Otavalle luonto on sidosryhmä muiden joukossa

16 tammikuuta 2018

Mediayrityksenä Otava on vahvasti mukana rakentamassa Suomi-kuvaa: osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä ihmisten arkeen vauvasta vaariin. Periaatteenamme on, että liiketoimintamme täytyy hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Olemme 127-vuotias perheyritys ja haluamme tuottaa oivalluksia ja elämyksiä yhteiskunnassamme seuraavatkin 127 vuotta tarjoamalla kaiken ikäisille ihmisille iloa arkeen ja rakennuspalikoita maailmankuvan rakentamiseen.

Pyrimme huolehtimaan yrityksestä ja ympäristöstä niin, että ne siirtyvät hyvässä kunnossa seuraavillekin sukupolville. Haluamme olla vastuullinen suunnannäyttäjä ja toimia eettisesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan − miellämme ympäristön yhdeksi sidosryhmistämme.

FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen osallistuimme, koska halusimme lisätä ymmärrystämme luonnon monimuotoisuudesta ja siitä, miten me siihen vaikutamme ja voimme vaikuttaa. Valmennus auttoi meitä ymmärtämään luontopääoman arvon ja lähestymään myös oman yrityksemme vastuullisuutta uudesta näkökulmasta. Heräsimme pohtimaan, mitä luonnon monimuotoisuuden väheneminen voi merkitä paitsi ympäristölle ja yhteiskunnalle, myös liiketoiminnallemme. Ymmärsimme, että ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat olla myös kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ja pahimmassa tapauksessa murentaa liiketoimintamme perustan. Toisaalta meillä on mahdollisuus olla lisäämässä tietoisuutta ja ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriimme.

Valmennuksen myötä kasvanut ymmärrys auttaa meitä minimoimaan liiketoimintamme aiheuttamat, luonnon monimuotoisuutta uhkaavat vaikutukset. Haluamme jättää maailman seuraaville sukupolville hyvässä kunnossa ja tämän halun täytyy näkyä myös käytännön tekoina. Olemme jo aiemmin esimerkiksi siirtyneet EKOenergian käyttöön koko Otava-konsernissa, käytämme vastuullisesti tuotettua paperia ja valmistamme kirjamme valtaosin omassa kirjapainossamme Keuruulla. Valmennus auttoi meitä jäsentämään ja konkretisoimaan vastuullisuustavoitteitamme vieläkin paremmin. Pystyimme yhdistämään jo tekemämme yritysvastuutyön, ekosysteemipalvelut ja valitsemamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) samaan viitekehykseen, joka jatkossa ohjaa käytännön yritysvastuutyötämme ja vastuullisuustavoitteiden asettamista. Tulevaisuudessa pyrimme lisäämään ympäristötietoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkin näyttämisen ja tekojen lisäksi myös tuotteidemme kautta.

Haluamme kiittää lämpimästi valmennuksen vetäjiä Riku Lumiaroa ja Anna Lemströmiä, muita osallistujia sekä eri aihealueiden luennoitsijoita erinomaisesta valmennuksesta ja hyvästä keskustelusta. Olemme oppineet paljon.

Suomi on pieni maa, ja menestyäksemme myös tulevaisuudessa meidän on vedettävä yhtä köyttä. Meidän yritysten täytyy kantaa oma vastuumme luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Luontopääomavalmennus oli askel yhdessä tekemisen suuntaan.

Lisätietoja

Inkeri Huotari, henkilöstöpäällikkö, Kustannusosakeyhtiö Otava, inkeri.huotari@otava.fi
Minna Karlsson, projektipäällikkö, Kustannusosakeyhtiö Otava, minna.karlsson@otava.fi
Lue lisää Otava-konsernin yritysvastuutoiminnasta

Kirjoitus on toinen FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaan kuuluvista tarinoista, lue myös: Luonto ja ekosysteemipalvelut mahdollistavat Valion toiminnan

Luontopääomatarinat-juttusarjassa FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksistaan sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan. Tarinat julkaistaan 9.1.2018 alkaen kerran viikossa tiistaisin FIBSin uutishuoneessa. Tarinoita kirjoittavat yritykset ovat: Aalto-yliopisto, Ensto, HSY Kuntayhtymä, Kemijoki Oy, Kotipizza, Lidl, Otava, Stockmann, Valio ja Wihuri.

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennus on aiemmin tunnettu nimellä Yritykset ja biodiversiteetti Master Class. Valmennuksen on suorittanut jo kaikkiaan 39 merkittävää suomalaisyritystä, ja sen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close