Pääkaupunkiseudun vesihuolto perustuu luonnon kunnioittamiseen

27 helmikuuta 2018

HSY:n toiminnan tavoitteena on positiivinen ympäristökädenjälki, jolloin ns. tuotantoyrityksille suunnitellut, perinteiset ympäristöasioiden hallinnan konseptit soveltuvat heikosti toimintamme tarkasteluun.

Luontopääoma-ajattelun kokonaisvaltaisuus sen sijaan antaa hyvän viitekehyksen esittää tiivistetysti toimintamme suhdetta luontoon. Tämä oli lähtökohta, kun HSY:n vesihuolto osallistui FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen.

Visiomme mukaisesti vastuullinen toimintatapa liittyy kaikkeen toimintaamme. Vastuullisilla toimintatavoilla turvaamme osaltamme, että pääkaupunkiseutu säilyy terveellisenä, turvallisena, viihtyisänä ja elinvoimaisena ympäristönä niin alueen asukkaille, kuin alueella toimiville yrityksille.

Vesihuollon perusrakenteet perustuvat pääkaupunkiseudulla kestäviin ja ympäristöhaittoja minimoiviin ratkaisuihin. Pääkaupunkiseudun juomavesi on peräisin Päijänteestä. Yli miljoonan asukkaan veden tarpeen täyttäminen nyt varavesilähteenä palvelevan Vantaanjoen vedellä edellyttäisi nykyistä voimakkaampaa vesistöjen rakentamista ja säännöstelyä sekä vaatisi enemmän käsittelykemikaalien käyttöä, mistä aiheutuisi myös ekologista haittaa. 120 km mittainen Päijännetunneli mahdollistaa hyvälaatuisen raakavesilähteen kestävän hyödyntämisen: HSY:n raakaveden otto on arviolta 2 % Päijänteen veden vuotuisesta vaihtuvuudesta.

Tehokas jätevedenpuhdistus on yhteiskunnan merkittävimpiä ympäristötekoja. Jätevedet puhdistetaan mahdollisimman tehokkaasti ravinteista ja happea kuluttavista orgaanisista aineista jätevedenpuhdistamoilla. Puhdistusprosessi kuluttaa paljon energiaa, mutta esim. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon oma uusiutuva energiantuotanto kattaa kulutuksesta yli 90 %. Puhdistettu jätevesi puretaan tunneleita pitkin ulkosaaristoon herkkien rannikkovesistöjen suojelemiseksi.

Aina on kuitenkin myös parannettavaa: etsimme kehittämishankkeissa jatkuvasti parempia jätevedenpuhdistustekniikoita sekä mahdollisuuksia ravinteiden nykyistä tehokkaampaan kierrättämiseen. Tutkimme haitallisten aineiden kuten esim. lääkeainejäämien ja mikromuovin poistamisratkaisuja. Laajennamme uusiutuvan energian tuotantoa sekä suosimme hankinnoissa energiaa säästäviä ratkaisuja.

Osoitamme kehityskykymme julkisesti erilaisin sitoumuksin: olemme mukana esim. Motivan energiatehokkuussopimuksessa, Itämerihaasteessa, sekä Sitoumus 2050:ssä.

Tuotamme vesihuoltopalveluja vastuullisesti. Kampanjoimme säännöllisesti sen puolesta, että sinä käyttäisit vettä ja viemäriä vastuullisesti.

Lisätietoja:

Aninka Urho, ympäristöasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, aninka.urho@hsy.fi

Kirjoitus on kahdeksas FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaan kuuluvista tarinoista, lue myös:

  • Halu vastata asiakkaiden vastuullisuusodotuksiin toi Wihurin Metro-tukun FIBSin luontopääomavalmennukseen
  • Kemijoki Oy:n koko johtoryhmä osallistui FIBSin luontopääomavalmennukseen
  • Aalto-yliopiston Otaniemen kampusta kehitetään ennakkoluulottomasti luontopääoma huomioiden
  • Kotipizza Group haluaa parantaa luontoa suupala kerrallaan
  • Kestävämmät tuotantomenetelmät ovat Lidlin ympäristövaikutusten vähentämisen ydin
  • Otavalle luonto on sidosryhmä muiden joukossa
  • Luonto ja ekosysteemipalvelut mahdollistavat Valion toiminnan

Luontopääomatarinat-juttusarjassa FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksistaan sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan.

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennus on aiemmin tunnettu nimellä Yritykset ja biodiversiteetti Master Class. Valmennuksen on suorittanut jo kaikkiaan 39 merkittävää suomalaisyritystä, ja sen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close