Tiedeperusteiset tavoitteet luonnolle – Haku pilottiryhmään nyt auki

10 helmikuuta 2022

FIBSin ja Sitran yhteisessä hankkeessa yritykset pääsevät pilotoimaan ensimmäisten joukossa maailmassa uusia metodeja, ohjeistuksia ja työkaluja tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden asettamiseksi. Keväällä starttaavaan pilottiryhmään otetaan mukaan enintään 10 yritystä. Haku on avoinna 10.3. asti – lisätietoa hakijoille löydät täältä.

Kaikki liiketoiminta on riippuvaista monimuotoisesta luonnosta ja terveistä ekosysteemeistä, joko suoraan tai välillisesti toimitusketjujen kautta. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin haastamisen lisäksi kiihtyvä luontokato asettaa huomattavia riskejä myös yritysten tulevaisuuden toimintaedellytyksille. Tätä taklatakseen moni suomalaisyritys onkin viime vuosien aikana aloittanut työn omien luontovaikutusten selvittämiseksi ja vähentämiseksi.

Kansainvälinen Science Based Targets Network (SBTN) kehittää parhaillaan yrityksille ja kaupungeille suunnattuja ohjeistuksia tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden asettamiselle. Ohjeisto vastaa yritysten tarpeeseen saada työkaluja tieteeseen perustuvan ja siten aidosti vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. SBT-aloite on julkaissut vuonna 2015 vastaavan ohjeiston ilmastotavoitteille, jonka on ottanut käyttöön jo yli 2000 yritystä ympäri maailman.

FIBS ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tarjoavat nyt luontotyöhön sitoutuneille yrityksille mahdollisuuden pilotoida uutta ohjeistoa ensimmäisenä Suomessa omien luontotavoitteidensa asettamiseksi, sekä saada työhön asiantuntija- ja vertaistukea. Samalla yritykset saavat valmiudet sitoutua kuluvan vuoden lopussa julkaistaviin tavoitteisiin ja hyötyä tavoitteiden käyttöönotosta ensimmäisten joukossa maailmassa.

”Kaikessa vastuullisuustyössä on viime vuosina korostunut vaikuttavuus ja todennettavuus. Jos yritys haluaa olla uskottava luontokadon ratkaisemisessa, on sen tekojen pohjauduttava tieteeseen. Luontokysymysten osalta edelläkävijyyttä rakennetaan nyt ja valmisteilla olevat SBT-luontotavoitteet tarjoavat työhön parhaimmat puitteet”, toteaa hanketta vetävä FIBSin yritysvastuuasiantuntija Angelina Kuokkanen.

Pilottiryhmä kokoontuu neljä kertaa vuoden 2022 aikana. Tapaamisissa käydään läpi SBTN:n kehitystyötä, perehdytään yritysten mahdollisuuksiin soveltaa ja pilotoida sitä omassa toiminnassaan sekä keskustella luottamuksellisesti ja jakaa kokemuksia vertaisten kanssa uusien tavoitteiden soveltamisen mahdollisista haasteista ja mahdollisuuksista. Vaikuttavin osa pilotointia tapahtuu kuitenkin tapaamisten ulkopuolella, kun yritykset vievät oppeja käytäntöön ottamalla SBTN:n kehitystyössä valmistuvia ja valmistuneita ohjeistuksia, metodeja ja työkaluja osaksi omaa luontopääomatyötään.

”Haluamme kannustaa suomalaisyrityksiä systemaattiseen työhön luontokadon juurisyiden ratkaisemiseksi. Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet auttavat priorisoimaan luontokatoa hillitseviä toimenpiteitä,” sanoo Sitran kestävyysratkaisujen asiantuntija Tim Forslund.

FIBS toimii Sitran rahoittaman pilottihankkeen toteuttajana.

Pilottiryhmään voi hakea 14.2.-10.3.2022. Mukaan otetaan 8-10 yritystä, jotka sitoutuvat osallistumaan jokaiseen ryhmätilaisuuteen sekä työstämään tapaamisissa käsiteltyjä teemoja myös tapaamisten välillä. Ensisijaisesti pilotointiin valitaan suuria, luontointensiivisten toimialojen yrityksiä, joiden toiminnalla on merkittäviä luontovaikutuksia. FIBS tekee päätökset mukaan valittavista yrityksistä.

Hae mukaan täällä.

Lisätietoa:

Angelina Kuokkanen, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, 040 095 3871, angelina.kuokanen@fibsry.fi

Riku Sinervo, asiantuntija, Luontoa vahvistava kiertotalous, Sitra, riku.sinervo@sitra.fi

Ympäristövastuu
close