillä on myös positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, sillä ne tarjoavat monenlaisia ekosysteemipalveluita, kuten kierrättävät ravinteita, synnyttävät maannosta, tarjoavat kaloille kutualueita ja suojaavat rannikkoeroosiolta ja äärimmäisiltä sääilmiöiltä. Mangrovemetsiä tuhotaan kuitenkin kalanviljelyn ja maatalouden tieltä, jolloin menetetään myös globaalisti merkittäviä hiilinieluja.

Fiskars Groupin keramiikkatehdas Indonesiassa on jo useana vuonna tehnyt töitä mangrovemetsien elvyttämiseksi. Vuonna 2018 lahjoitimme ja istutimme yhteensä 4500 mangroven tainta Karawangin ja Bantenin alueilla. Mangrovepuiden istutuksen lisäksi on yhtä tärkeää tukea niiden kasvua etenkin ensimmäisinä vuosina, kun nuoret taimet ovat vielä herkempiä kuivuudelle, sekä niiden juuria syöville eliöille. Olemme aktiivisesti mukana myös tässä taimien kasvun tukemisessa yhteistyössä paikallisten maanviljelijöiden kanssa.

Lue lisää Fiskars Groupin vastuullisuudesta

Lisätietoja

Niina Niemelä, vastuullisuuspäällikkö, Fiskars Group
sustainability@fiskars.com 

Kirjoitus on osa FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaa, jossa vuoden 2018 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksista sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan. Lue myös muut sarjan kirjoitukset:

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennuksen on suorittanut yhteensä jo 50 merkittävää suomalaisyritystä, jotka ovat kokeneet valmennuksen erittäin hyödylliseksi. Valmennuksen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close