Oriola syvensi käsitystään yritystoiminnan suhteesta biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin

16 tammikuuta 2019

FIBSin järjestämä luontopääomavalmennus osui Oriolan osalta hyvään ajankohtaan, sillä kuluvana vuonna meillä on ollut työn alla yrityksemme ympäristövastuun sisällön kehitys. Lähtökohtana on ollut ymmärtää yritystoimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset, joihin pohjautuen olemme suunnitelleet ensimmäiset koko konsernin kattavat ympäristötavoitteet. Tavoitteet astuvat voimaan vuoden 2019 alussa. Luontopääomavalmennuksen neljä kurssipäivää aihealueineen tukivat hyvin yritysvastuutyömme tämän vuoden ohjelmaa ja saimme kattavan perehdytyksen yritystoiminnan ympäristösuhteen ymmärtämiseen sekä ympäristövastuun kehitykseen.

Valmennuksen sisältökokonaisuudet, yrityscase-esittelyt ja ryhmäkeskustelut olivat mielenkiintoisia ja avasivat uusia näkökulmia tarkastella liiketoimintaa. Kurssin aikana ja varsinkin lopputehtävää pohtiessamme syvensimme käsitystämme yritystoiminnan suhteesta biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin. Palveluita tuottavalle yritykselle luontopääomasuhteen ymmärtäminen ei ollut heti alusta alkaen selkeä, mutta valkeni siihen perehtymisen myötä. Mielenkiintoista oli huomata, että opimme havaitsemaan yhteyksiä liiketoiminnan ja luontopääoman välillä asioissa, joita emme olleet aikaisemmin nähneet.

Osa valmennuksessa käsitellyistä aiheista antoivat meille konkreettisia ideoita, joita mahdollisesti viemme yrityksessämme eteenpäin. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin eri mahdollisuudet tulevat mietintään ensi vuonna, kun päätämme lentomatkustuksestamme aiheutuvien päästöjen kompensoinnista. Fujitsun edustajan esitys ympäristötavoitteiden asettamisesta osui erittäin ajankohtaiseen hetkeen ja toimi meille sparrausapuna. Monet käsiteltävät aiheet ja niiden pohjalta käydyt keskustelut muiden valmennukseen osallistujien kanssa toivat kiinnostavaa lisätietoa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin, mutta eivät välttämättä jalkaudu liiketoimintamme kehitykseen – ainakaan suorasti.

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja ajankohtainen valmennus, jonka opit tukevat meitä yrityksemme ympäristövastuun kokonaisvaltaisessa kehityksessä.

Lisätietoja

Katja Tolkki, Head of Compliance and Sustainability, Oriola
Sanna Veräjänkorva, Sustainability Coordinator, Oriola

Kirjoitus on osa FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaa, jossa vuoden 2018 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksista sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan. Lue myös muut sarjan kirjoitukset:

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennuksen on suorittanut yhteensä jo 50 merkittävää suomalaisyritystä, jotka ovat kokeneet valmennuksen erittäin hyödylliseksi. Valmennuksen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close