Telia Companyn Anne Larilahti jatkaa FIBSin hallituksen puheenjohtajana

19 maaliskuuta 2019

Telia Companyn Anne Larilahti jatkaa FIBSin hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana jatkaa Nokia Oyj:n Timo Kolehmainen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin SOK:n Lea Rankinen.

Yritysvastuuverkosto FIBSin tänään Helsingissä järjestetyssä vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus sekä hallituksen nimitysvaliokunta, hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja julkaistiin vuoden 2018 vuosikertomus.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Telia Companyn Vice President of Sustainable Strategy Anne Larilahti. Varapuheenjohtajana jatkaa Nokia Oyj:n Director, CR, Strategy & Governance Timo Kolehmainen.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen. Hallituksen jäsenenä jatkavat Director Anne Haaranen (Pelastakaa Lapset ry), Senior Advisor Rauno Heinonen (Hube Helsinki), viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi (Metsähallitus), Senior Advisor Meri Löyttyniemi (Aalto-yliopisto), partneri Tomas Otterström (KPMG) sekä vastuullisuusjohtaja Laura Puustjärvi (Valmet). FIBSin hallituksen toimikausi on uusien sääntöjen mukaisesti kaksi vuotta.

Vuosien 2020-2021 hallituksen nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Fortumin Kestävän kehityksen johtaja Ulla Rehell (puheenjohtaja), Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen, Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki sekä Skanskan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Kirsi Mettälä.

Entistä räätälöidympää palvelua, enemmän vaihtoehtoja jäsenille

Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös FIBSin toimintasuunnitelma vuodelle 2019, joka lupaa jäsenille enemmän vaihtoehtoja ja entistä räätälöidympää palvelua. Tästä vuodesta alkaen FIBSin jäsenet voivat valita itselleen parhaiten sopivan palvelukokonaisuuden: FIBS Perus tai FIBS Pro -palvelun.

FIBS Perus -jäsenille avoimeen ohjelmaan sisältyy edellisvuoden tapaan useita kymmeniä tilaisuuksia kuten lukuisia webinaareja, jotka ovat suurten tilaisuuksien tapaan katsottavissa myös videotallenteena. FIBS Pro -jäsenille on lisäksi tarjolla valmennuksia ja pienryhmätilaisuuksia, näiden joukossa ylimmälle johdolle suunnattu, neljästä tilaisuudesta koostuva FIBS Leader -keskustelufoorumi.

Kaikkien tilaisuuksien teemat on valittu jäsenten toiveiden sekä globaalin merkittävyyden ja ajankohtaisuuden perusteella, ja niissä käsitellään suoraan tai epäsuorasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vuonna 2019 tilaisuusteemoja ovat muun muassa SDG:t käytäntöön yrityksissä, ihmisoikeuksien perusteet juristeille, ympäristöjohtaminen pk-yrityksille, luontopääoman arviointi yrityksissä, ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät, yritysten yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen, vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan, vastuullisuusraportointi ja -viestintä sekä toimitusketjujen vastuullisuus ja riskien hallinta.

Kevään merkittävin jäsentilaisuus on 15.5.2019 järjestettävä, FIBSin seitsemännen yritysvastuututkimuksen julkistustilaisuus Musiikkitalolla.

Osa FIBSin tilaisuuksista tuotetaan yhteistyössä FIBS Partneri -ohjelmassa mukana olevien 12 yritysvastuun konsultin ja asiantuntijaorganisaation kanssa, näitä ovat CDP, Dittmar & Indrenius, DNV GL, Ecobio, Enact Sustainable Strategies, EY, FitComm, Includia Leadership, KPMG, Natural Capital Coalition, Reilu kauppa sekä VTT. Partnerit valittiin vuoden 2018 syksyllä kaikkiaan 48 organisaation joukosta. Jokainen FIBS Partneri on oman teema-alueensa huippuasiantuntija.

Tuplasti näkyvyyttä jäsenten vastuullisuustoiminnalle

Vuoden 2019 viestintäuudistuksiin sisältyy muun muassa kerran kuussa ilmestyvä kaikille avoin ja maksuton uutiskirje. Sen myötä jäsenten näkyvyysedut kaksinkertaistuvat: kaikki jäsenet voivat saada näkyvyyttä alan uutisilleen sekä maksuttomille tilaisuuksilleen FIBSin jäsenkirjeen lisäksi uutiskirjeessä. FIBS Pro -jäsenet voivat tämän lisäksi julkaista kirjeissä alan rekrytointi-ilmoituksia sekä markkinoida maksullisia alan tilaisuuksiaan myös FIBSin verkkokalenterissa. Bloginäkyvyyttä FIBS tarjoaa tästä vuodesta alkaen FIBS Partneri -ohjelmassa mukana oleville jäsenille.

Suurten uudistusten vuosi 2018 – Yli 90 % jäsenistä suosittelisi FIBSiä

Vuosikokouksen yhteydessä julkaistiin FIBSin vuosikertomus 2018. Kuluneen vuoden aikana tehtiin FIBSin historian suurimmat investoinnit ja uudistukset. Jäsenpalvelumallin uudistuksen lisäksi toteutettiin laajamittainen brändiuudistus, johon sisältyivät muun muassa logon ja visuaalisen ilmeen sekä verkkosivujen uudistus. Myös FIBSin säännöt päivitettiin vastuullisuuden, hyvän hallinnon ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.

Suurten investointien sekä hankerahoituksen vähenemisen vuoksi FIBSin taloudellinen tulos oli alijäämäinen. Julkisen tuen alenemisesta huolimatta tuloksen uskotaan kuitenkin olevan ylijäämäinen jo vuonna 2019.

FIBSillä oli vuoden 2018 lopussa kaikkiaan 333 jäsentä (317 vuonna 2017), joista valtaosa eli 77 prosenttia oli yrityksiä, näistä 58 prosenttia suuria yrityksiä. Toiseksi suurin jäsenryhmä oli kansalaisjärjestöt (12 %), neljä prosenttia jäsenistä oli edunvalvontajärjestöjä ja yhtä suuri osa julkisen sektorin organisaatioita ja muita toimijoita.

Tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana 37, tilaisuustyytyväisyys nousi ollen 4,4/5.

FIBSin vuoden 2018 jäsenkyselyyn vastanneista 74 prosenttia sanoi FIBSin onnistuneen kuluneen vuoden aikana hyvin jäsenpalvelutoiminnassaan. 97 % suurista yritysjäsenistä suosittelisi FIBSiä kollegalleen tai yritysvastuun parissa työskentelevälle tuttavalleen, kaikista jäsenistä 92 prosenttia.

FIBSin vuosikertomus 2018 löytyy FIBSin uutishuoneesta.

Lisätietoja

Mikko Routti, toimitusjohtaja, FIBS, 040 527 4575, mikko.routti@fibsry.fi

FIBSin toiminta
close