Yritysten luontopääomatarinoiden juttusarja käynnistyy tammikuussa

9 tammikuuta 2018

FIBSin neljäs yrityksille suunnattu Luontopääomavalmennus päättyi vuoden 2017 lopussa. Valmennukseen osallistuneet 10 yritystä ja organisaatiota kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksistaan sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan alkuvuoden aikana.

Tarinoita kirjoittavat yritykset ja organisaatiot ovat Aalto-yliopisto, Ensto, HSY Kuntayhtymä, Kemijoki Oy, Kotipizza, Lidl, Otava, Stockmann, Valio ja Wihuri.

Luontopääomatarinoiden tarkoituksena on kertoa kunkin valmennukseen osallistuneen yrityksen käytännöistä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja luontopääoman huomioimiseksi liiketoiminnassaan, sekä toimia inspiraationa ja esimerkkinä kaikille yrityksille ja muille yhteisöille, jotka aloittelevat tai kehittävät työtään luontopääomavaikutusten parissa.

Jo lähes 40 yritystä suorittanut FIBSin Luontopääomavalmennuksen 

FIBS on järjestänyt jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Luontopääomavalmennuksen (aik. Yrtykset ja biodiversiteetti Master Class) on suorittanut tähän mennessä jo kaikkiaan 39 edelläkävijäyritystä.

Luontopääoma tarkoittaa kaikkia palveluita ja hyötyjä, joita yritys saa luonnosta, sekä niitä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, joita yrityksillä on luontoon. Jokainen yritys haluaa kasvattaa arvoaan, olla tehokkaampi ja parantaa päätöksentekoaan. Mikäli luontopääomaa ei sisällytetä yrityksen päätöksentekoon, on todennäköistä, että yritykseltä jää merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia huomioimatta.

FIBSin Luontopääomavalmennuksessa yritykset oppivat kattavasti luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista, saavat tietoa ja työkaluja luontovaikutusten tunnistamiseen, arviointiin ja raportointiin sekä tukea ympäristöviestintään. Lisäksi yritykset saavat käyttöönsä korvaamattoman vertaistuki- ja sparrausverkoston.

FIBSin valmennuksen sisällön suunnittelussa on hyödynnetty kansainvälistä Natural Capital Protocol –ohjeistoa ja se perustuu kansainvälisen World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) -yritysvastuuverkoston kehittämään Business Ecosystem Training –ohjelmaan. Tarkempia tietoja vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen ohjelmasta löytyy täältä.

FIBSin Luontopääomavalmennus on järjestetty ympäristöministeriön tuella, ja sen laaja vaikuttavuus yritysten toimintaan on huomioitu myös kansainvälisesti.

Lisätietoja:

Anna Lemström, ympäristövastuun asiantuntija, FIBS, 050 525 6110, anna.lemstrom@fibsry.fi

Ympäristövastuu
close