Kyselyn avaintulokset: Luontopääoma osana yritysten liiketoimintaa

26 maaliskuuta 2021

Keskustelu luonnon monimuotoisuuden ja talouden kytköksistä käy vilkkaana sekä Suomessa että maailmalla. Siinä missä yhä useammalla yrityksellä on ilmastotavoite, selvästi harvemmalla yrityksellä on luontopääomatavoite.

Tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistaminen edellyttää kuitenkin luontopääoman nostamista osaksi ympäristövastuun strategioita sekä liiketaloudellista päätöksentekoa.

FIBS kartoitti yhteistyössä viestintätoimisto Tekirin kanssa, mitä suomalaiset yritykset käytännössä tekevät tällä hetkellä luonnon monimuotoisuuden, luontopääoman ja ilmastotyön saralla. Tutustu kyselyn avaintuloksiin lataamalla ne alta.

Lataa kyselyn avaintulokset

FIBSin jäsenenä voi ladata laajan kyselyraportin täältä.

Ympäristövastuu
close