Yritysten kannattaa varautua ilmastoriskeihin

4 tammikuuta 2018

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat pitkään olleet yrityksille tärkeimpiä ilmastotekoja. Tarve varautua lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin tiedostetaan kuitenkin yhä paremmin. Yritysten toimintaympäristön ennakoitavuus on vähentynyt samalla, kun muuttuvaan ilmastoon liittyvät riskit ovat kasvaneet.

Alkusyksystä Atlantin toisella puolella tuhojaan tehneet hirmumyrskyt Harvey ja Irma aiheuttivat Yhdysvalloissa jopa satojen miljardien dollarien edestä tappioita. Kustannukset aiheutuivat esimerkiksi yritysten toimintahäiriöistä, infrastruktuuriin ja kuljetuksiin kohdistuneista vahingoista sekä satotappioista.

Suomessakin koetaan ilmastonmuutoksen globaaleja heijastevaikutuksia. Se, mikä tapahtuu maapallon toisella puolella, vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden, toimitusketjujen ja logistiikan kautta.

Ennakointi ja varautuminen voivat säästää merkittäviltäkin kustannuksilta sään ääri-ilmiöiden realisoituessa. Yrityksille tärkeät sidosryhmät kuten sijoittajat ja kuluttajat ovat myös alkaneet vaatimaan yrityksiltä läpinäkyvämpää ilmastoriskien arviointia ja hallintaa.

Ilmastoresilienssin rakentamisella kestävyyttä ja joustokykyä

Tapion ja yritysvastuuverkosto FIBSin syyskuun ja marraskuun työpajoissa on paneuduttu yritysten arvoketjuihin kohdistuviin ilmastoriskeihin. Työ on osa kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toimeenpanoa. Suunnitelman yksi keskeinen tavoite on, että eri toimijat hallitsevat ilmastoriskejä. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista ja on toiminut myös tilaisuuksien rahoittajana.

Tilaisuuksissa esiintyneet Sitran johtavan asiantuntija Janne Peljon mukaan yritysten on tärkeää pyrkiä tunnistamaan, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla yritysten liiketoiminnalle.

– Ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä tulisi hallita osana yritysten ja sijoittajien olemassa olevia riskienhallintaprosesseja.

Ilmastoresilienssin parantamiseen tähtäävät toimet lisäävät yritysten kestävyyttä ja joustokykyä muuttuvissa olosuhteissa. Suomen ympäristökeskuksen ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja Mikael Hildénin mukaan resilienssin vahvistaminen on tehokkainta varautumista ilmastonmuutoksen globaaleihin ja kotimaisiin vaikutuksiin.

– Se, millä tavoin yritykset kykenevät palautumaan koetuista häiriöistä, määrää osaltaan seurausten ja kustannusten suuruuden.

Työkalujen avulla riskienhallinnasta liiketoimintamahdollisuuksiin

Työpajoissa saadun kokemuksen perusteella resilienssiä voidaan käsitellä yrityksissä ainakin riskienhallinnan, tuotekehityksen, yritysvastuun ja yrityksen strategian näkökulmasta. Jotta ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia yritystoiminnalle pystytään tunnistamaan ja niihin varautumaan, vaatii se yrityksiltä systemaattista muutosta pelkkien tulipalojen sammuttamisen sijaan.

Sopeutumistyötä tulisikin hallita yrityksissä johtoa myöten. Apua voi löytyä erilaisista analyysityökaluista, joiden avulla yritykset pääsevät tärkeässä työssä liikkeelle.

Ilmastonmuutos tuo yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä ovat etusijalla ilmastoresilienssiään työstäneet toimijat. Mahdollisuudet nousevat parhaiten esiin useiden toimialojen välisessä yhteistyössä ja uusien systeemisten ekosysteemien rakentamisessa. Verkostoituminen ja eri alojen kohtaaminen ovatkin yritysten varautumistyön onnistumisen kannalta merkittävässä roolissa.

Tapion ja FIBSin yhteistyössä järjestämät ilmastoriskityöpajat ovat osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanoa. Suunnitelman tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Ministeriö on toiminut tilaisuuksien rahoittajana.

Lisätietoja

Nora Arnkil, asiantuntija, Tapio Oy, nora.arnkil(at)tapio.fi, p. 050 325 8047

Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, saara.lilja-rothsten(at)mmm.fi, p. 029 516 2060

Anna Lemström, ympäristövastuun asiantuntija, FIBS, anna.lemstrom(at)fibsry.fi, p. 050 525 6110

Työkaluja ja taustatietoja:

Tarkastele toimintasi ilmastokestävyyttä (Tapio Oy, 2017) (pdf)

Global Climate Screening Tool (Sitra, 2016)

Marraskuun ilmastoriskitilaisuuden esitykset

Tapion käynnissä olevia ilmastohankkeita

Maa- ja metsätalousministeriön sivut ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Ympäristövastuu
close