Luontovaikutuksista kohti käytännön toimenpiteitä – lievennyshierarkian mukainen luontovaikutusten hallinta yrityksissä

30 toukokuuta 2022

Tilaisuudessa syvennettiin ymmärrystä yrityksen mahdollisuuksiin vaikuttaa toimenpiteillään luontopääomaan ja luonnon monimuotoisuuteen sekä kuultiin ekologisen kompensaation kehittämisestä luonnonsuojelulainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Lisäksi tilaisuudessa avattiin nettopositiivisuuden käsite ja opittiin mitä lievennyshierarkian mukainen luontovaikutusten hallinta edellyttää yritykseltä. Saimme työn avuksi myös käytännön vinkkejä ja vertaisesimerkkejä.

Äänessä olivat Leila Suvantola (ympäristöministeriö), Tuomas Kara (UPM), Satu Vuorikoski (Fingrid Oyj) sekä Rambollin luontoasiantuntijat. Tilaisuuden avasi FIBSin Angelina Kuokkanen

Lataa tilaisuuden esitykset:

Huomioi tekijänoikeudet! Esityksen sisältöä voi lainata mainitsemalla lainauksen yhteydessä esityksen tekijän. Esitystä ei saa laajamittaisesti kopioida, jakaa, myydä tai uudelleen muotoilla ilman tekijän lupaa.

Consider copyrights!
The presentation content may be referenced with appropriate author citation. The presentation may not be widely reproduced, distributed, sold or edited without explicit author permission.

Ympäristövastuu
close