Tarjouspyyntö: Science Based Targets Networkin (SBTN) luontotavoitteiden pilotoinnin työpajojen asiantuntijapalvelut

16 maaliskuuta 2022

FIBS pyytää tarjousta Science Based Targets Networkin (SBTN) luontotavoitteiden pilotoinnin työpajojen sisällön suunnittelun ja toteutuksen sekä fasilitoinnin asiantuntijapalveluille.

Pilotoinnissa hyödynnetään ja testataan SBTN:n luontotavoitteidenasettamiseen kehitettyä ohjeistoa, metodeja ja työkaluja yritysten kontekstissa.

Tarjoukset tulee lähettää 24.3.2022 klo 17.00 mennessä.

Tarkempia tietoja työkokonaisuudesta löydät täältä (pdf).

Lisätietoa

Angelina Kuokkanen, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, angelina.kuokkanen@fibsry.fi, p. 040 095 3871

Ympäristövastuu
close